Etikett: Kvarkentrafiken

Ja man skall vara ärlig Lennart

Av , , 1 kommentar 19

Det håller jag med om och jag är alltid ärlig i mitt politiska arbete, säger jag något så har jag täckning för det i partiet!

Det här är vad du skrev på din blogg igår:
"Jag är säker på att alla förutom en person kommer att vara nöjda."

Att man skall vara ärlig är helt riktigt, och det är nog ärligt vad du menar det du skriver, jag tycker det är onödigt – man får tycka vad man vill om Urbans ideér men han har full rätt att framföra dem. (För jag tror att det var Urban Bengtsson du menade) Jag tycker det är onödigt att som kommunstyrelsens ordförande uttrycka sig på ett sätt som av många uppfattas som att du ger dig på en enskild medborgare. Puckla på mej och andra förtroendevalda vi är lovligt villebråd – men våra medborgare skall vi vara rädda om, visst hade vi ett tillväxtmål i kommunen?

Sedan trixar du med korten Lennart!

Genom att hävda att jag inte har täckning för den insändare som jag och Anders Åkesson skrev häromveckan i VK. Inget kunde vara mer fel. Frågan är för vår del förankrad ända upp i partiledningen och det som jag med benäget bistånd av Anders fått Annie mfl. att förstå är att Kvarkentrafiken behöver likvärdiga villkor som övrig färjetrafik till Finland.

Helt klart är det så att det s.k. Ålandsundantaget gör att den gamla principen att trafik skall gå på kommersiella grunder rör till det hela.

Här har nuvarande regering ännu inte lyckat lösa det som uppstod som ett bekymmer 2000 när Taxfreen försvann för vår trafik samtidigt som Ålandsundantaget permanentades, alltså en indirekt subvention av all annan färjetrafik till Finland. Ett bekymmer som uppstod under såvarande (s) regering. 
Jag är uppriktigt glad över att det verkar som att nu även (s) och (v) verkar ha insett på nationell nivå att vår färjetrafik lyder under speciella omständigheter. Dock är det fler partier som måste inse detta.

 

Centerpartiet tar ställning för Kvarkentrafiken

Av , , 5 kommentarer 11

 Under det senaste året har jag haft ett flertal kontakter med personer ur Centerpartiets partiledning och partistyrelse för att informera dem om vikten av att vi ser till att få till stånd en fungerande trafik över Kvarken. Käns skönt att jag nu upplever att mina kontakter börjar bära frukt.

Jag är djupt tacksam över det intresse som både Annie Lööf men även Centerpartiets ledamot av riksdagens trafikutskott, Anders Åkesson visat frågan – tack för ert stöd Annie och Anders!

Här nedan är den insändare som jag och Anders hade inne i pappersupplagan av VK idag.

Kvarkentrafiken även en nationell angelägenhet
Turerna kring färjetrafiken mellan Umeå och Vasa den sk. kvarkentrafiken har varit många under åren. Ända sedan Sveriges och Finlands EU inträde och som konsekvens av detta Taxfreeförsäljningens upphörande har situationen för denna trafik varit svår. Vilket inte minst RG-lines konkurs bevisar.
Att säga att framtiden för kvarkentrafiken är en regional angelägenhet, vilket under många år varit Sveriges officiella hållning är för oss inte längre hållbart.
Det finns minst tre tunga skäl till varför Sverige och Finland måste ta ett delansvar i denna trafik och inte hänskjuta hela ansvaret till Öster- respektive Västerbotten.
1.       Sträckan Umeå-Vasa är per definition en europaväg, E 12 med sträckning mellan Mo i Rana och Helsingfors, europavägar på land är statens ansvar.
2.       Denna sträcka är även mycket viktig för de företag som finns i denna region och för att få ut varor vilket är viktigt för de bägge ländernas export, dessutom är Umeå-Vasa en del av stråket Murmansk-Mo i Rana alltså en del av ett logostikstråk som är viktigt för flera länder.
3.       Umeå-Vasa är den enda färjelinje mellan Sverige och Finland som inte kan ta del av det s.k. ”Ålandsundantaget” och därigenom sälja Taxfree produkter ombord. Något som avsevärt subventionerar trafiken mellan exempelvis Stockholm och Helsingfors
Från Centerpartiets sida välkomnar vi att Umeå och Vasa nu tagit tag i frågan och bildat ett gemensamt rederibolag för att kunna ta över trafiken så inget avbrott sker i denna viktiga färjelinje.
Vi välkomnar också den arbetsgrupp som det finländska transportministeritet tillsatt som utreder förutsättningarna för trafiken både på kort och lång sikt.
Här är det nu viktigt att alla nivåer i samhället på båda sidor av Kvarken ställer sig positiva till att vara med att ta sitt ansvar i en kommande lösning, det kommer att behövas insatser både från lokal, regional och statlig nivå.
Centerpartiet vill inte idag låsa sig vid några belopp eller utfästelser om hur det nationella stödet till kvarkentrafiken skall se ut men för oss är det helt tydligt att staten har ett ansvar i att finna en långsiktigt hållbar lösning för kvarkentrafiken.
För inte kan det väl vara så att E 12 skall begåvas med ett 7 mil långt vägavbrott mellan Umeå och Vasa?
 
Anders Åkesson (C)                  Ledamot riksdagens trafikutskott
Mattias Larsson (C)                   Gruppledare Umeå 

Umeå-Vasa tar ett steg mot en lösning av kvarkentrafiken

Av , , 1 kommentar 8

Som man kan läsa på vk.se så blev det idag klart att det gemensamtägda rederibolaget Köper gamla Vasa Express, det innebär också (som jag förstår) att man tar över Kvarkentrafiken från RG-line som drivits i konkursförvaltarens regi sedan konkursen. Jag tycker det är jättebra att vi får en färja som kortsiktigt är bättre än den nuvarande gamla östtyska trupptransportbåten (RG 1). Men jag gillar inte riktigt VKs rubriksättning, detta är inhte för mej den nya färja som kommer att innebära att vi skapar famtidens färjetrafik, men det är ett steg åt rätt håll.

Nya båten som hon ser ut idag Foto: www.faktaomfartyg.se

Men detta är bara en delframgång, detta innebär att vi kortsiktigt löst problemen med Kvarkentrafiken, men det krävs en mer långsiktig lösning, denna lösning kräver att både Finska och Svenska staten kliver in och tar sitt ansvar, hoppas på besked om en sådan under hösten.

Not: Det har funnits många fartyg som hetat Wasa Express såvitt jag försåt så är det Detta fartyg som inköpts.

Här nedan kan du läsa Umeå kommuns pressmeddelande:

Umeå kommun 2012-10-17 Pressmeddelande

Färja inköpt för trafik Umeå–Vasa

Rederibolaget NLC Ferry AB/OY, som har bildats av Umeå kommun och Vasa stad, har förvärvat m/s Betancuria för att garantera fortsatt färjetrafik mellan Umeå och Vasa. Färjan har fram till nu gått i chartertrafik på Kanarieöarna.

Fartyget har tidigare trafikerat sträckan Umeå–Vasa under namnet Wasa Express. Det har jämfört med nuvarande fartyg RG 1 betydligt bättre och större passagerarutrymmen. Fartyget kan fullt ut ta ombord cirka 1 500 passagerare jämfört med cirka 300 för RG 1. Fartyget kommer till Vasa i slutet av oktober för att omregistreras till finsk flagg och sättas i trafik 1 januari 2013.

NLC Ferry AB/OY har träffat ett preliminärt avtal med konkursförvaltaren för RG Line om att förvärva konkursboets tillgångar. I det ingår också ett erbjudande till personalen om fortsatt anställning i det nya bolaget.

Mer information:

Susanna Slotte-Kock
vd, NLC Ferry AB/OY
+358 (0)40 685 1187

Bertil Hammarstedt
styrelseordförande
NLC Ferry AB/OY
+46 (0)70 675 68 60