Etikett: Äldreomsorg

Lennart H utan ansvar för älderomsorgen???

Av , , 4 kommentarer 28

När jag läste den artikel på VK.se som handlar om Umeå Demensförenings kritik mot förhållandena på Umeås äldreboenden blev jag ledsen av 2 skäl:

1. Till att börja med så är nog kritiken i många avseenden korrekt, det är snålt med bemanningen och tillvaron för de boende är nog många gånger alltför torftig.
Och om det är så som det står i artikeln att boende låses in så är det helt oacceptabelt.

2. När jag sedan scrollade ner för att läsa artikelkommentarerna kan jag läsa detta:

"Kommunalråd
Inte helt oväntat är det en aktiv moderat politiker som sägr detta
Lennart Holmlund"

Innebär detta att eftersom Ewa Miller som är ordförande i Demensföreningen dessutom är medlem av moderaterna att hon inte har rätt att ha åsiker om kvaliteten på Umeås äldreomsorg?
Jag känner själv Ewa och vet vilket engagemang hon har i dessa frågor. Hon skulle kritisera oavsett vilket parti som styr.

Eller är det så att i Holmlunds Umeå så är det bara okej för människor med Socialdemokratiska preferenser att ha synpunkter på kommunens verksamheter.

Lennart var snabb att gå ut i sin blogg och lova hur fantastiskt allt skulle bli med en Röd-Grön regering, med mer pengar till äldreomsorgen, och ett resonemang om att Alliansregeringens har utarmat välfärden.

Men då glömmer Lennart:
1. Under den gångna mandatperioden har Alliansregeringen ökat inte minskat stödet till kommunerna.
2. Äldreomsorgen är ett kommunalt område, det är Umeå Kommun och Socialdemokraterna som prioriterar resurserna.
3. Under de senaste 4 åren har Alliansen Umeå i vårt budgetförslag föreslagit mer resurser till Socialnämnden än vad (s) har haft i sitt förslag  

Det är ju intressant att både Lennart H och Eva Andersson är snabba att två sina händer, och att de uppenbarligen inte har något ansvar för äldreomsorgen?
Men vilka är det som styr?

Dessutom kan jag inte låta bli att tycka att detta ytterligare spär på den diskussion som finns om Lennart Holmlunds ledarstil. Fanns en artikel på VF om det.
Även Per Hansson i Sävar har skrivit en del om detta på sin Blogg
Är det så att alla som anmäler avvikande åsikter skall skrämmas till tystnad?

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bra äldreomsorg vad är det?

Av , , 2 kommentarer 4

Hade idag äran att få besöka Centerkvinnornas studiecirkel om äldreomsorg för att prata med dom om äldreomsorg och vad som är bra sådan.

Blev 2 fantastiskt spännande timmar och ag lämnade dom med ett antal funderingar. Undet vårt samtal kom det fram många goda ideér och jag hoppas vekligen att vi kan skapa en äldreomsorg där det finns än mer utrymme för individens egna val och önskemål.

Oaktat hur bra omsorgen är idag så kommer den i framtiden att utsättas för än större påfrestningar kopplat till den demografiska förändringen vi ser i samhället, vi lever allt längre, familjerna är mindre och anhöriga är spridda i hela landet allt sammantaget gör att behoven av en god äldreomsorg blir allt större.

Men frågan är just den, vad karaktäriserar en god äldreomsorg?

Klart man skall få bo tillsammans när man blir gammal!

Av , , 6 kommentarer 8

Läser i dagens tidnng om Gerda och Gunnar som ej längre får bo tillsammans på ålderns höst.

Trots att frågan varit upp i Kommunfullmäktige och att vi där fått beskedet att äldre skall få leva tillsammans, om de så önskar. Det är ju faktiskt så att man inte alltid vill det så alla skall inte tvingas om man inte önskar.

Detta är för mej inte främst en resursfråga utan snarare en fråga om vilja.
Det är ju ingen som krävt att Gerda i det här fallet skall bo gratis utan hon skulle ju få betala hyra som alla andra.

Rent formellt så är ju beslutet rätt, Gerda har inte rätt till plats på särskilt boende men det måste finnas utrymme för en humaistisk syn i detta.

Jag tycker det är jättebra att Britt-Marie Lövgren har tagit i denna fråga och hoppas på en värdig lösing för alle Gerdor och Gunnarar runt om i kommunen.