Etikett: Budget

Presskonferens med alliansbudgeten

Av , , 1 kommentar 6

Nu i eftermiddags så presenterade Anders, Peder, Veronica och jag Alliansen Umeås budgetförslag för 2014 vid en presskonferens.

Det är som alla vet kärvare tider för Umeå Kommun framöver. Vi måste hitta stora besparingar och effektiviseringar de kommande åren. I det budgetarbete som genomförts så har några saker varit viktiga för Centerpartiet och mej. Och där upplever jag att övriga allianspartier varit lyssnande och kloka.

Presskonf 20131022

 

Veronica (Kd), Jag, Anders (M), Peder (Fp) innan presskonferensen

  1. Ingen skattesänkning de närmsta åren
  2. Undvik nya kostnader, vi drar inte på oss nya sker som kostar pengar, försök i stället sänka kostnader
  3. Spara inte på föreningslivet
  4. Hur utvecklar vi medarbetarkraften? Jag tror det finns mycket mer att göra om våra nästan 11 000 medarbetare får en reell möjlighet att och känsla för att man kan påverka sitt arbete.

Jag tycker att budgeten som vi presenterar är ett ansvarstagande förslag till en annan väg än den som s + v presenterat. Vi sänker kommunens kostnader de kommande åren, vi behåller anslagen till Fritidsnämnden så kommunens föreningar inte drabbas, vi avsätter pengar för drift av Kulturväven vilket inte s + v gjort i sin budget (avlastar Kulturnämnden kostnader) samt vi återför en del av de pensionsavsättningar som majoriteten vill använda, vilket get kommunen lägre driftskostnader kommande år.

Nyfiken på vår budget? Den finns att läsa här: alliansbudget_2014_slutlig

Det verkliga problemet med en senarelagd budget

Av , , Bli först att kommentera 15

Igår skrev vi fyra gruppledare för alliansen i Umeå tillsammans i VK denna artikel där vi kommenterar S +V beslutet om att skjuta upp budgeten till i höst.

Man kan tycka att det bara är politisk sandlådebråk detta, men så enkelt är det inte.
SKillnaden mellan att Kommunfullmäktige antar budgeten i Juni, eller i Oktober som nu blir fallet är enorm!
Vi vet alla att Umeå Kommun kommer att få det betydligt kärvare ekonomiskt 2014 och 2015 än vad vi är vana vid. Det kommer att krävas rätt så omfattande åtgärder för att klara av en budget i balans.

Kommunens budgetsystem bygger på att vi tar nämndernas ramar i junifullmäktige. Och nämnderna under hösten gör sina uppdragsplaner utifrån den pengapåse fullmäktige tilldelat dem. Och är det så att man måste anpassa verksamheten volymmässigt, minska på lokaler, personal eller annat så har man tid på sig,
Det finns en väldigt bra bild över processen här på kommunens hemsida.

Men eftersom majoriteten (S + V) antingen inte kan komma överens, alternativt sitter och hoppas på nya pengar så är det i slutändan verksamheterna, personalen och medborgarna som drabbas, när vi kan komma att behöva spara med kort varsel. 

Ett ansvarstagande för Umeå innebär att man tar ansvar även när det går sämre!

Styr – eller hoppa av!
Socialdemokraterna och vänstern skjuter bara problemen framför sig. Det förvärrar tyvärr bara den ekonomiska situationen och nödvändiga beslut försenas. Umeås partier och lokala förtroendevalda måste kunna ta beslut i såväl goda som dåliga ekonomiska tider. Det skriver företrädare för alliansen i Umeå.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet styr gemensamt i Umeå sedan valet 2010. Nyligen beslutade dessa partier att skjuta upp beslutet om kommunens budget för 2014.

Normalt tas detta av kommunfullmäktige i juni, men nu har man flyttat fram budgetbeslutet tills i slutet av oktober.

Det är mycket olyckligt. En kommun måste styras i såväl goda som dåliga ekonomiska tider!

Umeå kommun står inför ett besvärligt ekonomiskt läge. Efter en lång rad av rekordår, där kommunen gjort stora överskott så har situationen förändrats.

En sämre utveckling av skatteunderlaget jämfört med tidigare prognoser, förändringar i kommunala utjämningssystemet, mindre intäkter från vattenkraften, stora investeringsbehov, volymökningar inom för- och grundskola samt äldre- och handikappomsorgen är några av de faktorer som påverkar det ekonomiska läget.

Tjänstemännen har därför under våren tagit fram ett omfattande budgetunderlag för att de politiska partierna ska kunna ta så genomtänkta ekonomiska beslut som möjligt.

Detta underlag har sedan sågats offentligt av Tamara Spiric (V) som ”högerpolitik”, trots att man från tjänstemännen varit tydlig med att det är ett underlag som politikerna sedan får ta ställning till. Det är en lång rad av förslag till prioriteringar och besparingar i kommunal verksamhet, som i största möjliga mån syftar till att värna just kärnverksamheten inom skola och omsorg.

Nu har alltså (S) och (V) beslutat sig för att skjuta fram budgetbeslutet fyra månader. Det är helt fel väg att gå. Låt oss vara tydliga på denna punkt. Möjligen kan regeringen tillskjuta mer pengar till kommunsektorn i samband med höstbudgeten, men ingen tror att det kommer innebära några större förändringar.

Om kommunen får tillskott av regeringen kommer dessa det att behövas för att klara kommande års besparingar inom Umeå kommun. Tjänstemännen konstaterar även detta i underlaget till budgeten: eventuella tillskott valåret 2014 bör användas för att minska de ytterligare stora besparingar som väntar 2015.

Att sitta och vänta på att regeringen ska lösa Umeå kommuns ekonomiska problem håller faktiskt inte. Det är vi kommunpolitiker som måste ta ansvar för kommunen, i så väl goda som mindre goda ekonomiska tider. Att skjuta upp beslutet i detta läge – när vi står inför tuffa besparingsbeslut – innebär bara att man skjuter fram jobbiga men nödvändiga beslut några månader.

När kommunfullmäktige år 2003 valde att tidigarelägga budgetbeslutet från i november till i juni, var det just för att det var viktigt med tidiga och tydliga besked om vad som gäller för kommunens verksamheter för kommande år.

Tar man beslutet i juni, så hinner verksamheterna genomföra alla förberedelser, så att de kan träda i kraft snabbt efter årsskiftet. Därmed får exempelvis nödvändiga besparingar den effekt som är avsedd. Denna ordning har fungerat mycket väl under dessa år. Tas beslutet så sent som i oktober eller november förskjuts processen och verksamheterna får inte samma tid att ställa om sig utifrån nya ekonomiska förutsättningar.

Socialdemokraterna och vänstern skjuter bara problemen framför sig, när de väljer den här vägen. Det förvärrar tyvärr bara den ekonomiska situationen och nödvändiga beslut försenas.

Umeås partier och lokala förtroendevalda måste kunna ta beslut i såväl goda som dåliga ekonomiska tider.

Det handlar om att kunna ta ansvar: styr eller hoppa av!

Anders Ågren kommunalråd (M)
Peder Westerberg gruppledare (FP)
Mattias Larsson gruppledare (C)
Veronica Kerr gruppledare (KD)

I morgon bitti kommer budgeten för 2012 med starka Centerinfluenser

Av , , 3 kommentarer 2

I mogon bitti klockan åtta presenteras regeringens budget för 2012, det är givetvis en budget som präglas av den ekonomiska oron i världen men ändå en budget som hoppas jag innehåller åtgärder för att stimulera den svenska ekonomin och få fler i arbete.
Mer om budgeten finns att läsa på regeringens hemsida, där kommer den också att läggas ut efter klockan åtta.

Delar av budgeten har ju redan läckt ut och jag är glad över att så många av Centerpartiets förslag finns med. Det handlar om sänkt restaurangmoms, Mer pengar till bredband, Supermiljöbilspremien, Regelförenklingar för småföretag, Stärkt konkurrenskraft för lantbruket mm. Lovar gott inför framtiden!
"- Det här är en budget med tydligt fokus på jobbskapande åtgärder, precis i linje med vad Centerpartiet har drivit. Med sänkt restaurangmoms, satsningar på infrastruktur, bredband och regelförenklingar för företagen har Centerpartiet all anledning att vara väldigt stolta. Det här är åtgärder som är bra för jobben och utvecklingen i hela landet, säger Centerpartiets partisekreterare Michael Arthursson."