Etikett: Inlandsinnovation

Nya bolag bildas inte på en kvart om det skall bli bra

Av , , 5 kommentarer 14

Tycker VKs artikel om Inlandsinnovations saktfärdighet är ett exempel på både dålig journalistik och bristande förståelse för vilken tid det tar att inom statens ram organisera ett fungerande bolag som skall stötta utvecklingen av företagande i inlandet. Jag skrev här på bloggen från Centerstämman den 23 september om Inlandsinnovation, när Maud Olofsson tillsammans med styrelsens ordförande Leif Zetterberg presenterade bolaget.
Inlandsinnovation presenterar sig

VK kallar i artikeln Inlandsinnovation AB för en fond och klagar på att inga pengar betalats ut. Nu är Inlandsinnovation ingen fond utan ett företag som fått i uppdrag att stötta innovationer och företagande inom stödområde A. Dt kapital som företaget förfogar över skall användas för att investera i satsningar som kan bidra till att utveckla inlandet men även förränta sig. Företagets uppdrag är alltså att låna ut kapital, inte dela ut stöd. De två miljarder som regeringen avsatt är pengar som inte skall ta slut utan tanken är att avkastningen på de pengar man väljer att investera i olika projekt skall kunna reinvesteras i nya. Man kan inte likna Inlandsinnovation med en fond som skall tömmas, dessa medel skall nyttjas klokt så många nya företag kan få chansen att utvecklas!

Läs mer: Inlandsinnovations Hemsida, Näringsutskottets betänkande, Pressmedelande från Regeringen

Har det då gått sakta?
Jag tycker inte det

 • Augusti 2010 Maud lanserar ideen på sitt sommartal i Ånäset
 • September 2010 Inlandsinnovation finns med i Alliansens valmanifest
 • December 2010 regeringen beslutar om att bilda bolaget
 • Maj 2010 riksdagen godkänner regeringens inriktning av verksamheten i bolaget
 • September 2011 styrelse för bolaget utses
 • December 2011 Inlandsinnovations styrelse kommer att besluta om de första investeringarna i olika projekt, enl. uppgift från styrelsens ordförande Leif Zetterberg. Och som jag känner Leif så är det så att om han säger det så blir det av.

  Jag tycker det vore bättre om VK agerade för att leta rätt på goda ideér som kan användas för att utveckla Västerbottens inland iställer för att klaga på att processen gått sakta.

  Vill du komma i kontakt med Inlandsinnovation?
  E-post: [email protected]
  Känner man att det inte räcker med mail så är styrelseordförandens mobilnummer: 070-588 41 84 och
  VD Gunnar Olofsson finns på: 070-334 15 16  

  Fram med ideerna så kommer bolaget att hantera inkomna ansökningar skyndsamt!

   

Innlandsinnovation nu är det verklighet

Av , , Bli först att kommentera 2

Vid Maud Olofssons sommartal i Ånäset i fjol presenterade Maud Centerpartiets visioner om att bilda inlandsinnovation AB
(sägs tre minuter in i videoklippet)
 

Nu sitter jag på ett seminarium på Centerstämman där styrelsen för Inlandsinnovation AB presenteras. Ett år efter det att något sägs på ett lastbilsflak i Ånäset så finns det två miljarder kronor att nyttja för investeringar i Norrlands inland! Det är Centerpolitik det: Från Bidrag till Investeringar! Från Idé till Verklighet! Finns mer på Inlandsinnovations (än spartanska hemsida)
 


Maud och Leif presenterar Inlandsinnovation för intresserade åhörare

Miljarder till inlandet men var är radion?

Av , , 2 kommentarer 32

Idag höll Maud Olofsson presskonferens här i Umeå om den inlandssatsning som Centerpartiet fått med sig regeringen på och som presenterades i samband med presentationen av Alliansens Jobbmanifest igår.

Så här säger Maud: "Vinner vi valet kommer fonden som totalt ska omfatta hela två miljarder kronor att vara igång redan nästa år"
"Jag tror aldrig att inlandet fått så mycket pengar någon gång tidigare, och det visar att den här regeringen ser förutsättningarna i denna del av Sverige.
Syftet med Inlandsinnovation, som satsningen kallas, är att stärka innovationskraften och företagandet i Norrlands inland. Fonden ska arbeta i nära samarbete med privata och offentliga aktörer."

Detta är kanske den största satsning som skett för inlandet någonsin, men ingenstans på Radio Västerbottens hemsida går det att läsa om detta. 

 Den minnesgode kommer kanske ihåg att Maud berättade om tankarna på denna inlandssatsning i samband med sitt sommartal i Ånäset den 1 augusti.
Och nu är det genomfört – Centerpartiet levererar! 

Jag är personligen väldigt glad över denna satsning, men lite orolig över den kritik vi kan förvänta oss. Detta är väl återigen ett exempel på den Stockholmscentrering vi kanse av Centerpartiet. Allt till Stockholm och inga satsningar på glesbygden.