Etikett: Umeå

Sista chansen att tycka till om du vill utveckla Umeås landsbygd

Av , , 3 kommentarer 0

Denna vecka är sista chansen för de som önskar att skicka in remissvar på förslaget till ”Program för hållbar landsbygdsutveckling i Umeå kommun.” Som är ute på remiss till på fredag.

landsbygdsprogram Jag hoppas många tar chansen att skicka in synåunkter, det kommer givetvis vi ifrån Centerpartiet att göra, trots att vi ju har möjligheter att yttra oss under den kommande processen.

Detta program är tänkt att vara den ”verkställiga delen” i Umeå kommuns ambitioner att utveckla hela kommunen, som även finns att läsa i förslaget till TÖP-landsbygd.
Jag tycker det är bra att Socialdemokraterna börjat visa lite intresse för hela kommunen, men intresse räcker inte för utveckling, det kommer också krävas aktiva åtgärder!

Skall bli intressant att se om det kommer några nya förslag från (s) nu, de kanske tog lite intryck av Landsbygdsministern som besökte Umeå förra månaden. Man kan ju också hoppas att förslaget till program utvecklas lite så att det blir mer likt Uppsalas som är långt mer offensivt än det förslag vi har nu,

Är Vänstern med och styr eller är de på läktaren??

Av , , 1 kommentar 14

Det kan man undra när man läst denna artikel. http://www.vk.se/plus/1116290/kritik-mot-tillsattande-av-stadsdirektor

(Är en sån där Plus artikel så alla kan inte läsa den) men det handlar om att när kommunstyrelsen förra månaden skulle anställa ny stadsdirektör så valde (v) att inte delta i beslutet. Med hänvisning till att man tycker processen varit odemokratisk.

Men hallå!!
Denna process följde gängse rutiner med en bred rekryteringsgrupp med både intern och extern kompetens, och där vi valde två politiska representanter, nämligen kommunstyrelsens presidium, Lennart Holmlund och Anders Ågren.

Så när vi riggade rekrytetingsprocessen så var det inga problem från (v), trots att det ju var då som man hade chansen att komma med synpunkter.

Att vägra att delta i beslutet när processen är klar är ju rent pinsamt och oartigt mot den vi anställt.

Men detta är typisk (v) man säger sig vara med att styra men när det kommer till kritan så väljer man en egen linje alternativt så går man emot.

Det skall bli väldigt intressant att se hur man agerar när vi kommer till det årliga ärendet om var vi skall hyra in sjuksköterskor i de fall det uppstår personalbrist under sommarsemestrarna.

Här brukar (v) alltid vägra att delta i beslutet – undrar hur man skall lösa bemanningen när ordinarie personal skall få vara lediga.

Jag börjar känna mej rätt irriterad på den ”äta kakan och ha den kvar” politik som (v) i Umeå praktiserar.
Jag har förvånats mer än en gång över att (s) väljer att samarbeta med ett parti som svajar så mycket.

Budgetfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag skall vi i Kommunfullmäktige göra det vi borde ha gjort i juni, anta kommunens budget inför kommande år!
anledning av detta skriver jag idag tillsammans med de övriga tre gruppledarna för Alliansen i Umeå nedanstående artikel i Vk.
http://www.vk.se/1013069/valfarden-maste-prioriteras

Välfärden måste prioriteras

I dag tar fullmäktige beslut om budgeten för år 2014. För åttonde året i rad presenterar alliansen i Umeå ett gemensamt budgetförslag för kommunens framtida utveckling. Det är en återhållsam budget där vi värnar välfärdens kärna.

Umeå står inför ett besvärligt ekonomiskt läge. Den långa raden av ekonomiska rekordår har brutits och en sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser är att vänta. Förändringar i det kommunala utjämningssystemet och mindre intäkter från vattenkraften är några andra av de faktorer som påverkar ekonomin.

Innan sommaren beslutade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att avvakta med budgetbeslutet för 2014. Budgetfullmäktige försköts fyra månader, med förhoppningen att regeringen skulle tillskjuta mer pengar. Vi påtalade redan då att det var ett tveksamt upplägg.

De kommande åren ser vi ingen möjlighet att sänka kommunalskatten. Med den tuffa ekonomiska situation som kommunen står inför måste politiken prioritera. Det är viktigare att säkerställa en god kvalitet inom välfärdsverksamheterna än att sänka skatten.

När det ekonomiska läget ljusnar, så är vi beredda att ta en förnyad diskussion kring skattenivån. Det finns heller inget ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum kommande år och därför stryks detta i budgeten.

Umeå borde ha Sveriges bästa skola. Alliansen föreslår i likhet med S och V en ramökning till skolans område, samt nyttjande av ”projektmedel” för att mildra annars mycket kännbara besparingskrav. På så vis fortsätter alliansen att prioritera frågan om mindre barngrupper. Ett antal skolrenoveringar tidigareläggs jämfört med S/V-budgeten.

Tack vare regeringens stöd kommer lokala värdighetsgarantier i Umeå snart att införas. Värdighetsgarantin syftar till att ge äldre mer inflytande över sin vardag och både de äldre och deras anhöriga ska veta vad man kan förvänta sig av kommunen. Lagen om valfrihetssystem (LOV) ökar valfriheten och förbättrar servicen till Umeåborna. Därför bör LOV införas även inom särskilt boende och handikappomsorg.

Umeå kommun har höga sjuktal. Människor mår bättre när arbetssituationen kan påverkas. Av största vikt är därför att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska politisk toppstyrning och öka i stället personalens ansvar och befogenheter. Ett konkret sätt att nå detta är att uppmuntra bildandet av så kallade intraprenader.

De styrande väljer i sin budget att minska årets pensionsavsättning med 38 miljoner kronor genom att ta 2011-års extrareservering av pensionsmedel i anspråk.

Partierna i alliansen anser inte att detta är lyckat och väljer att inte minska i motsvarande grad.

Grunden för all vår gemensamma välfärd är jobb och företagande. Alliansen i Umeå vill stärka det lokala näringslivet och förbättra företagsklimatet.

Här handlar det inte så mycket om pengar i budgeten, utan i stället om en attityd i beslutsfattandet. S/V har sedan två år tillbaka strukit alla formuleringar om konkurrens, alternativa driftsformer och entreprenader i sitt budgetförslag. Denna negativa syn har återkommit i bland annat socialnämndens hantering av alternativa driftsformer. Det är fel väg att gå.

I vårt budgetförslag föreslås införande av så kallade utmaningsrätt för att nämna ett förslag. Målsättningen är att innan utgången av 2016 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar för Umeå.

Anders Ågren

kommunalråd (M)

Peder Westerberg

gruppledare (FP)

Mattias Larsson

gruppledare (C)

Veronica Kerr

gruppledare (KD)

Är överklagandena en sjukdom eller ett symptom?

Av , , 2 kommentarer 13

I morse laddade Lennart Holmlund ur sig en rejäl drapa mot de som överklagar planärenden i allmänhet och Föreningen Byggnadskultur i Umeå i synnerhet här på bloggen.

Jag kan delvis ge Lennart rätt, det är klart att överklaganden av planärenden försenar projekt och kan innebära merkostnader. Men är det samma sak som att ett överklagande är fel??

Är det så att överklagandena är en sjuka som skall utrotas, eller är de att betrakta som ett symptom på att vi har engagerade samhällsmedborgare som har åsikter om hur staden bör byggas och skapas?

I Umeå har vi ända sedan jag blev politiskt aktiv för dryga tiotalet år sedan hela tiden dragits med två väldigt vanliga problem:

1. Det som man vill bygga överensstämmer inte med gällande översiktsplan eller detaljplan.

2. Det som man vill bygga måste byggas NU.

Eftersom effekten av dessa två problem blir att projekt skall tryckas igenom med skohorn, och inte tål några förseningar så är jag inte alls förvånad över att det finns de som överklagar.

Lennart tar som exempel upp bygget av Kulturväven och han hävdar att Föreningen för byggnadskultur orsakat merkostnader för skattebetalarna. Ja så kan det kanske vara men Lennart missar helt det faktum att han som Kommunalråd, givetvis skulle ha kunnat stoppa beslutet att bevara stallet om han hade velat!

Men framförallt, som kommunalråd sedan många år så hade man ju kunnat tänka sig att presentera visionen om kulturväven under 2008 eller 2009 istället för som nu efter valet 2010.

Det hade ju funnits all tid i världen att projektera i lugn och ro om beslutet hade tagits i KF i november 2008 istället för 2010.

En sorgens dag för Umeå och de Volvoanställda

Av , , 1 kommentar 8

Jag hör till alla de som idag känner stor besvikelse över beskedet från Volvo om att monteringen på hyttfabriken avser att flyttas till Göteborg. Det har ryktats och diskuterats i åratal om detta men jag trodde faktiskt att Volvo skulle inse det kloka i att låta en av världens bästa hyttfabriker göra det den är bäst på – Bygga kompletta hytter.

Det har idag diskuterats kring transportstödets inverkan på detta, då återkommer jag till det jag sagt flera gånger tidigare. Transportstödet är inte skälet till att Volvo väljer denna flytt. Volvo får idag och kommer efter en ev. flytt av monteringen till Göteborg fortfarande kunna plocka ut fullt transportstöd.

Jag tycker det finns en par saker som gör att det inte behöver vara kört ännu, det finns en social dimension av att behålla arbetstillfällena i Norrland som borde spela in. -500 jobb i Norrland är värre än vad +500 jobb i Göteborg är bra.
Här borde det gå att få Volvo att tänka om.

Det andra skälet är rent produktionstekniskt. På det sätt som hytterna byggs så handlar det i slutändan om hundratals kanske upp till över tusen olika hyttmodeller. Dessa konstrueras här, hur kommer konstruktionen fungera om inte hela hytten byggs på plats? Hur vet man att den nya radioantennen eller takluckan eller vad det kan vara fungerar prickfritt om inte hytterna byggs nära konstruktionen?

Jag hoppas innerligt att sista ordet ännu inte är sagt och nu måste allt fokus ligga på ett fortsatt arbete att rädda kvar arbetstillfällena, och övertyga Volvo om att beslutet är fel.

Här kan du läsa Volvos eget pressmeddelande om flytten.

Media: VK1, VK2, VK3, VK4, VK5, Helena Lindahl, Thomas Nordwall, Jan Hägglund, Edward Riedl, Maria Lundqvist-Brömster, Anders Ågren, Västerbottensnytt, Västerbottensnytt2, Folkbladet.

 

Välkommen till Umeå Annie Lööf

Av , , 1 kommentar 3

Idag besöker Centerpartiets partiledare tillika Sveriges näringsminister Annie Lööf Umeå.

Beesöket är föranlett av de diskussioner som varit i snart 20 år om transportstödet till Volvo lastvagnar här i Umeå.
Som man kan se här på EU:s hemsida.

annieloof

Det är främst metallklubben på Volvo som härjat i frågan de senaste åren, under förra mandatperioden var det Maud man jagade, och nu är det Annie. Jag tycker det är jättebra att Annie åker till Volvo för att upplysa sig om läget och på ort och ställe lära mer om transportstödet. Detta stöd har ju diskuterats i omgångar. Näringsdepartementet, Edwards Blogg,, Realtid. 

Centerpartiet som det parti som innehar näringsministerposten i Regeringen prioriterar jobb och företagande högt. Därför är dagens nyhet om regelförenklingar för mindre företag ytterst viktigt!

De nya jobben kommer från de små företagen!!

Det verkliga problemet med en senarelagd budget

Av , , Bli först att kommentera 15

Igår skrev vi fyra gruppledare för alliansen i Umeå tillsammans i VK denna artikel där vi kommenterar S +V beslutet om att skjuta upp budgeten till i höst.

Man kan tycka att det bara är politisk sandlådebråk detta, men så enkelt är det inte.
SKillnaden mellan att Kommunfullmäktige antar budgeten i Juni, eller i Oktober som nu blir fallet är enorm!
Vi vet alla att Umeå Kommun kommer att få det betydligt kärvare ekonomiskt 2014 och 2015 än vad vi är vana vid. Det kommer att krävas rätt så omfattande åtgärder för att klara av en budget i balans.

Kommunens budgetsystem bygger på att vi tar nämndernas ramar i junifullmäktige. Och nämnderna under hösten gör sina uppdragsplaner utifrån den pengapåse fullmäktige tilldelat dem. Och är det så att man måste anpassa verksamheten volymmässigt, minska på lokaler, personal eller annat så har man tid på sig,
Det finns en väldigt bra bild över processen här på kommunens hemsida.

Men eftersom majoriteten (S + V) antingen inte kan komma överens, alternativt sitter och hoppas på nya pengar så är det i slutändan verksamheterna, personalen och medborgarna som drabbas, när vi kan komma att behöva spara med kort varsel. 

Ett ansvarstagande för Umeå innebär att man tar ansvar även när det går sämre!

Styr – eller hoppa av!
Socialdemokraterna och vänstern skjuter bara problemen framför sig. Det förvärrar tyvärr bara den ekonomiska situationen och nödvändiga beslut försenas. Umeås partier och lokala förtroendevalda måste kunna ta beslut i såväl goda som dåliga ekonomiska tider. Det skriver företrädare för alliansen i Umeå.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet styr gemensamt i Umeå sedan valet 2010. Nyligen beslutade dessa partier att skjuta upp beslutet om kommunens budget för 2014.

Normalt tas detta av kommunfullmäktige i juni, men nu har man flyttat fram budgetbeslutet tills i slutet av oktober.

Det är mycket olyckligt. En kommun måste styras i såväl goda som dåliga ekonomiska tider!

Umeå kommun står inför ett besvärligt ekonomiskt läge. Efter en lång rad av rekordår, där kommunen gjort stora överskott så har situationen förändrats.

En sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser, förändringar i kommunala utjämningssystemet, mindre intäkter från vattenkraften, stora investeringsbehov, volymökningar inom för- och grundskola samt äldre- och handikappomsorgen är några av de faktorer som påverkar det ekonomiska läget.

Tjänstemännen har därför under våren tagit fram ett omfattande budgetunderlag för att de politiska partierna ska kunna ta så genomtänkta ekonomiska beslut som möjligt.

Detta underlag har sedan sågats offentligt av Tamara Spiric (V) som ”högerpolitik”, trots att man från tjänstemännen varit tydlig med att det är ett underlag som politikerna sedan får ta ställning till. Det är en lång rad av förslag till prioriteringar och besparingar i kommunal verksamhet, som i största möjliga mån syftar till att värna just kärnverksamheten inom skola och omsorg.

Nu har alltså (S) och (V) beslutat sig för att skjuta fram budgetbeslutet fyra månader. Det är helt fel väg att gå. Låt oss vara tydliga på denna punkt. Möjligen kan regeringen tillskjuta mer pengar till kommunsektorn i samband med höstbudgeten, men ingen tror att det kommer innebära några större förändringar.

Om kommunen får tillskott av regeringen kommer dessa det att behövas för att klara kommande års besparingar inom Umeå kommun. Tjänstemännen konstaterar även detta i underlaget till budgeten: eventuella tillskott valåret 2014 bör användas för att minska de ytterligare stora besparingar som väntar 2015.

Att sitta och vänta på att regeringen ska lösa Umeå kommuns ekonomiska problem håller faktiskt inte. Det är vi kommunpolitiker som måste ta ansvar för kommunen, i så väl goda som mindre goda ekonomiska tider. Att skjuta upp beslutet i detta läge – när vi står inför tuffa besparingsbeslut – innebär bara att man skjuter fram jobbiga men nödvändiga beslut några månader.

När kommunfullmäktige år 2003 valde att tidigarelägga budgetbeslutet från i november till i juni, var det just för att det var viktigt med tidiga och tydliga besked om vad som gäller för kommunens verksamheter för kommande år.

Tar man beslutet i juni, så hinner verksamheterna genomföra alla förberedelser, så att de kan träda i kraft snabbt efter årsskiftet. Därmed får exempelvis nödvändiga besparingar den effekt som är avsedd. Denna ordning har fungerat mycket väl under dessa år. Tas beslutet så sent som i oktober eller november förskjuts processen och verksamheterna får inte samma tid att ställa om sig utifrån nya ekonomiska förutsättningar.

Socialdemokraterna och vänstern skjuter bara problemen framför sig, när de väljer den här vägen. Det förvärrar tyvärr bara den ekonomiska situationen och nödvändiga beslut försenas.

Umeås partier och lokala förtroendevalda måste kunna ta beslut i såväl goda som dåliga ekonomiska tider.

Det handlar om att kunna ta ansvar: styr eller hoppa av!

Anders Ågren kommunalråd (M)
Peder Westerberg gruppledare (FP)
Mattias Larsson gruppledare (C)
Veronica Kerr gruppledare (KD)

Kulturväven, vad kostar den och vem skall betala?

Av , , Bli först att kommentera 14

Det är frågan jag och Sven-Olov ställer i denna interpellation i morgonens Kommunfullmäktige.
Ingen har väl kunnat undgå den oro som finns över kommunens ekonomi de kommande åren. En oro som förvärras av att (s) + (v) nu beslutat sig för att skjuta upp budgeten för 2014 till i Oktober.
En av de negativa effekterna av budgetbeslutet är att det blir ännu svårare att veta var vi skall lägga ut kostnaderna för kulturväven och hur vi skall få ut maximalt med verksamhet i det nya huset.

Skall bli spännande att höra vad Lennart svarar.

Interpellation till: Kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund

Hur skall Kulturväven drivas?

Kulturväven, Umeås nya kulturhus börjar gå emot färdigställande.
Och i takt med det, samtidigt som prognoserna om kommunens ekonomi ser sämre ut så ställs frågan:
”Hur kommer detta att gå framöver?”
Något vi kunnat läsa om bland annat i tidningarna.
Det finns en reell oro hos många för hur Umeå kommuns kulturella ambitioner skall kunna finansieras i framtiden. En viktig fråga då blir hur skall kommunens andel av kulturväven driftas, vi har ju fått en del underlag rörande hur stor kommunens kostnad kan antas bli för vår del i väven, men den stora frågan hur skall dessa kostnader fördelas och vilket upplägg kommer det att vara för det kommunala åtagandet är ju inte beslutat.

Det finns flera modeller man kan välja för hur Umeå kommun väljer att organisera verksamheten, man kan tänka sig att Väven i Umeå AB är hyresvärd och kommunen via fastighet hyr och verksamheterna hyr av fastighet.
En annan modell kan vara att verksamheterna hyr det man behöver av Väven i Umeå AB direkt. En tredje modell är att kommunen vi ett eget bolag hyr ut lokalerna till de egna verksamheterna.

Det finns även andra varianter på hur vi kan välja att organisera verksamheten. Men oaktat vilken modell man väljer så finns det ett antal praktiska frågor att lösa, då merparten av den verksamhet som i nuläget är planerad att hamna i kulturväven är befintlig verksamhet som finns idag och därigenom har verksamhets och hyreskostnader, kostnader som troligen kommer att öka vid flytten till väven. Verksamheter som därför måste kompenseras för den förväntade hyreshöjningen men en utökad budget, om man inte skall tvingas till verksamhetsminskningar.

Det effektivaste sättet att få ner kostnaden för de som nyttjar den nya byggnaden är att få in fler nyttjare och därigenom sänka kostnaden för alla.
Därför är det väldigt viktigt att verksamheten i väven organiseras på ett sådant sätt att man hela tiden arbetar för att få in fler nyttjare och hyresgäster.
I annat fall så är väl risken stor att kostnaden på kommunstyrelsens konto för outhyrda lokaler blir ännu större?

Vi frågar därför:

1) Vilka planer har du för hur Kulturväven skall driftas rent organisatoriskt?

2) Kommer de verksamheter som flyttar till kulturväven att kompenseras för den nya hyran eller måste de effektivisera inom ram för att klara detta?

3) Hur kommer kommunens hyresdebitering att se ut, skall verksamheterna som är i väven klara hyran inom sin verksamhetsbudget, eller kommer pengar till hyran på sidan om?

Umeå 16 Maj 2013

Sven-Olov Edvinsson
Mattias Larsson

Centerpartiet