Etikett: Anna-Karin Hatt

Hållbar energikväll i Nordmaling

Av , , Bli först att kommentera 12

Ikväll har jag besökt Nordmalingscenterns temakväll om Hållbar energi och vindkraft i

Aspeå. Per Olofsson från Svevind berättade om hur de arbetar med etablering av vindkraftverk, och vi fick åka på en bussresa genom vindkraftsparken.

Jag är övertygad om att vi kommer att behöva betydligt fler vindkraftverk i Sverige i framtiden. Centerpartiet vill se ett samhälle fritt från Fossil energi och Kärnkraft inom en generation, skall vi lyckas med det så behöver vi fler vindkraftverk!
Energiminister Anna-Karin Hatt skriver på sin blogg att vi nu ser att regeringens politik nu ger mer än ett nytt vindkraftverk om dagen, en fantastisk utveckling!

 

 

Centerpartiets ståndpunkter om framtidens energiförsörjning:

Är det verkligen trovärdigt att Sverige inom en generation ska nå ett helt förnybart energisystem?
Med Sveriges rika förnybara förutsättningar är det möjligt. I början av 1970-talet stod det fossila för över 80 procent av Sveriges energiförbrukning. Idag står det fossila för mindre än 35 procent och mer än halva vår elproduktion är förnybar. Det visar att vi i Sverige kan klara tuffa utmaningar, om vi bestämmer oss för det. Utifrån de erfarenheterna säger Centerpartiet att Sverige inom en generation har möjlighet och skyldighet att bli ett samhälle helt fritt från fossil energi. Tittar vi på vad vi lyckats med de senaste 40 år är det en fullt realistisk vision.

Tror du att det kommer att byggas nya kärnkraftsreaktorer?
All eventuellt ny kärnkraft ska stå på egna ben. Med energiöverenskommelsen har politiken satt tydliga villkor utifrån vilka marknaden ska agera. I de villkoren ingår att det inte kommer bli några subventioner till ny kärnkraft i Sverige. Om det finns några som tror sig kunna få ekonomi i att bygga ny kärnkraft i Sverige vet vi inte idag. Däremot vet vi att i Finland har det nya kärnkraftsbygget blivit sju år försenat och 2,5 gånger dyrare än planerat.

Vad gäller för kärnkraften i energiöverenskommelsen?
Villkoren för kärnkraften är tydliga: det kommer inte bli några statliga subventioner till ny kärnkraft i Sverige, vi ska inte ha fler reaktorer än idag och det kommer inte byggas någon ny kärnkraft utanför de platser där kärnkraft redan finns idag.

Vad är resultatet av energiöverenskommelsen?
Resultatet av energiöverenskommelsen är tydlig – det är den förnybara energin som växer. Sedan 2006 har elen från biobränslen ökat med femtio procent och elen från vindkraften med sju gånger. Vi kommer snart ha nått målet om att hälften av all vår energi ska vara förnybar, och mer än hälften av all el i Sverige är idag förnybar. 

Tre bra uppdrag som ger oss ett bättre mobilnät

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag presenterade Anna-Karin Hatt tre uppdrag för bättre mobiltäckning det handlar om:

  1. Post- och Telestyrelsen (PTS) får i uppdrag att genomföra ett antal stickprovsmätningar av hur den faktiska mobiltäckningen verkligen är.
  2. PTS får ett tydligt uppdrag att främja regionalt samarbete genom att bjuda in till regionala dialogmöten om hur utbyggnaden av mobilnäten kan underlättas och skyndas på. För om operatörer, kommuner, kommunala bolag, länsstyrelser och t.ex. regionala samverkansorgan samverkar mer så kan vi få en både snabbare och bättre utbyggnad av mobilnäten. 
  3. PTS skall mer i detalj ska kartlägga hur utbyggnaden av mobilnäten ser ut och åt vilket håll utvecklingen går. Den informationen finns redan, men bara hos varje operatör, det finns inte någon tillräckligt detaljerad samlad oberoende bild. 

Här kan du se dagens presskonferens

Detta tycker jag samlat känns jättebra, vi är beroende av ett bättre mobilnät och dessa tre uppdrag ger oss bättre hjälp med det.Region Västerbotten hade ju synpunkter och tankar kring mobilnäten och dess kommande utbyggnad. Jag tycker det är jättekul att dagens andra uppdrag i princip är ett 100%igt positivt svar på Region Västerbottens skrivelse. Det är synnerligen klokt och smart av Anna-Karin och regeringen att lyssna på kloka synpunkter utifrån landet.

Sedan tror jag inte att det bara är en slump att Telia satsar ytterligare 17 miljarder på mobilnätsutbyggnad, och att deras pressmedelande om detta kom en kvart innan Anna-Karins presskonferens i morse. Jag vet Att anna-Karin har haft alvarliga samtal med mobiloperatörerna om att det är de som har ansvar för att bygga ut täckning i hela landet.  
Det finns mer att läsa om dagens regeringsbeslut på Anna-Karins blogg. 

Digital agenda för Sverige IT i människans tjänst

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag presenterade IT minister Anna-Karin Hatt "IT i människans tjänst En digital agenda för Sverige

Det handlar alltså om den strategi regeringen tagit fram som omnäms i BP 2011 och som ny realiseras.
I pengar räknat närmare en miljard kronor men det viktigaste tycker jag är att det handlar om ett annat sätt att tänka både IT frågor men även hur man arbetar politiskt med att ta framunderlag för beslut. arbetet med agendan har föregåtts av breda samråd med allehanda aktörer inom berörda sektorer och agendan handlar om hur vi skall säkerställa att Sverige blir värdsbäst på i i Samhället inte IT som en egen sektor.
Något som Computer Sweden noterat
Digital agenda för Sverige fokuserar på fyra strategiska områden som utgår från användarens situation:
· lätt och säkert att använda – handlar bland annat om att kunna använda internet och andra digitala tjänster i vardagen som privatperson, företagare eller anställd.)
· tjänster som skapar nytta – kunna erbjuda användaren ett stort och varierande utbud av attraktiva och lättanvända digitala tjänster för olika delar av livet.
· det behövs infrastruktur – grundläggande infrastruktur med väl fungerande och tillförlitliga elektroniska kommunikationer
· it:s roll för samhällsutvecklingen – den ökade digitaliseringen påverkar alla samhällsprocesser och -strukturer i Sverige och globalt.

Utvecklingen på IT området går så rasande snabbt så det vi inte ens kunde fantisera om för tre år sedan nu anses vara självklarheter, hur skulle vi idag klara en vardag utan mobiltelefoner? Spotify som idag används av nästan var och en vad visste vi om det för tre år sedan. Jag är nu så gammal att jag minns när VK frågade gruppledarna för partierna i Umeå om de ville ha en blogg på vk.se inför valet 2006. 

Idag är bloggen som komumnikationsmedel etsablerad och ger helt andra möjligheter till kommunikation och interaktion än tidigare.

Det som är viktigt nu är att vi alla där vi befinner oss funderar på på vilket sätt som jag eller den organisation där jag befinner mig berörs av och kan vara medskapande till den digitala agendan. Ett nytt grepp i detta är möjligheten 

Läs mer: Regeringens Nyhetsbrev, Dn Bredband…, DN Sverige…, DN Pirat…, Centerpartiet, Anna-Karins tal
 

 

Vad vill (s) med kärnkraften?

Av , , Bli först att kommentera 11

Igår debatterade energiminister Anna-Karin Hatt mot Stefan Löfven ledamot i (s) partistyrelse om Kärnkraftens framtid i Sverige


Efter denna debatt blir man alltmer förundrad över vad (s) vill med sveriges energipolitik och framtiden med kärnkraften. Under valrörelsen var man som iglar på oss i Centerpartiet och hävdade att vi svikit våra ideal genom att nu öppna upp för nybyggnad av kärnkraftverk. Finns på socialdemokraternas hemsida.
När nu det blir alltmer tydligt för alla vad Energiöverenskommelsen innebär står företrädare för samma pari i TV och klagar på att det INTE kommer att byggas nya kärnkraftverk. På Socialdemokraternas hemsida kan man läsa:
Kärnkraften vill vi successivt fasa ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor samt energi­effektivisering. En prövning måste därför göras varje mandatperiod. Regeringen vill istället bygga nya kärnkraftverk.
På en punkt kan jag ge Löfven rätt, det var olyckligt att energiöverenskommelsen ite är blocköverskridande, men han kan vara helt lugn, jag är övertygad om att energiminister Hatt kommer att vara en garant för att det inte kommer att poppa upp en massa nya kärnkraftverk i Sverige en farhåga som (s) ofta torgförde under valrörelsen förra året!
Dessutom så sker det nu massiva satsningar på det tredje benet i Sveriges energiomställning. Bioenergin är nu sveriges största energikälla och kärnkraften står nu för 40% inte 50% som Löfven sa av Sveriges elproduktion.
Mer om utbyggnad av förnyelsebar energi:
Regeringen, Energimyndigheten 

 

En halv miljard till bredband i hela landet Centerpartiet levererar

Av , , 1 kommentar 5

Idag presenterade regeringen sin satsning på bredband på landsbygden.
165 miljoner kr. per år i tre år riktat till områden där bredbandet inte kan byggas ut av marknadens aktörer.
Sverige är idag ett it-land att räkna med. Nästan häften av befolkningen har idag möjlighet att koppla upp sig mot 100 Mbit/s eller snabbare, vilket gör att det mål som regeringen satte upp för år 2015 redan är uppfyllt, men för att vi ska kunna komma vidare och nå resten av befolkningen behövs även offentliga medel. Regeringens satsning om ytterligare nästan en halv miljard kronor i budgeten för nästa år kommer att göra stor skillnad. Digitala kommunikationer har för Centerpartiet varit en prioriterad fråga ända sedan Lennart Daléus skrev sin bok Digital Allemansrätt
Jättekul att Maud och Anna-Karin lyckats få med sig resten av regeringen på denna satsning som jag tycker är god och sund regionalpolitik.
Skall vi kunne ge förutsättningar för att kunna leva och bo i hela landet så måste samhället ta ett ansvar där marknadens intresse tar slut.

Mer finns att läsa på: Anna-Karin Hatts Blogg, Centerpartiets Hemsida, Sveriges Radio, Regeringens Hemsida 

Lyssna: Regeringen satsar nya miljoner för bredband i glesbygd

Avslutar min argumentation om varför jag vill ha Anna-Karin Hatt som ny partiledare för Centerpartiet

Av , , Bli först att kommentera 8

Centerpartiets partiledarkamp har ju varit intensiv under den gångna månaden och därför känns det lite snopet nu när allt bara stannat av och alla använtar valberenningens förslag.
Jag känner dock att jag vill avrunda min argumenation innan det finns något förslag från valberedningen att förhålla sig till, (dessutom vet man ju inte vilka bloggar ledamöterna läser ;o)


Kristina Jonäng gruppledare för Centerpartiet i Västra Götaland och politiskt aktiv sedan mer än 15 år skrev för en tid sedan ett blogginlägg: "Fem skäl att välja Anna-Karin Hatt" där skriver Kristina bland annat:
"Det enda som en partiledare ska ägna sig åt själv är förhandlingarna i den lilla krets av andra statsråd och partiledare som sker i någon form varje vecka. Dörren stängs och det finns ingen centerstämma att fråga och inga pressekreterare som kan hjälpa till. Då är man helt själv med ett mycket stort ansvar. En partiledare kan inte komma ut från ett sådant sammanträde förrän man kompromissat bort tillräckligt mycket för att de andra partiledarna ska vara nöjda samtidigt som man förhandlat till sig tillräckligt mycket för att resultatet ska kallas centerframgång bland väljare och bland kritiska centermedlemmar.
Valet av partiledare handlar om förmågan att kommunicera ett budskap, men jag tycker att de argumenten varit alltför dominerande hittills i den interna diskussionen. Att kommunicera budskapet får en partiledare hjälp av andra med. Dussintal av medhjälpare ägnar tid åt det varje dag. De flesta intervjuerna får en partiledare, via pressekreterare, tacka nej till. De som genomförs klipps från minuter till sekunder och de flesta svenskar har varken sett eller hört nyhetsinslaget. Vilka sammanhang som partiledaren långsiktigt ska synas i hinner partiledaren heller aldrig fundera över. Det sköter medarbetarna. Att förmedla ett budskap är ytterst en mycket långsiktig fråga som handlar om politisk kurs och om förmågan att vara konsekvent, inte vad man säger i det dagliga bruset."

Detta är för mej väldigt viktigt. Centerpartiet står inför flera mycket viktiga arbetuppgifter: Förutom att vi skall försöka genomföra alla beslut som kommer att tas på stämman i Åre så skall ett nytt idéprogram tas fram och hela partiorganisationen skall reorganiseras och komma på fötter igen.

Detta innebär för mej att det bästa valet är att välja Anna-Karin Hatt till partiordförande. Då får vi den partiledare som har allra kortast startsträcka eftersom hon redan är minister. När Maud valdes måste vi komma ihåg befann sig ju Centerpartiet i opposition vilket gjorde att hon kunde ägna den första tiden som partiledare till att fokusera på partiet. DEn tiden bedömer jag finns inte nu.
Dessutom tycker jag att Anna-Karins programförklaring, vad hon vill som partiledare tilltalar mej.
Idag publicerades en mycket bra artikel om varför Anna-Karin är en god förnyare på ekuriren.se Läs den!
Nu återstår för mej och alla andra intresserade bara att vänta på valberedingens förslag, antar att de har haft två svettiga dagar.
Och det kan inte vara enkelt att välja bland tre "Trippel A rankade" kandidater!

Andreas: Skräms inte med Höger titta på politiken och förslagen!

Av , , Bli först att kommentera 8

Andreas Lundgren använder socialdemokraternas mest populära skrämsord: HÖGER  när han fortsätter att driva sin tes om att Centerpartiet, om vi skulle välja Annie Lööf till ny partiledare vid stämman kommer att göra en dramatisk högersväng.

Andreas räknar upp ett antal av Annies tidigare förslag och använder dessa för att belägga att Annie står för en högerpolitik.
Det är ju glädjande att Andreas fördjupar sig i Centerpartistiska riksdagsledamöters ideér och förslag problemet är bara att de förslag Andreas lyfter är gamla och utdaterade.
Mej veterligt så är det enda på Andreas lista som Annie idag stöder det som han skriver om föräldraförsäkringen. Dock har jag svårt att se ett nej till kvotering av föräldraförsäkringen är höger, personligen ser jag det mer som ett sätt att behålla köksbordsdemokratin.

Men må vara hur det vill med detta, jag överlåter till partistämman att avgöra vem som bör bli ny partiledare, jag litar på att våra 520 ombud fattar ett klokt i partiledarfrågan, samt kloka beslut i övrigt när det handlar om alla stämmoprogrammen.
Personligen förordar jag fortfarande Anna-Karin Hatt som ny partiledare, hennes avsiktsförklaring finns här nedan:Hattresan – En berättelse och 25 förslag

View more documents from annakarinhatt
Sedan återkommer jag till dej Andreas efter stämman för att diskutera om Centerpartiet svänger åt höger, framåt eller rakt fram efter stämman i Åre.

Nej Andreas Centerpartiet är varken Döende eller Kidnappat

Av , , 2 kommentarer 7

Andreas Lundgren skriver i två olika blogginlägg: Inlägg 1, Inlägg 2 om det han anser vara krisen inom Centerpartiet. Att vi som parti är döende och att vi blivit kidnappade av nyliberala krafter.

Det är helt klart så att den partiledarkandidat jag stöttar, Anna-Karin Hatt inte fått lika starkt stöd som Annie Lööf när Centerpartiets medlemmar, avdelningar, kommunkretsar, distrikt och syskonorganisationer meddelat valberedningen vem man vill se som ny partiledare för Centerpartiet.
Annie Lööf har fått ett mycket starkt stöd från hela landet.
En av de tunga Centerföreträdare som väljer att stötta Annie är komunalrådet i Mönsterås Roland Åkesson, Åkesson som efter valet 2006 belv känd som Mr 51% i partiet beroende på Centerpartiets valresultat i denna kommun. Tror varken Andreas eller någon annan debattör önskar smeta begreppet nyliberal på Roland. Och så ser det ut över hela landet, en bred grupp i partiet har valt att stötta Annie. Och precis så skall det vara i ett öppet modernt parti.
Att jag personligen lagt mitt stöd för Anna-Karin innebär inte att jag är emot Annie eller Anders. För mej har detta hela tiden handlat om att välja den bästa av tre goda kandidater.

Tre konkurrenter inte tre fiender, Anna-Karin, Anders, Annie

Att Centerpartiet har en avdelning på Stureplan är väl jättebra, vad jag vet är den ungefär lika stor som vår avdelning i Tvärålund.
Att dom är duktiga på att ordna möten som intresserar och att få medialt genomslag för sina tankar är inget problem. Det som kan vara ett problem är väl i sådan fall att avdelingen i Tvärålund inte får samma genomslag. Men det kan aldrig vara ett problem att medlemmar vill och gör saker.

Det vi håller på med i Centerpartiet är en väldigt spännande sak tycker jag, vi har ett långt mer öppet nomineringsförfarande till partiledaruppdraget än någonsin tidigare. Detta skapar givetvis utrymme för konfliker men än så länge så verkar konflikterna mera vara placerade utanför partiet än innanför. Det är media samt debattörer utanför Centerpartiet som vill smeta en nyliberal etikett på flera Centerpartister.

Den process vi nu är inne i ställer givetvis stora krav på alla inblandade, det gäller att orka och våga vara ett öppet parti där flera olika åsiker möts och ideer bryts mot varandra. I detta ligger också att man efter en sådan process repsekterar varandras åsikter och att de som uttryckt sin mening igenom detta inte placeras i kylan. Något som ju brukar vara standard varje gång (s) bytt partiledning. Personligen känner jag ingen oro för detta, både Anna-Karin, Annie och Anders är så kloka så jag är säker på att man ser vikten av att ha en stor bredd i partiet även framöver oavsett vem som väljs till ny partiledare.
Partiledarvalet han inneburit att vi diskuterar politik i Centerpartiet och funderar vilka vägval vi skall ta framöver, allt detta skall vi besluta om på stämman i Åre i höst.
Och man kidnappar inte en stämma med 520 ombud från hela landet Andreas, det borde du veta som själv varit kongressombud.

Annie hade förresten en väldigt bra debattartikel i Norran idag, tycker den på ett bra sätt sammanfattar hennes ambitioner med vad hon vill med sitt partiledarskap.
Läs den Andreas!

 

Jag förordar Anna-Karin hatt till ny partiordförande för Centerpartiet

Av , , Bli först att kommentera 5

Jag har idag använt den möjlighet som ges alla medlemmar i Centerpartiet att meddela valberedningen vem man vill se som Maud Olofssons ersättare.
Jag förordar Anna-Karin Hatt

Här nedan är mitt brev till valberedningen:

Till Centerpartiets Valberedning                                                           Umeå 27/8 2011

Jag förordar Anna-Karin hatt som ny partiledare för Centerpartiet
Under den månad som förflutit har alla vi medlemmar i Centerpartiet kunnat ta del av och lära mer om de tre huvudkandidaterna till partiledaruppdraget. Inte minst har de fyra utfrågningarna har varit värdefulla för att alla skall kunna bilda sig en egen bild av de tre kandidaterna.
Jag vill börja med att säga att det är tre mycket bra namn som presenterats som huvudkandidater, båda Anna-Karin, Annie och Anders W är lysande kompetenta politiker och goda företrädare för Centerpartiet.
Dock är det så att vi skall ha en partiledare och inte tre och bland dessa tre duktiga företrädare faller mitt val på Anna-Karin Hatt.
Motivering:
·         Anna-Karin har i sin kadidatur på ett bra sätt lyft fram de grundvärderingar som jag vill se mer av i Centerpartiet framöver, Socialliberalt, Varmt, Tryggt.
Ett parti som hanterar alla politikområden och inte bara de man har departementsansvar för.
·         Den kampanjresa som Anna-Karin genomförde i husbil säger i alla fall mej att hon har förmågan att tänka nytt och skapa ett stort engagemang  tunt både sig själv och Centerpartiet, viktiga egenskaper för Centerpartiet.
·         Anna-Karin har erfarenhet från både yrkeslivet och arbete i politikens korridorer, hon har dessutom i statsrådsberedningen varit med och hanterat alla politikområden från Adoptipon till Ölandsbron. Och nu är hon statsråd. Detta ger henne en bredd som är nödvändig, samtidigt som hon på väldigt kort tid kommer att vara igång med det nya uppdraget.
·         Anna-Karin har när hon pratat om sin roll som partiledare pratat mycket om att hon vill leda och se andra växa. Detta tror jag är helt rätt.
Centerpartiet behöver fler som är med och bestämmer ett breddat ledarskap, inte en partiledare som bestämmer mer.
·         Jag har haft förmånen att lyssna till Anna-Karin flera gånger under de senaste åren. Hon har alltid imponerat på mej genom att vara väl påläst och behaglig att lyssna till. En egenskap som hon behållit men till den har nu adderats partiledarskapet. När jag lyssnar till Anna-Karins inledning vid den sista utfrågningen är det en partiledare som talar!
Så hon har mitt fulla stöd inför stämman i Åre!
Hälsningar
Mattias Larsson
Umeå
En f.d. och en blivande hoppas jag!

Ropa inte hej förrän smöret är på andra sidan ån och skinnet är i galen tunna Andreas!

Av , , Bli först att kommentera 13

Andreas Lundgren skriver på sin blogg om det han kallar Centerns sista strid alltså vår pågående process inför det partiledarval som stundar i samband med stämman i Åre.
Andreas fortsätter på den inslagna (s) retoriken som väljer att utmåla Centerpartiet som någonting flera mil till höger om höger.
Dessutom tror jag att han vill att jag skall säga något liknande som Lennart H sade inför (s) val i vintras:
"Skulle Håkan Juholt bli partiledare så tror jag att jag lämnar partiet."

Det är givetvis inte så, att jag är för Anna-Karin betyder inte att jag är mot Anders eller Annie. Men jag har använt den möjlighet jag som Centermedlem har att ta ställning och påverka en öppen process, vilket inte fanns chans till när Håkan valdes i (s)

Konkurrenter inte fiender, Anna-Karin, Anders, Annie

Vad gäller vad som är höger och vänster och vad som kommer att ske med Centerpartiet efter valet så har denna process varit väldigt bra för oss, eftersom de tre kandidaterna tvingats bekänna färg och flera viktiga politiska frågor varit uppe därför känner jag att Centerpartiet som kollektiv satt ner foten i flera viktiga frågor, Platt skatt – nej, Kärnkraftens framtid – nej, Förstärkt regionalpolitik för att möjliggöra för folk att leva och bo i hela landet – ja, Ett parti som aktivt agerar inom fler politikområden än de där man har egna departement – ja, Ett parti som förmår att ifrågasätta delar av den förda regeringspolitiken – ja.

Vad av detta som är att betrakta som höger respektive vänster är upp till någon annan att bedöma.
Intressant är dock att Andreas tycker att det är Annie som är den som har en politisk agenda som mest liknar Maud Olofssons. Den gängse uppfattningen är annars att det ärAnna-Karin (i alla fall om man får tro Fokus)

Sedan så glömmer Andreas L bort att det är mer än en partiledare vi skall välja vid stämman i Åre, det är som alltid ett stort antal program som skall antas dessa kan du ladda hem och läsa på hemsidan Andreas.
Mina egen agenda inför stämman är att supporta Anna-Karin Hatts kandidatur samt att sakpolitiskt försöka verka för det jag tror på, ett Centerparti som är Varmare, Grönare och mer Socialliberalt än det uppfattas idag.

Men oavsett vem som väljs så kommer det inte att bli någon högersväng ner i avgrunden Andreas – Sorry!