Etikett: Uranbrytning

Centerpartiet är en garant MOT uranbrytning!

Av , , 1 kommentar 13

Under dagen så har det i media kommit uppgifter på att Centerpartiet skulle ha öppnat upp för uranbrytning, ingenting kunde vara mera fel.

Centerpartiet tror på att viktiga beslut skall fattas nära medborgarna. Därför finns det ett komunalt veto i mineralllagen. Jag vet att alla gruppledare för Centerpartiet i hela västerbotten är emot uranbrytning. Så vi är som parti absolut emot uranbrytning.

Mer finns att läsa på Centerpartiets hemsida.
Anders Flanking förklarar hur det komunala vetot fungerar här nedan:
 

Lennart Holmlund fortsätter med osakligheter om Centerpartiet och Kärnkraften

Av , , 1 kommentar 10

Ser att Umeås Kommunalråd Lennart Holmlund fortsätter att angripa Centerpartiet i kärnkraftsfrågan på sin Blogg.

Inter helt lätt att hänga med i vad Lennart egentligen menar men jag skall försöka komma med några svar.

1. Jag måste börja med att göra Lennart besviken, Centerpartiet är fortfarande emot kärnkraft. Men eftersom det nu gått 30 år sedan folkomröstningen och kärnkraften fortfarande är kvar som en mycket viktig energikälla iSverige så var det tid att byta angreppssätt. Detta var det enda sättet att på siktkunna avveckla kärnkraften. Detta skedde inom ramen för Alliansregeringens energiuppgörelse.

2. Lennart H som brukar framhålla sig som en man som ser vikten av tillverkningsindustrins betydelse borde väl efter en gångna vintren med höga elpriser gilla att regeringen genomfört en energiöverenskommelse syftande till att både säkerställa tillgången på el, och på samma gång bygga ut det tredje enet i Sveriges elproduktion.

3. Vad gäller Uranbrytning och prospektering så är detta någonting som verligen desinformeras om å det väldigaste nu. 
Vad som skett är att riksdagen har beslutat om att inte ändra i minerallagen  
utifrån ett antal inkomna motioner där man vill införa ett kommunalt veto mot uranprospektering.
Detta faller lite på sin egen orimlighet då Uran i de flesta fall förekommer tillsammans med andra mineraler i berggrunden.

När man borrar efter olika saker kan man också hitta uran. Hur ska vi kunna ha en lagstiftning där vi undantar provborrning efter mineraler och inte ha med uran om uran finns i urberget

Världens största uranproducent utvinner uran som biprodukt eftersom uranet finns i kopparmalm tillsammans med silver och guld. Det är inte ett konstruktivt förslag hur lokala intressen skulle ges större roll än idag vad gäller inflytande över prospektering och geologiska undersökningar.

Ett sådant undantag skulle endast ha blivet en ren pappersprodukt.

Vad som är riktigt viktigt och det Centerpartiet med kraft försvarar är det kommunala vetot för uranbrytning, Säger en kommun nej är det nej!