Demokratiskt styrda företag utopi eller möjlighet.

Av , , 1 kommentar 11

Jag läste denna intressanta debattartikel på dn.se i helgen.
Den är skriven av Bo Rothstein, Gustaf Arrhenius, David P. Ellerman, Jörgen Hermansson, Lars Lindkvist, Lars Magnusson, August Torngren Wartin, PerOla Öberg. Dessa herrar har skrivit en bok för SNS Tillsammans

Den sätter fokus på frågan om varför vi alltid tänker oss företag skapta som idag. Med en strikt uppdelning arbetsgivare – arbetstagare. 

Enigheten är stor om att demokrati är det bästa sättet att styra städer, länder och överstatliga organ. I näringslivet råder en annan ordning: endast ett fåtal företag ägs och styrs av de anställda. Eller som det står i artikeln:
"Men i frågan om man också skulle kunna bruka det demokratiska styrelseskicket till att styra de organisationer som sköter produktionen av varor och tjänster i ett högt utvecklat land som Sverige råder inte bara en komplett tystnad i debatten utan också en omfattande idétorka.

Har vi då kommit till ”slutet på historien” i denna fråga. Kanske det, men tillsammans med sju andra författare vill jag ifrågasätta om så är fallet. I dagarna publicerar vi boken Tillsammans: En fungerande ekonomisk demokrati på SNS förlag.

Det är en bok som till stora delar bygger på följande tankefigur: I en marknadsekonomi är det ingalunda givet att de som äger kapitalet i ett företag också är de som skall bestämma över produktionen.

I en marknadsekonomi kan, som nu oftast är fallet, kapitalet hyra (det vill säga anställa) arbetskraften. Ett så utformat hyreskontrakt innebär att det är kapitalägarna som har beslutanderätten över produktionen.

Men det finns i en marknadsekonomi inget som hindrar att arbetskraften hyr (det vill säga lånar) hela eller merparten av det kapital som behövs och då är det arbetskraften som har makten över verksamheten.

Som vi visar i boken finns det i dag internationellt men också i Sverige framgångsrika företag som styrs demokratiskt på detta sätt. Studier som vi presenterar visar att sådana företag är väl så effektiva, långsiktigt ekonomiskt bärkraftiga, ekonomiskt expansiva och orienterade mot högteknologiska innovationer som traditionellt kapitalägda/styrda företag."

Jag har beställd denna bok nu, här kanske en del av lösningen om framtidens jobb ligger – framgången föds genom en hög grad av medskapande, och moderna börsnoterade företag med anonyma ägare är i många fall inga medskapande arbetsgivare. Det kanske vore bättre om arbetstagarna blev arbetsgivare.

Personligen tycker jag tanken på demokratiskt styrda företag låter jättespännande, och jag tror framgångspotentialen är enorm!

1 kommentar