@jakobinas 4ans hörna (Adventskalender)

Hej på er vänner och ovänner!

Nu äntligen har jag kommit hem till toppen av fjället, och jag har hamrat och spikat hela dagen, nu är adventskalendern färdig för landstingspolitikerna. Skall öppna luckorna någon gång då och då, i dag blir det två luckor som jag öppnar.

Men först måste jag bara berätta en glädjande nyhet. Min älskade broder kom smygandes bakom snöhögarna i dag, och herre gu .. vad han skrämde mig rejält när han ropade Biiiiinaaaaaaaaaaaaa. Han hade gått den långa vägen från Kautokeino och med sig hade han berättarsäcken. Åh.. vad lycklig jag blev att få se honom komma gående med sitt skärp där han alltid brukar  ha sin kristall hängande. Han har fått den av vår mamma. ”vårda den väl brukade hon säga, den ger er ljuset vid mörka kvällar". Nu har han kommit för att stanna, och plats finns i kåtan. Ni vet! Finns det hjärterum så finns där stjärterum. Bina (Ja han kallar mig så) Jag tänker hjälpa till med protester mot politikens falska spel. Du vet! En är stark men två blir starkare sa han och gav mig en bamsekram. Åh så härligt det var att få en styrkekram av lillebror.

 

 

 

Får jag presentera min bror Valdemar Valle Jakobsson.

Idag har han hjälpt mig med de två första luckorna, och här kommer den första.

(Grunden till dockorna är gjorda av Annevi Linder och kläden med berättarsäcken till "Valle" är sydda av Margareta Grahn Ammarnäs.)

 

LUCKA 1

 

Peter Olofsson anser i bläddertidningen onsdag den 5 nov att de ALDRIG VARIT DRIVANDE I FOLKOMRÖSTNINGEN. Men vi anser att de har varit DRIVANDE TILL EN FOLKOMRÖSTNING

 

LUCKA 2

 

Syns inte på bild, han tog portföljen sin och smet till Skåne!

 

@jakobina

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bli först att kommentera

Jo nog var @ jakobina på Kommunmötet i Sorsele alltid!!!!

Nu har hon varit i farten igen @jakobina. Hon lämnade ett brev innan hon cyklade iväg på hennes morfars dressin. Jag hittade det i brevlådan nu på eftermiddagen när jag skulle hämta posten. OBS! Ni som inte förstår hennes dialekt kan läsa brevet hon har skrivit i slutet av berättelsen.

Så här skriver hon.

Hej Annevi!

Det är några som ville si hur ja syntes innan ja gick på politikermöte, sä ja la na bilden som ja to strax innan ja gick på möte i brevlå´a din. Själva plakate ja hadd ve me va för stort å  hä rymtes int på bild´n men hä tuväll funka ändå. Va sä snäll å lägg ut dem på min halva av bloggen. JAAAAA… ja vet va du tänk säg, men nu sätt du ut dem. Ja ha lova ja sku göra hä.

Ja ska berätt för du och andren hur hä gick till när jag for på Kommunmöte på folkets hus månda den 3/12:te,hä börje halv sju men ja kömme vid halv åtta, å komm ihåg du ska översätt hä ja säj sä noll åtten kunn å läsa skrifta.

Ja gjort en stor skylt han va då 2 meter lång å på höjda näst intill likadant som bredda, där hä sto sänna.

JA PROTESTERAR mot indragninga inom vård´n å äldreomsorgen

JA PROTESTERAR mot att anställda inom vård´n få kut bena å sä, sä dem trött´n.

JA PROTESTERAR mot indragninga i skol´a

JA PROTESTERAR mot kommun rent ut sagt!

Nanting åt de hålle skrev ja, sen sä när ja kömme på folkets hus dro ja in skylt´n,  hä va mycke ivägen men hä funka. Hä satt väl cirkus 50 personer ini danslokal´n där dem hadd ställt borda som ett U, å förståss sä hadd kommun bjudd folke på kaffe ve döppa.

Ja ha ju dåli syn sä jag såg int vicka som satt där men jag lyckese skymt hon som blogga på vk  ja tro hon het Carola, men ja ä int säker. I alla fall sä fick ja då chans´n å ställ opp protestskylt´n mitt i U:e å ge han den där kommunchefen Jan Ask en ask som inehålle va int choklad i, nä hä va en skrivelse från lapplandsupprore å sä en dekal. Hänna få ge läsa va hä sto på pappere ini asken som ja gav kommun chefen asken.

 

 

MEDDELANDE FRÅN LAPPLANDSUPPRORET.

 Lapplänningar har i alla år varit lyhörda för uttrycket ”att flytta dit jobben finns”. Nu behöver Sverige få tillstånd en omvänd flyttström, till jobben som finns i Norrland. Då får inte landstingen och andra i den offentliga sektorn sätta krokben för detta.

Det handlar inte om bidrag till oss i Norrlands inland, utan det handlar om att värna om den enormt lönsamme invånaren. Ni står nu i ett vägskäl. Ska ni medverka till att skapa tillväxt och skörda inlandets tillgångar eller ska ni medverka till att avveckla inlandet. För att den representativa demokratin ska fungera, krävs att vi har politiker, som har grundläggande kunskap i sambandet mellan skatteintäkter och välstånd, men som dessutom har förmågan att lyssna till medborgarna mellan valen.

Vi i Lapplandsupproret uppmanar nu de folkvalda ”tänk om – tänk rätt, för det är er roll och enda roll att via skatteintäkter säkerställa medborgarnas trygghet när det gäller hälsa och sjukvård och god samhällsservice”. Har man inte insikten om sitt ansvar, tvingar man iväg människorna härifrån till andra orter, där man har en mer human inställning till sina medborgare.

Resultatet av landstingens politik blir att landstingen i Norr-och Västerbotten försvårar tillvaratagandet av våra rikedomar såsom vinkraft, vattenkraft, gruvor, skog och turistanläggningar, när ingen kan bo kvar i inlandet. Företagen får svårt att fylla personalbehoven och hela Sveriges tillväxt påverkas negativt.

Glesbygden ska leva genom att säkerställa trygghet och service, öka inlandets tillväxt samt ge hela Lappland en positiv samhällsutveckling, den ska inte grävas ned i myllan.

 

Ordförande i styrelsen för LAPPLANDSUPPRORET

Monika Thelin Lycksele/Kiruna 073-061-3004

 

Sen hadd ja sä brottomt hem för ja skull sen på ålderdomshemme å hjälp till å skala pären, dem ha ju näst intill inge personal längre, och sen skull ja fara på skola å hjälp na onga ve läxen, annars hadd ja stanne en stunn. Ja unner om skylt´ stå kvar på folkets hus, men hä tro ja int för dem slängt han säkert etter möte. Ja tro int heller dem va sä gla för protest´n. Men som ja bryck säj ”JA BRY MÄ INT”

 

 

 

 

Med vänliga hälsninga från din älskade släkting.

@jakobina

Ja men herre Gu.. upptäckte inte @jakobina att kjolen hade fastnat där bak. Hoppas att det inte blev så varmt att @jakobina tog av sig kappan när hon skulle lämna över protesten. Jag får väl be om ursäkt i sådana fall till er kommun politiker, och ni som var där för att lyssna på framtida visioner.

 

 

 Ja så går det när ett gammalt busfrö får styra och ställa,och nu envisas hon med att börja prata dialekt. Det är så jäkla jobbigt med att översätta.

 

——————————————————————————————————————————-

Översättning av @jakobinas brev

Hej Annevi!

Det är några som vill se hur jag såg ut innan jag gick till politikermötet, så jag lade några bilder som jag tog strax innan jag gick på mötet i din brevlåda. Själva plakatet jag hade med mig blev för stort och rymdes inte på bilden, men det borde funka ändå. Var så snäll och lägg ut de på min halva av bloggen. JAAAAA…. Jag vet vad du tänker säga, men nu sätter du ut dem. Jag har lovat jag ska göra det.

Jag skall berätta för dig och de andra hur det gick till när jag åkte på kommunmötet på Folkets hus måndagen den 3/12, det började halv sju men jag kom dit vid halv åtta, och kom nu ihåg att du skall översätta det jag säger så noll åttorna också kan läsa skriften.

Jag gjorde en skyllt och den var då 2 meter lång och på höjden näst intill lika som på bredden, där det stod så här.

JAG PROTESTERAR mot indragningarna inom vården och äldreomsorgen.

JAG PROTESTERAR mot att anställda inom vården får springa benen av sig och bli trötta.

JAG PROTESTERAR mot indragningarna i skolan.

JAG PROTESTERAR mot kommunen rent ut sagt.

Någonting åt det hållet skrev jag, sen när jag kom till Folkets hus drog jag in skylten, det var mycket som kom i vägen men det funkade. Där satt cirka 50 personer i danslokalen och borden var ställda som ett U, och förstås så hade kommunen bjudit folket på kaffe och doppa.

Jag har dålig syn så jag såg inte vilka som satt där, men jag lyckades skymta hon som bloggar på VK, jag tror hon heter Carola, men jag är inte säker. I alla fall så fick jag chans att ställa upp protest skylten mitt i U:et och fick ge kommun chefen Jan Ask en ask, som innehöll inte choklad, nej det var en skrivelse från Lapplandsupproret och så en dekal. Här får ni läsa vad det stod på papperet i asken som jag gav kommunchefen Asken.

MEDDELANDE FRÅN LAPPLANDSUPPRORET.

 

Lapplänningar har i alla år varit lyhörda för uttrycket ”att flytta dit jobben finns”. Nu behöver Sverige få tillstånd en omvänd flyttström, till jobben som finns i Norrland. Då får inte landstingen och andra i den offentliga sektorn sätta krokben för detta.

Det handlar inte om bidrag till oss i Norrlands inland, utan det handlar om att värna om den enormt lönsamme invånaren. Ni står nu i ett vägskäl. Ska ni medverka till att skapa tillväxt och skörda inlandets tillgångar eller ska ni medverka till att avveckla inlandet. För att den representativa demokratin ska fungera, krävs att vi har politiker, som har grundläggande kunskap i sambandet mellan skatteintäkter och välstånd, men som dessutom har förmågan att lyssna till medborgarna mellan valen.

Vi i Lapplandsupproret uppmanar nu de folkvalda ”tänk om – tänk rätt, för det är er roll och enda roll att via skatteintäkter säkerställa medborgarnas trygghet när det gäller hälsa och sjukvård och god samhällsservice”. Har man inte insikten om sitt ansvar, tvingar man iväg människorna härifrån till andra orter, där man har en mer human inställning till sina medborgare.

Resultatet av landstingens politik blir att landstingen i Norr-och Västerbotten försvårar tillvaratagandet av våra rikedomar såsom vinkraft, vattenkraft, gruvor, skog och turistanläggningar, när ingen kan bo kvar i inlandet. Företagen får svårt att fylla personalbehoven och hela Sveriges tillväxt påverkas negativt.

Glesbygden ska leva genom att säkerställa trygghet och service, öka inlandets tillväxt samt ge hela Lappland en positiv samhällsutveckling, den ska inte grävas ned i myllan.

 

Ordförande i styrelsen för LAPPLANDSUPPRORET

Monika Thelin Lycksele/Kiruna 073-061-3004

 

Sedan hade jag så bråttom hem för jag skulle på ålderdomshemmet och hjälpa till att skala potatis de har ju näst intill ingen personal längre, och sedan skulle jag på skolan för att hjälpa barnen med läxorna, annars hade jag stannat en stund. Jag undrar om skylten står kvar på Folkets hus, men det tror jag inte för den slängde de säkert efter mötet. Jag tror inte heller att de var glad för protesten. Men som jag brukar säga ”JAG BRYR MIG INTE”

 

Med vänliga hälsningar från din älskade släkting.

@jakobina

 

4 kommentarer

@jakobinas 4:ans hörna (Kommun möte & morfars gamm dressin)

Ja men nu ha man vure hänna här i Sorsele på kommun möte å protester´e. Nu var hä färdigt!

Å nu längt ja hem te fjäll´e å Kåtan min, få sätt mä framför eld´n.  Tur ja hadd ve mä morfars gamm dressin. Ja hadd som tänkt å cykel på järnvägen, hä ä sä vackert när stjärnen lys. JA SKIT I OM JA FRYS!

Hä ä liksom å pass på för ja hört vägverke int ha rå ve järnvägsunnerhålle, dem få för lite penninga från stat´n. Hä ä förjä..! Dem håll på å göra slätta här i Norrland uta ba fart´n.

 

        Annevi! Varför ha du rite järnvägen snee..?  Hä gå som dåligt å tramp på snedda, ja köm ju int fram förns i möran.

         – Trampa på du…..

          Si till själv sä du kunn översätt hä ja ha sagt, hä ta int heller en kvart. Nu åk ja, GOOOO natt.

         – Pust! God natt…

          @jakobina

——————————————————————————————————————————

Översättning: Ja! Nu har jag varit här i Sorsele på kommunmötet och protesterat. Nu var det färdigt!

Och nu längtar jag hem till fjällen och kåtan min, få sätta mig framför elden. Tur jag tog med mig morfars gamla dressin, jag hade tänkt cykla på järnvägen, det är så vackert när stjärnorna lyser. JAG SKITER I OM JAG FRYSER!

Det är liksom att passa på för jag har hört att vägverket inte har råd med järnvägsunderhållet, de får för lite pengar från staten. Det är förjä..! De håller på att jämna marken här i Norrland utav bara farten.

         Annevi! Varför har du ritat järnvägen sned? Det går som dåligt att trampa snett, jag kommer ju inte fram förrän i morgonbitti.

          – Trampa på du….

          Se till själv så att du kan översätta det jag har sagt, det tar heller inte en kvart. Nu åker jag, GOOOOD NATT.

          Pust! God natt…

 

 

Bli först att kommentera

@ jakobinas 4:ans hörna (Jag pryar som RUT på privatfester)

 

 

 

 

Ja gör RUTAVDRAG! Si ge bättre nu bartendern som stå bak´e ruta?

 

@jakobina

 

Bli först att kommentera

Protest skolverket! Jag sjunger ändå så det så!

 

SKOLAVSLUTNING & JULOTTA

 

När julens ljus så tändas

jag vill till kyrkan gå

Se julens vackra änglar

Vid altar ringen stå

 

De sjunger om vår längtan

i midnattstimmens natt

Där vi ej skall förtränga

dess vackra drömmar

 

Med vita vingars fjädrar

De leder oss på stig

De gömmer ej de vägarna

som ger vår inre frid

 

När ljusen så har slocknat

Jag vilar i dess famn

Jag tackar och jag bockar

I Jesu Kristi namn

 

När julens ljus så tändas

jag vill till kyrkan gå

Se julens vackra änglar

Vid altar ringen stå

 

 

@jakobina

 

 

Bli först att kommentera