Etikett: Alliansen

Budgetfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag skall vi i Kommunfullmäktige göra det vi borde ha gjort i juni, anta kommunens budget inför kommande år!
anledning av detta skriver jag idag tillsammans med de övriga tre gruppledarna för Alliansen i Umeå nedanstående artikel i Vk.
http://www.vk.se/1013069/valfarden-maste-prioriteras

Välfärden måste prioriteras

I dag tar fullmäktige beslut om budgeten för år 2014. För åttonde året i rad presenterar alliansen i Umeå ett gemensamt budgetförslag för kommunens framtida utveckling. Det är en återhållsam budget där vi värnar välfärdens kärna.

Umeå står inför ett besvärligt ekonomiskt läge. Den långa raden av ekonomiska rekordår har brutits och en sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser är att vänta. Förändringar i det kommunala utjämningssystemet och mindre intäkter från vattenkraften är några andra av de faktorer som påverkar ekonomin.

Innan sommaren beslutade Socialdemokraterna och Vänsterpartiet att avvakta med budgetbeslutet för 2014. Budgetfullmäktige försköts fyra månader, med förhoppningen att regeringen skulle tillskjuta mer pengar. Vi påtalade redan då att det var ett tveksamt upplägg.

De kommande åren ser vi ingen möjlighet att sänka kommunalskatten. Med den tuffa ekonomiska situation som kommunen står inför måste politiken prioritera. Det är viktigare att säkerställa en god kvalitet inom välfärdsverksamheterna än att sänka skatten.

När det ekonomiska läget ljusnar, så är vi beredda att ta en förnyad diskussion kring skattenivån. Det finns heller inget ekonomiskt utrymme för ett kvinnohistoriskt museum kommande år och därför stryks detta i budgeten.

Umeå borde ha Sveriges bästa skola. Alliansen föreslår i likhet med S och V en ramökning till skolans område, samt nyttjande av ”projektmedel” för att mildra annars mycket kännbara besparingskrav. På så vis fortsätter alliansen att prioritera frågan om mindre barngrupper. Ett antal skolrenoveringar tidigareläggs jämfört med S/V-budgeten.

Tack vare regeringens stöd kommer lokala värdighetsgarantier i Umeå snart att införas. Värdighetsgarantin syftar till att ge äldre mer inflytande över sin vardag och både de äldre och deras anhöriga ska veta vad man kan förvänta sig av kommunen. Lagen om valfrihetssystem (LOV) ökar valfriheten och förbättrar servicen till Umeåborna. Därför bör LOV införas även inom särskilt boende och handikappomsorg.

Umeå kommun har höga sjuktal. Människor mår bättre när arbetssituationen kan påverkas. Av största vikt är därför att öka frihetsgraden för våra kommunala verksamheter. Minska politisk toppstyrning och öka i stället personalens ansvar och befogenheter. Ett konkret sätt att nå detta är att uppmuntra bildandet av så kallade intraprenader.

De styrande väljer i sin budget att minska årets pensionsavsättning med 38 miljoner kronor genom att ta 2011-års extrareservering av pensionsmedel i anspråk.

Partierna i alliansen anser inte att detta är lyckat och väljer att inte minska i motsvarande grad.

Grunden för all vår gemensamma välfärd är jobb och företagande. Alliansen i Umeå vill stärka det lokala näringslivet och förbättra företagsklimatet.

Här handlar det inte så mycket om pengar i budgeten, utan i stället om en attityd i beslutsfattandet. S/V har sedan två år tillbaka strukit alla formuleringar om konkurrens, alternativa driftsformer och entreprenader i sitt budgetförslag. Denna negativa syn har återkommit i bland annat socialnämndens hantering av alternativa driftsformer. Det är fel väg att gå.

I vårt budgetförslag föreslås införande av så kallade utmaningsrätt för att nämna ett förslag. Målsättningen är att innan utgången av 2016 bli rankad som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar för Umeå.

Anders Ågren

kommunalråd (M)

Peder Westerberg

gruppledare (FP)

Mattias Larsson

gruppledare (C)

Veronica Kerr

gruppledare (KD)

Presskonferens med alliansbudgeten

Av , , 1 kommentar 6

Nu i eftermiddags så presenterade Anders, Peder, Veronica och jag Alliansen Umeås budgetförslag för 2014 vid en presskonferens.

Det är som alla vet kärvare tider för Umeå Kommun framöver. Vi måste hitta stora besparingar och effektiviseringar de kommande åren. I det budgetarbete som genomförts så har några saker varit viktiga för Centerpartiet och mej. Och där upplever jag att övriga allianspartier varit lyssnande och kloka.

Presskonf 20131022

 

Veronica (Kd), Jag, Anders (M), Peder (Fp) innan presskonferensen

  1. Ingen skattesänkning de närmsta åren
  2. Undvik nya kostnader, vi drar inte på oss nya sker som kostar pengar, försök i stället sänka kostnader
  3. Spara inte på föreningslivet
  4. Hur utvecklar vi medarbetarkraften? Jag tror det finns mycket mer att göra om våra nästan 11 000 medarbetare får en reell möjlighet att och känsla för att man kan påverka sitt arbete.

Jag tycker att budgeten som vi presenterar är ett ansvarstagande förslag till en annan väg än den som s + v presenterat. Vi sänker kommunens kostnader de kommande åren, vi behåller anslagen till Fritidsnämnden så kommunens föreningar inte drabbas, vi avsätter pengar för drift av Kulturväven vilket inte s + v gjort i sin budget (avlastar Kulturnämnden kostnader) samt vi återför en del av de pensionsavsättningar som majoriteten vill använda, vilket get kommunen lägre driftskostnader kommande år.

Nyfiken på vår budget? Den finns att läsa här: alliansbudget_2014_slutlig

I morgon bitti kommer budgeten för 2012 med starka Centerinfluenser

Av , , 3 kommentarer 2

I mogon bitti klockan åtta presenteras regeringens budget för 2012, det är givetvis en budget som präglas av den ekonomiska oron i världen men ändå en budget som hoppas jag innehåller åtgärder för att stimulera den svenska ekonomin och få fler i arbete.
Mer om budgeten finns att läsa på regeringens hemsida, där kommer den också att läggas ut efter klockan åtta.

Delar av budgeten har ju redan läckt ut och jag är glad över att så många av Centerpartiets förslag finns med. Det handlar om sänkt restaurangmoms, Mer pengar till bredband, Supermiljöbilspremien, Regelförenklingar för småföretag, Stärkt konkurrenskraft för lantbruket mm. Lovar gott inför framtiden!
"- Det här är en budget med tydligt fokus på jobbskapande åtgärder, precis i linje med vad Centerpartiet har drivit. Med sänkt restaurangmoms, satsningar på infrastruktur, bredband och regelförenklingar för företagen har Centerpartiet all anledning att vara väldigt stolta. Det här är åtgärder som är bra för jobben och utvecklingen i hela landet, säger Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson."

Alliansen spurtar i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 10

Idag kom Alliansbussen till Umeå, idag medförde den kulturminister Lijeroth, och i morgon är det integrationsminister Sabuni.

Idag skulle vi kampanja på torget, men tyvärr så var inte vädrets maketer nådiga. Det hindrade dock inte de tappra kampanjarbetarna. 
enda problemet var att istället för att dela ut flygblad så delade vi ut Papier Mache.
Tur att kaffet var varmt! 

Kulturministern var dock imponerad över tågan!

Alliansens valmanifest presenterat!

Av , , Bli först att kommentera 19

Idag presenterade Alliansen sitt nationella valmanifest.

Manifestet finns att ladda hem och läsa här

 

Aftonbladet har granskat Alliansens förslag finns att läsa här 

 

Vem är vinnare? 

Så här sammanfattar Aftonbladet ekonomiska expert idag Alliansens Valmanifest: 

 

  Barnfamiljerna

Föräldrar som är låginkomsttagare med bostadsbidrag får mer pengar. Ett barn ger 350 kronor extra i månaden, 2 barn 425 kronor och tre barn eller fler ger 600 kronor.

 

  Pensionärerna

Lovas skattesänkningar. Dock inte så stora som de röd-gröna vill genomföra.

Rätten att jobba till 67 års ålder höjs till 69 år.

 

  Studenterna

Lovas 500 kronor mer i lånedelen av studentbidraget.

Reformer i skattesystemet för den som hyr ut delar av sin privatbostad kan göra det billigare och lättare att hyra rum.

 

  Höginkomsttagarna

Så småningom och om ekonomin tillåter vill alliansen ge skattelättnader till 4,4 miljoner människor och detta kommer i så fall även komma de som betalar statlig skatt (alla som tjänar mer än 385 000 kronor per år) till del.

 

  Arbetslösa

Flera arbetsmarknadsåtgärder finns i valmanifestet. Bland annat lärlingsjobb och alliansen vill behålla den halverade arbetsgivaravgiften för den som anställer ungdomar mellan 19 och 24 år. 

 

  Landsortsbor

Alliansen är tydliga med att ingen kilometerskatt ska införas.

 

  Stadsbor

Alliansen vill utreda om fastighetsskatten kan avskaffas eller avsevärt förenklas. Detta påverkar folk i städerna mer än de som bor på landsbygden eftersom bostäderna generellt är högre taxerade i storstadsområden.

 

  Dessutom:

Alliansen vill sänka skatten för mat på restauranger. Den ska bli samma som i affärer, det vill säga 12 procent.

Samtidigt vill man höja punktskatten på alkohol med 13 procent.

Punktskatten på tobak ska höjas med 8 procent.

Idrotten får 0,5 miljarder.

 

Aftonbladet missade dock ytterligare en viktig vinnare: Norrlands Inland

 

Alliansen skapar en särskild fond för riskkapital – Inlandsinnovation – som ska arbeta tillsammans med privata och offentliga aktörer.

 

Jag känner mej glad över att Centerpartiet lyckats få med så mycket av våra förslag i det gemensamma manifestet.

Extra nöjd är jag över riskkapitalfonden för inlandet! Appropå den påstådda Stockholmscentreringen av Centerpartiet