Gärna stöd till UIK men det skall vara på schyssta grunder

Av , , 1 kommentar 14

Som vi kunnat läsa i VK så hade vi upp ett ärende i KSAU idag som handlade om Samarbetsavtal med UIK (som man kan se så var det ett extraärende fanns alltså inte med på dagordningen). Även Fotbollsbloggen har kommenterat detta.

Jag valde att gå emot detta förslag, i första hand yrkade jag återremiss för komplettering av ärendet men i andra hand yrkade jag avslag.
Beslutsunderlaget kan du läsa här nedan: 

Varför röstade jag nu såhär? Jag vill börja med att säga att jag precis som alla andra umebor är väldigt stolta över UIK och de insatser som föreningen gör genom att vi i UIK har ett damlag av allsvensk klass. Mitt avslag bottnar i:
  1. UIK fick 600 000 i november 2011 bidrag till ett projekt om jämställd sponsring jag vill se en återrapportering av detta projekt innan jag går in i ytterligare sammarbetsavtal med föreningen.
  2. Varför är det UIK som anses vara den bästa partnern för att maknadsföra Umeå? 1,4 miljoner är mycket pengar är det givet att det bästa sättet att marknadsföra Umeå är genom att ge stöd till ett elitlag?
  3. Jag tycker underlaget (se ovan) är alldeles för svagt just nu, jag vill se ett mer genomarbetat underlag.
  4. Vi måste ju fatta beslut utifrån de underlag vi får till politiken, i det beslutsunderlag vi fått sägs inte med ett ord att UIK brottas med ekonomiska problem, handlar det om att kommunen måste gå in och rädda en krisande klubb säg det då och fatta ev. beslut utifrån detta.

Jag är väl medveten om att Umeå kommun under årens lopp har gått in och på olika sätt hjälpt ett antal föreningar som befunnit sig i ekonomiskt trångmål, jag har personligen i KSAU tidigare ej behövt delta i den typen av beslut, dagens var för mej det första. Och som jag skrivit ovan så tycker jag inte att beslutet är tillräckligt väl underbyggt. Handlar det om marknadsföring av Umeå eller är det ett rent krisstöd till UIK?

För mej och Centerpartiet är ett levande föreningsliv jätteviktigt, det vi tycker är allra viktigast i detta är att bredd och ungdomsidrotten värnas och stöttas, det är där vi anser att kommunen verkligen måste ta ett rejält ansvar. 1,4 miljoner skulle säkerligen räcka till att få alla Umeås barn och ungdomslag i fotbåll påde på tjej och killsidan att ha kulturhuvudstadsloggan på bröstet under både 2013 och 2014, personligen tror jag att marknadsförningsvärdet av detta är minst lika stort.

Att gång efter gång gå in och stötta upp olika elitklubbar som hamnat i ekonomiskt trångmål skall man /tycker jag) vara aktsam med. Och om man gör det skall det vara tydligt att man gör en insats för att rädda klubben och inte kalla det marknadsföring.

 

1 kommentar