Etikett: Vattenfall

Bra att Vattenfalls styrning stramas upp!

Av , , Bli först att kommentera 5

 Några kanske minns den turbulens som var i höstas när man ifrågasatte regeringens och Maud Olofssons styrning av Vattenfall.

Vattenfall har länge varit ett svårstyrt bolag för den svenska staten, därför tycker jag det är bra att man nu lämnat in en proposition där man förtydligar vattenfalls uppdrag.

Som det står på Centerpartiets hemsida:

"Alliansregeringen har i en proposition förtydligat Vattenfalls uppdrag. Förslaget innebär att Vattenfalls uppdrag ska vara att generera en marknadsmässig avkastning genom att bedriva energiverksamhet så att bolaget tillhör ett av de bolag som leder utvecklingen mot en miljömässigt hållbar energiproduktion.

Vi genomför nu formellt det förtydligande som var resultatet av förra årets strategiarbete tillsammans med styrelsen. Vattenfall ska fokusera på lönsamhet, hållbar energi och varumärket, säger näringsminister och centerpartiledare Maud Olofsson."

 

Detta innebär i klartext att regeringen ställer sama miljökrav på Vattenfal oavsett om man bedriver verksamheten i Sverige eller utomlands – Jättebra!

Sälja delar av Vattenfall?

Av , , Bli först att kommentera 2

Noterar att det väckts tankar på att sälja delar av Vattenfall. Och detta då genom att släppa in externa minoritetsägare.

Onekligen en spännande tanke!

Om man tar den senaste tidens debatt som mycket handlat om bristen på statlig kontroll och insyn i vad bolaget sysslar med så undrar då iallafall jag på vilket sätt ett breddat ägande skulle förbättra detta.

I min värld vore det bättre om man istället sålde de delar som man kan diskutera om hör hemma i bolaget. Exempelvis Kärn och Kolkraftverk i Tyskland.  

Vem minns fel om Vattenfall?

Av , , Bli först att kommentera 4

Diskussionen om Vattenfall och vem som gjort alternativt inte gjort rätt eller fel börjar bli allt mer intressant.

Så att Per Ankarsjö C-politiker i Stockholm lyssnat på vad VDn i vattenfall sagt vid 2 olika tillfällen.

perankersjo.blogspot.com/2009/11/vattenfall-josefssons-tva-olika.html

Vill inte säga att han ljuger men detta visar väl kanske hur pass komplex frågan är att greppa.

Vilket gör att anklagelserna att Maud Olofsson ljugit kanske får ses i ett annat ljus.

Mer om Vattenfall

Av , , 2 kommentarer 6

Det är inte alldeles enkelt att reda ut alla frågor och svar kring vad som gäller eller inte kring Vattenfall och om Maud Olofssonljugit eller ej vilket påstås från olika håll. Efter sonderande i nätets irrgångar kommer jag fram till detta

När blev det klart att Vattenfall hade det fulla skadeståndsansvaret vid en kärnkraftsolycka i Tyskland?

Inte helt lätt att svara på¨men att Vattenfalls skadeståndsansvar vid en kärnkraftsolycka i Tyskland gällde för det tyska bolaget är ingen nyhet. Men det var först vid omorganisationen När man fusionerade det tyska dotterbolaget med moderbolaget i början av 2008. Som hela koncernen blev skadeståndsansvarig.
Det är ju konsekvensera av denna omorganisation som regeringen varit kritisk mot att man inte informerades om. Inte att det gällde obegränsat ansvar i Tyskland det visste man.
Följderna av omorganisationen uppdagades när Näringsdepartementet våren 2009 i började ställa frågor kring Vattenfalls skadeståndsansvar vid kärnkraftsverk i Tyskland.

Då misstänkte man redan att det obegränsade skadeståndsansvaret redan kunde vara lagt på hela koncernen, men eftersom Vattenfall är ett mycket stort bolag är det juridiskt komplext att ge ett entydigt svar i ansvarsfrågan. Det var inte förrän i början av oktober, som Näringsdepartementet fick en bekräftelse från bolaget att Vattenfall bär det fulla skadeståndsansvaret.
Det hävdas från olika håll att Maud Olofsson kommit med olika besked om när hon fick informationen om Vattenfalls skadeståndsansvar.
Om man lyssnar på den längre versionen av Mauds intervju med TV4 som gjordes torsdagen den 12 november 2009, och som var den första intervjun i ämnet, säger Maud samma sak där som hon gjorde i Agenda förra söndagen.
Jag tycker det är jättebra att man nu tagit tag i frågan och att vi förhoppningsvis får en situation där det är tydligt och klart för alla vad som gäller.
Det är också viktigt att komma ihåg att frågan om skadeståndsansvar borde ha utretts redan när Vattenfall förvärvade de tyska kärnkraftverken 2000-2002 under den socialdemokratiska regeringen.

Varför har regeringen inte gett Vattenfall nya ägardirektiv?
Vattenfall är ett av Europas största energibolag. Det gör att arbetet med att ta fram nya ägardirektiv är omfattande och tidsödande. Vattenfall är också verksamt i en bransch som påverkas starkt av politiska beslut. Vattenfalls strategi och ägardirektiv direkt och indirekt kopplade till den svenska riktningen på energipolitiken. Dessa blev klara först under vintern. Som en del i arbetet med den nya strategin och de nya direktiven presenterade statssekreterare Ola Alterå redan på Vattenfalls stämma den 29 april tidigare i år bolagets framtida prioriteringar. Alltså ägarens prioriteringar som givetvis kommer att finnas med i de kommande ägardirektiven.

Vattenfall ska fokusera på:
•        Att konsolidera och öka värdeskapandet
•        Vara en aktör i den gröna omställningen av energisystemet
•        Att systematiskt fokusera på att stärka varumärket

Ur mitt perspektiv så tycker jag att Maud Olofsson har hanterat detta på bästa sätt, och givetvis skall hon som minister tåla att granskas men denna granskning har varit mer än noggrann!

Vad gäller Lennart Holmlunds påståenden om att Maud är den största sossehataren i regeringen får det stå för honom, själv upplever jag det som lite barnsligt att säga så. 

 


Drevet mot Maud fortsätter

Av , , Bli först att kommentera 7

Har mycket svårt att förstå den hetsjakt som nu bedrivs efter Näringsminister Maud Olofsson.

Att Vattenfall sedan länge varit ett synnerligen svårbemästrat företag för regeringen (regeringar) är ju ingen nyhet.

Och att man haft en VD som inte velat följa den väg som regeringen stakat ut.

Nu har Maud agerat och säkerställt att företaget fått en ny VD samt att Vattenfall ser till att slå in på en väg mot ökat miljöansvar och omställning mot en uthållig elproduktion.

Då är det inte bra!

Bra att Maud Olofsson agerar i Vattenfallsfrågan!

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag blev mycket glad över den tydlighet Maud Olofsson visade när det visade sig att det fanns planer hos Vattenfall att sälja det svenska elledningsnätet.

Det finns absolut inget egenvärde i att Staten skall äga företag, och det finns absolut en del statliga företag som gör sig bättre i privat ägo. Ett bra exempel på detta var Vin & Sprit där det jag inte tycker det finns något strategiskt värde för Staten att äga ett bolag som tillverkar alkohol.

Den totala motsatsen gäller ju för Vattenfalls ledningsnät.

Vissa saker lämpar sig väl för att vara i Statens hamn