Etikett: Fjäll

I kväll i diktens tiderum (Fädernas rike)

 

Örnens ståtliga vingar

finner ögats säkerhet

Synens träffbarhet

i ett landskap som vet

trummans hemlighet

 

 

                   @annevi

Bli först att kommentera
Etiketter:

EKOT

Blev inspirerad av denna bild.

 

 

Lyssna till klippornas sång, och på trummans takt, det som var sagt skulle följa med, i förfädernas steg, harmoni stabilitet och skeenden, ett meddelande en känsla av kämparglöd. Däri tar var man sitt andetag, och söker anden som skalden sa.

Frihetens slag.

 Byn med skapelsens yta, den kan tyckas vara lång, men nejdens örn fältens gröda, för er samman till den sanna fadern. Tro i er sak, där finns krafter kvar från urminnes dagar. Där fås ett svar!

Ni stjärnor från öst väst nord och syd, se era färger i skyn. Mångårigt leverne, med tillrättavisande liv, är det led de har förskaffat er. Vänd åter låt trummans slag, visa er i dag ert rätta namn, det landet som glödde och födde empati för folkets minoritet.

Vem vet när släktet samlas och vandrar vid er sida. Det är er egen själ som kan finna när. Sägnen tar er med, vekheten finns ej, i dess skeende av födselns vånda. Ångrar dess strukturerade liv, men i ert inre har ni det perspektiv som finner er styrka. Yrka på stegen, att låta se ert löfte. Öster om er tanke vandrar er själs ande han landar, en anfader vars båge är klar att visa er dag.

Lyssna!

Glöm ej trummans slag, låt den slå för era fäders dagar. Låt den ljuda i ert öra, den sång som i ert hjärta finns och som ni vill höra. Sök ni vet! Ni ser och känner när det sker. Då blir livet ett värde, som lär er trummans hemlighet.

Ett eko runt fjälltopparna slår, tårka era sår.

 

@Annevi

 

 

 

 

@annevi

4 kommentarer
Etiketter:

FJÄLLENS HÖGA TOPPAR

 

I skrivarlampans sken

sitter den sanne Samen

och vid fjällens vida toppar

lockar fädernas steg

¤

Brödraskapets sanna hjärta

Fjället som sätta frid

i ett rikt färg perspektiv

¤

Samen gammal och trött

överraskar med ömhetens tröst

Ärad av fridens boning

får han sin försoning

 

Trummans eko över land och vatten

 

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: