Etikett: UMEVA

UMEVA klamrar sig fast vid gamla beslut rörande Biogasen

Av , , Bli först att kommentera 10

Vid gårdagens Kommunfullmäktige hade jag en interpellation ställd till Ordföranden i UMEVA, den handlade om UMEVA skulle kunna vara intresserad av att sälja den Biogas som uppstår som en restprodukt vid reningsverket på Ön.

Svaret (lägger in det så snart det läggs ut på komunens hemsida) var som förväntat negativt. UMEVA ser ingen anledning att ändra sig utifrån det beslut man tog 2009 om att installera en gasmotor och själv producera el för eget bruk. Man arbetar vidare efter sin tes att bli självförsörjande på Energi inom sin egen verksamhet. Det är inget fel på den ambitionen utifrån det man visste 2009, men nu har det faktiskt hänt en del.
Som jag nämner i min Interpellation så har Taxi aviserat intresse för att köpa i första omgången 180 biogasbilar, Svedavia (Umeå Flygplats) får den första biogasdrivna bansopningsmaskinen levererad i Januari!!!

Att då inte vilja/våga fundera på om det kanske skulle kunna vara en idé att vänta ett eller två år med att köpa in en gasmotor för 12-15 mijoner för att istället sälja rågasen till en bränsleproducent som förädlar den till Fordonsgas är i min mening korkat!

Uppe i Alvik finns en liten mobil förädlingsanläggning vi kan ta ner till Umeå, på bara några veckor kan man vara igång med Fordonsbränsleproduktion, detta helt utan ekonomisk risk för UMEVA.

Istälet fightas UMEVA på VKs debattsida VD Tomas Blomqvist svarar på Arne och Linus synnerligen kloka artikel från förra veckan.

Det förefaller ju fullständigt enfaldigt om nu när vi står på tröskeln för ett genombrott för Biogasen i Umeå skall snaubbla på tröskeln för att UMEVA bestämmde sig för slera år sedan.

Att ha ambitonen att bli självförsörjande på energi är en lysande ambition, men det bör ske på systemnivå och inte på UMEVAnivå 

Rent Vatten Världens Bästa Bistånd Bra UMEVA

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag så var det bolagsdag här på kommunfullmäktige. Då redovisar alla kommunala bolag bokslutet för föregående år, och vi ledamöter får möjlighet att ställa frågor till bolagen.

Ett av de bolag som informerade oss var UMEVA, och dom pratade faktiskt om två saker som jag tyckte var riktigt intressanta.

1. UMEVA har under 2009 miljöcertificerat sig. Det är Det Norske Veritas som utfört cerifieringen. Det skall bli väldigt spännande att förlja effekterna av denna certifiering. Jag både hoppas och tror att detta kommer att leda till en än mer effektiv och bra styrning av UMEVA och min förhopning är att fler kommunala bolag, men varför inte även delar av den kommunala förvaltningen certifisera sig.

2. Water Aid, man informerade även om sitt arbete med Water Aid, ett biståndsarbete från vattenbolagen i I-världen syftande till att hjälpa människor i Afrika och Asien med rent vatten.
En av de absolut bästa biåndsinsatserna vi kan göra är troligen att hjälpa till med rent vatten. Utan rent vatten är det oerhört svårt att få bra effekter med andra åtgärder oavsett om det handlar om hälsa, utbildning eller någonting annat.

Bra initiativ UMEVAoch lycka til med det certifierade arbetet!