Mjölk är tjockare än vatten

Av , , 2 kommentarer 41

Mjölkböndernas situation är allt annat än lätt. Den svenska bonden har det tufft då omkostnaderna är högre än i många andra länder och avansen är nu ganska låg. Det har gjort att ett flertal gått i konkurs och många andra balanserar på gränsen till att få det hela att gå runt.

En del tycker säkert att mjölken är billig och det är visserligen sant. Problemet är inte vad konsumenterna betalar, utan vad handeln betalar mejerierna och vad mejerierna i sin tur betalar bönderna. I en artikel i Lantbrukets Affärer står det att mjölkbönderna får allt sämre betalt samtidigt som handelns marginaler ökar. Konsumenternas utgifter för mjölk och mejeriprodukter ökade med 25 % mellan 2000 och 2009 samtidigt som den totala ersättningen till mjölkproducenterna minskade med 28 %. Marknaden för mejeriprodukter har alltså vuxit men bönderna har inte på något sätt fått ta del av den tillväxten.

 En positiv sak som hänt är dock att ICA nu gått ut och rekommenderat de lokala handlarna att höja mjölkpriserna med 30-40 öre, något som ska gå direkt till bonden.
 
I Jämtland har LRF startat ett konstprojekt som kallas Mjölk är tjockare än vatten för att stötta lokala mjölkbönder. Sex konstnärer har målat graffiti på ensilagebalar uppställa längs med vägar på 25 platser i länet för att uppmärksamma konsumenter på “mjölkkrisen”. Detta är också något som har börjat sprida sig till fler ställen i Sverige – t ex Värmland.
 
Mjölk är tjockare än vatten är också namnet på en kampanj som drivs av ett antal ICA-handlare i Västjämtland för att behålla det lokala jordbruket. Åtta ICA-butiker i Åretrakten höjde i mitten på augusti priset med en krona på enlitersförpackningarna. Butikerna bidrar dessutom med två kronor per liter. Pengarna, tre kronor per liter, går direkt till områdets 10 mjölkbönder. Det har sedan visat sig att försäljningen av den dyrare mjölken har ökat med 40 %. Härligt!

Lennart behöver inte oroa sig för C i Kvarkenfrågan

Av , , 5 kommentarer 34

Kvarkentrafiken är viktig för inte bara Umeå och Vasa, utan även en viktig transportkorridor för EU och det för att stärka konkurrenskraften. Precis som mina kollegor, Mattias Larsson (gruppledare i Umeå) och Anders Åkesson (Trafikpolitisk talesperson för C), tidigare har sagt är det för oss i Centerpartiet helt tydligt att staten har ett ansvar i att finna en långsiktigt hållbar lösning för kvarkentrafiken. Finska staten har sagt att man vill jobba för en gemensam finansieringslösning med Sverige och detta välkomnas av Centerpartiet.

Mattias Larsson och Anders Åkesson har lagt ned mycket energi på att kommunicera ut detta och samtidigt betvivlar Lennart Holmlund att detta är förankrat i Centerpartiets ledning. Jag kan försäkra Lennart att han inte behöver inte vara orolig för detta – Anders Åkesson ingår  i partiledningen och har därmed både inflytande och plattform när det gäller förankring av frågan.

 

S satsning på Norrbotniabanan – från Umeå till en soptipp!?

Av , , 2 kommentarer 47

Idag kan man i Norra Västerbotten läsa en debattartikel som undertecknats av två socialdemokrater som sitter i Trafikutskottet. De aviserar att S kommer att avsätta pengar till Norrbotniabanan i den infrastrukturplan som de inom kort kommer att presentera i sin helhet.

När man nästan har läst hela debattartikeln och gått igenom argumentation om varför banan behövs och hur Norrbotniabanan under tio år varit en ”socialdemokratisk baby”( som de själva uttrycker det), så finns en förväntan och nyfikenhet över själva satsningen. Så i slutet kommer bomben – de kommer att avsätta medel för att bygga en sträcka mellan Umeå och Dåva Industriområde… Det är i praktiken en sträcka på tio kilometer. Så summa summarum är satsningen inte ett järnvägsspår mellan två orter, utan från Umeå till en soptipp!
 
Även om jag är kritisk till att regeringen i infrastrukturpropositionen inte satsar på Norrbotniabanan, så kan man säga att socialdemokraterna inte gör så mycket mer. Det ska bli intressant att se hur resten av satsningarna i deras förslag kommer att fördelas rent geografiskt. S-politikernas debattartikel antyder inte att det är norra Sverige i varje fall.
 
Så det vi hittills fått veta är att S vill satsa mer på järnvägar i södra Sverige och detta ska då bekostas av kilometerskatt på lastbil, en skatt som kan få oerhörda konsekvenser i Norrland där avstånden är långa. Dessutom har vi fått information om att den storsatsning på Norrbotniabanan som tidigare aviserats, bara blev en åktur för sopor mellan Umeå och Dåvamyran.

Lastbilar får betala S järnvägssatsning!

Av , , 1 kommentar 35

Snart är socialdemokraternas skuggbudget för infrastruktur i antågande. Här om dagen släppte man några av de satsningar som "skuggan" innehåller och föga förvånande fanns kilometerskatt på lastbil med.

S vill göra ytterligare satsningar på järnväg i södra Sverige och för att beskosta dessa drygt åtta miljarder, som satsningarna i fråga kostar, vill man finansiera detta med höjda skatter för lastbilar. Det innebär en katastrof för norra Sverige med våra långa avstånd, vilket i sin tur innebär att arbetstillfällen riskeras att gå förlorade och att företag går i konkurs.

Som argumument säger man att det är nödvändigt att minska gods på järnväg och öka transporterna på järnväg.Jag har inget emot att det satsas mer på järnväg, men att låta lastbilsbranschen och Norrland betala priset är för mig otänkbart!