Bra med stöd till klubbarna men mer kommer krävas!

Vi beslutade i tisdags i kommunstyrelsen om ett tillfälligt stöd på 5 miljoner till Umeås elitidrottsklubbar. Det handlar om de föreningar som tappat väldigt mycket i intäkter under pandemin, och det har inte gått så enkelt att få tillbaka dessa. Samtidigt har kommunen fått ordentligt mycket i statligt Coronastöd, pengar som är tänkta att användas just för denna typ av åtgärder. Vi har flera klubbar som är mycket illa ute redan nu!
Så det beslut vi tog var att ombudgetera fem miljoner inom kommunstyrelsens budgetram.
Vill man ha mer bakgrund och underlag finns det på kommunens hemsida.

Fördelning av stödet  

Det som är väldigt bra här är att kommunen har en färdig fördelningsmodell för elitstöd så det är bara att nyckla ut pengarna. Men det som är ett problem är hur framtiden kommer se ut.

Vi har i Umeå ett fantastiskt vitalt och levande föreningsliv med mängder av framgångsrika föreningar som antingen bedriver en omfattande och fin ungdomsverksamhet, eller en bra elitsatsning eller som i många fall både och!

Men min bedömning är att kommunen inte har mer pengar att lägga på stöttning av elitidrott. Det som prioriteras och som det funnits enighet om i fritidsnämnden är framförallt bredd och ungdomsidrott. Elitsatsningar måste framförallt finansieras på kommersiella grunder.

Och här har vi den springande punkten, vi har fler framgångsrika lokala föreningar än vad vi har framgångsrika lokala företag!

Vi har förvisso framgångsrika företag i Umeå men de är inte lokala på det sättet. Volvo lastvagnar, SCA, Cytiva, Ålö m.fl. är framgångsrika men inte lokala, vi har ingen Löfbergs Lila, Gevalia, SSAB eller Tegera i Umeå. Och i de flesta av de städer som har framgångsrika elitklubbar så har man en eller två!

Försök räkna upp fler elitklubbar från Gävle än Brynäs får du se!

Så jag hoppas att tisdagens beslut gör att våra klubbar får näsan över vattenytan denna vinter men jag tror också att  vi måste initiera diskussioner mellan kommunen, föreningarna och det lokala näringslivet för att se om det gör att göra något för att stötta upp långsiktigt.

Samtidigt är jag djupt oroad över vad som kommer hända om vi nu får en verklig lågkonjunktur kombinerat med höjd inflation och höjda räntor så att även biljettintäkterna minskar!

Sedan utgår jag från att IKSU Volley också får sina pengar!

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.