Är ideologi och papper viktigare än människor?

Av , , 2 kommentarer 60

Igår fattade kommunstyrelsen i Robertsfors (med 8 röster mot 5) att hemstjänstföretaget Vårdsolen inte skulle få förlängt avtal med kommunen. Trots att kommunalrådet Patrik Nilsson (S) och socialutskottets ordförande Kjell-Åke Nilsson (S) deltog på det välbesökta mötet som Vårdsolen bjöd in till i söndags och hörde alla argument som fördes fram till Vårdsolens fördel, verkar man inte ha tagit till sig ett enda. Förmodligen hade beslutet redan fattats av S i ett tidigare skede och besöket var nog mer av ett ”måste” för att inte tappa ansiktet.

Än mer förvånad blir jag när jag läser dagens VF där Patrik Nilsson säger att man ”funderade på att göra en polisanmälan” när det gäller företaget tidsredovisning. Om det hela skulle vara så graverande så undrar jag varför han inte sagt något om detta tidigare? Och på mötet hade ju kommunalrådet chansen. Men här var han mer tillbakadragen och någon antydan till grunder för polisanmälan kom inte fram. Eller är det så att det är en efterhandskonstruktion för att ge mer tyngd åt beslutet som S nu tagit?

Jag blir bedrövad över hur brukarna, de anhöriga och inte minst Anna och Frida, Vårdsolens ägare, blivit behandlade och för mig är det självklart att ideologi har spelat in när beslutet tagits. Om man hade sett företaget som en tillgång så hade de kunnat få en chans. Särskilt med tanke på att brukarna själva är så nöjda med vården. Det gör ont att veta att de äldre nu är ledsna och förtvivlade och oroliga för sin framtid. När man är inne på ålderns höst ska man få ha det bra och ha lugn och ro. Det viktigaste borde väl vara de äldres välmående och att detta inte prioriterats när beslutet tagits är för mig helt bakvänt.

 

S i Robertsfors – gör om och gör rätt

Av , , Bli först att kommentera 38

Som jag tidigare skrivit så har Robertsfors kommun, med S-ledningen i spetsen, än så länge ingen ambition att förnya hemtjänstföretaget Vårdsolens kontrakt. Ett sådant beslut skulle vara sorgligt och betyda att många brukare och anhöriga blir ledsna då de idag är väldigt nöjda med den omvårdnad och den hjälp de får via Vårdsolen. Sedan skulle det vara trist ur en annan synvinkel – företaget ägs av två unga och entusiastiska kvinnor som drivs av en dröm och vision om hur de vill utveckla äldreomsorgen i kommunen. Varför inte ge dem chansen? Varför inte sätta sig ned, gå igenom kraven och de rutiner som kan förbättras? Varför ser inte S och kommunledningen ägarna, Anna och Frida, som tillgångar, som förebilder som kan inspirera andra unga företagare?

Igår möttes Vårdsolens ägare, anställda, brukare, anhöriga och politiker på Hammarhöjd i Bygdeå. Salen var full av människor som kommit för att stötta Anna och Frida och kommunalrådet Patrik Nilsson (S) och ordföranden i sociala utskottet Kjell-Åke Nilsson (S) fick massiv kritik och säkerligen många saker att grunna på.

Imorgon har kommunstyrelsen möte och där kommer beslutet om förlängt kontrakt eller inte att tas. Och till S-politikerna vill jag säga: Gör om och gör rätt. En sådan omtyckt verksamhet som Vårdsolen bedriver är bra för kommunen och det tror jag ni innerst inne vet. Ta bort de ideologiska skygglapparna och gör det som är rätt. Ge Vårdsolen en chans.

Struntar riksdagen i Norrland?

Av , , 1 kommentar 30

Många partier talar sig varma om att man vill förbättra förutsättningarna för att bo och leva på landsbygden och för att Norrland ska utvecklas. Men när det kommer till kritan börjar jag verkligen undra om det bara är tomma tunnor som skramlar?

Igår röstade riksdagen ned en motion från Centerpartiet som handlar om att vi vill utreda möjligheten att låta fastighetsskatten för vind- och vattenkraft stanna i de energiproducerande länen istället för att låta dem gå till staten. Men hör och häpna. Det var bara Centerpartiet som röstade för en utredning. De andra gjorde inte det. Varför kan man ju undra? Många vänsterpartistiska och socialdemokratiska politiker brukar tala sig varma för hur mycket de bryr sig om Norrland, men när det väl kommer ett förslag som kan gynna denna del av landet – ja, då röstar man i riksdagens kammare nej. Obegripligt.

Men om förslaget skulle bli verklighet, vad skulle det innebära i praktiken? Ja, för Västerbottens del skulle det handla om hundratals miljoner kronor. Pengar som skulle kunna användas till infrastruktur, skola och omsorg. Och även om vi skulle måsta betala tillbaka en del av pengarna till skatteutjämningssystemet (ett system som ska göra kostnaderna mellan kommunerna mer rättvist fördelade), skulle det med all tydlighet framgå för resten av Sverige att vi faktiskt bidrar till landets välfärd. När vissa Stockholmskommuner gnäller om att de får betala för mycket pengar till andra kommuner – ni vet det här snacket om att ”vi vill inte betala badhus i Norrland” – ja, då slipper de det. För här finns stora värden (skog, malm, vind- och vattenkraft) som just nu tillfaller staten och om vi exempelvis vill bygga mer järnväg måste vi i dagsläget gå till staten med mössan i handen och be om att få tillbaka en del av de slantar som staten tjänat på norra Sverige.

Frågan om fastighetsskatten för energianläggningar vann tyvärr inget gehör i riksdagen igår. Andra partier tycker att ett sådant förslag skulle slå hål på det skatteutjämningssystem som idag redan finns i landet och att det skulle bli orättvist. De är så säkra på sin sak att de inte ens vill bemöda sig att låta utreda vårt förslag…

Vågar du komma Patrik Nilsson (S)?

Av , , Bli först att kommentera 43

I Robertsfors driver två unga kvinnor företaget Vårdsolen. De inriktar sig på hemtjänst och dagverksamhet för äldre och verksamheten är väldigt uppskattad av de 30-talet kunder som man i dagsläget har.

Men nu vill Robertsfors kommun med S-majoriteten i spetsen inte förlänga avtalet med Vårdsolen. De uppfyller inte kriterierna säger de, trots att Vårdsolen fått goda omdömen från Socialstyrelsen.

Enligt socialchefen så handlar det om rutinbrister. Men enligt ägarna har de redovisat sina brister och försökt att åtgärda dem, men säger att kommunen inte visat speciellt stort intresse för att ta emot informationen. De är övertygade om att det handlar om politik – att S inte är intresserade av ett privat hemtjänsalternativ i kommunen.

Före valet gick man från S-håll så pass långt i sin vilja att kapa företaget vid fotknölarna, att man gick ut i pressen och lyfte fram att Vårdsolen bidragit till att urholka kommunens sociala budget. Det hela handlade om en mycket svårt sjuk person som ofta tryckte på larmknappen då hon var rädd och hade ångest. Den anhörige till kvinnan har nu trätt fram och är mycket kritisk till att man från kommunen och S utnyttjat hans mor för att sprida missvisande information. Kommunen, Vårdsolen och den anhörige hade de facto kommit överens om att kvinnan skulle vårdas i hemmet och att sedan peka ut Vårdsolen på det sätt man gjorde är ohederligt.

De boende på Hammarhöjd och deras anhöriga är oroliga för vad som ska hända här näst och på söndag hålls ett möte med brukare, anhöriga och politiker från Robertsfors kommun. Jag hoppas verkligen att kommunalrådet Patrik Nilsson kommer dit och tar människors oro på allvar, ser dem i ögonen och talar om varför han vill medverka till att ett uppskattat och omtyckt företag kan försvinna. Dessutom Patrik – vi är ju inte översållade av företagare som är kvinnor i kommunen och med tanke på hur omtyckt företaget är borde det väl snarare vara på sin plats att hjälpa istället för stjälpa?

 

Läs gärna mer via länkarna nedan:

 

http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/stark-kvaliteten-i-valfardstjan/hemtjanstforetag-hotas-av-nedlaggning_610972.html

 

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/skelleftea/fel-lagga-skulden-pa-vardsolen_610855.html

Varför stryker regeringen satsningar på järnväg i Norrland?

Av , , Bli först att kommentera 29

Igår fick vi påhälsning av Elisabeth Sinclair och Gusten Granström som jobbar med Norrbotniabanans förverkligande. Det som är nytt är att Norrbotniabanan AB är på gång med att skicka in en ansökan till EU om medfinansiering för att kunna färdigställa planeringen och jag hoppas verkligen allt går vägen.

Men det fanns några saker som togs upp under mötet som gjorde mig lite fundersam. I den tidigare regeringens stora satsning på bl a infrastruktur och bostäder – ”Sverigebygget” – utsågs två förhandlingspersoner som skulle titta på finansiering för olika järnvägssatsningar i norra Sverige. Men när nuvarande regering tog över makten så döpte de om satsningen till ”Sverigeförhandlingen”, suddade bort texten om järnvägssatsningar i norra landsändan och koncentrerar all utveckling till området söder om Uppsala. Mycket märkligt. Intressant att notera var även hur obekväma S-ledamöterna blev när detta togs upp på mötet.

Det som nu händer är att S, MP och V går vidare med satsningar på höghastighetståg i södra Sverige, medan norra delen lämnas åt sitt öde. Med tanke på regeringspartiernas och Vänsterns (Jonas Sjöstedts) höga svansföring före valet så ter sig detta minst sagt väldigt underligt.

 

 

 

Ett svek mot utsatta människor

Av , , Bli först att kommentera 15

Nu ska tydligen ideella second hand-butiker betala 25 procent i moms. Den olyckliga situationen har uppstått efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen och nu måste Skatteverket jämställa ideella second hand-butiker med andra, vanliga butiker.

Det känns riktigt bakvänt med tanke på att momsen redan är betalad en gång – det vill säga när varorna var nya. Ägarna har sedan skänkt grejerna till exempelvis Röda Korset eller Myrorna som nu i sin tur ska betala moms en gång till…

Konsekvenserna blir att ideella föreningar får in mindre pengar som används för att hjälpa hemlösa och ekonomiskt utsatta. Fattigdom och utsatthet försvinner inte bara för att ideella organisationer får det svårare att stötta människor som på olika sätt har det svårt. Det lär ju knappast kosta mindre om det offentliga ska ta hand om det som de ideella krafterna inte kanske mäktar med på grund av mindre inkomster.

Från regeringen och finansminister Magdalena Andersson är det ganska tyst. När detta diskuterades i riksdagen för inte så länge sedan sa Andersson att hon inte tänker vidta några åtgärder. Det är att svika de som har det sämst.

Vänstercirkusen fortsätter

Av , , 1 kommentar 25

Vänsterpartiets agerande kring sjukstugan i Dorotea tar sig nya former. Inte nog med att man svikit sitt löfte till Doroteaborna om akutvårdsplatser – nu verkar vänsterpartisterna skylla på varandra. I dagens VF kan man läsa om min och Ewa-May Karlssons kritik mot Vänsterpartiets agerande kring sjukstugan i Dorotea. Men man kan också läsa att Sjöstedt skyller på sina partikamrater i landstinget och de i sin tur på Sjöstedt…

Jag kan bara konstatera att Vänsterpartiet verkar fungera bäst i opposition. När de kommer i beslutande ställning verkar de inte veta vad de ska göra. De anklagar till och med varandra när det kommer till kritan.

Men det är uppenbart att frågan som de vurmade för före valet är känslig, trots att man nu bytt fot. Jonas Sjöstedt ville inte svara på Folkbladets frågor och valde istället att svara på sms: ”Jag är förvånad över landstingets beslut. Jag tycker att man borde ha kunnat hitta en lösning i samförstånd med Doroteaborna grundad på resultatet i folkomröstningen”.

Helen Forsberg, en av V: s representanter i landstinget, verkar inte speciellt bekymrad över sin partiledares kritik: ” Jag tar inte så himla hårt på den. Klart att han kan vara förvånad över extremåtgärder, men han har inte den kollen som jag har”. Om inte ens Jonas Sjöstedts partikamrater tycker att han har koll – vem har då koll? Inte Vänsterpartiet i varje fall.

Vågar Jonas Sjöstedt se Doroteaborna i ögonen?

Av , , 2 kommentarer 31

Igår skickade jag och Ewa-May Karlsson, som är gruppledare för C i landstinget, ett öppet brev till Jonas Sjöstedt där vi undrar om han och hans partikamrater i landstinget fortfarande står upp för Doroteabornas kamp för sina akutvårdsplatser. Med tanke på hans tidigare vurmade för detta, så är det onekligen tyst nu. Men valet är ju över och därmed verkar intresset också ha svalnat.

När jag hälsade på ockupanterna för ett par veckor sedan så berättade de att de var besvikna på Vänsterpartiet i landstinget och på Sjöstedt. Före valet stod gruppledaren i landstinget och även partiledaren Sjöstedt på barrikaderna i Dorotea. De pratade om rättvis sjukvård och att den skulle vara likvärdig oavsett land som stad. Men det verkar de ha glömt nu.

V har sedan dess slagit ihop sina påsar med S och MP i landstinget och fått det köttben de suktat efter – nämligen maktpositioner. Då skulle man ju kunna tänka sig att de med sitt nyvunna inflytande kunnat kämpa för Doroteabornas sak – men inte då. Istället röstar man i landstingsstyrelsen ja till att ockupationen är olaglig och hade inte ens kuraget att lägga ned sina röster.

Istället för att möta Doroteaborna ansikte mot ansikte så väljer landstingsledningen med S, MP och V att skicka någon att sätta upp lappar på sjukstugan. Lappar där det står att ockupanterna ska avlägsna sig och att åtgärder kommer att vidtas om de inte gör det. Och senast igår kom tjänstemän från landstinget till sjukstugan och sa att ärendet om avhysning skulle skickas till Kronofogden om man inte ger upp sin ockupation. Varken Sjöstedt, Vänsterpartiet i landstinget eller de övriga i den politiska landstingsledningen verkar ha modet att åka upp och se människor i ögonen och kommunicera med dem. Det finns bara ett ord för det – ynkligt.

Lena Ek på besök

Av , , Bli först att kommentera 11

1505384_10152690510142749_1819781101160704588_n10461980_10152690509022749_4439195953964532343_n10441261_10152690509712749_4556195805767903356_n1959488_10152690508487749_2578545074095474966_n

Hade en toppendag igår! Lena Ek (tidigare miljöminister och nu vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet) kom upp till Umeå och Tavelsjö för att få en glimt av hur företag och organisationer jobbar med hållbarhet och miljö. Vi har en hel del att vara stolta över här uppe!

Vi började med att hälsa på miljökonsultföretaget Esam i Umeå. De jobbar bland annat med att hjälpa både företag, kommuner och organisationer med att bli mer miljövänliga. Här träffade vi även Gröna Tryck som berättade om sina ekologiska och rättvisemärkta profilprodukter och Umeåbygdens Etableringscentrum som förhoppningsvis kommer att öppna ett asylboende i Umeå. Deras företagsidé handlar om social hållbarhet och att människor som kommer dit ska få kunskap i svenska, samhällskunskap och validering från första dagen. Dessutom tänker de samarbeta med t ex studieförbund och idrottsföreningar kring olika aktiviteter.

Under eftermiddagen åkte vi till Uminova Innovation som jobbar med att hjälpa nystartade och befintliga företag att utveckla sina affärsidéer och på kvällen bar det av till Tavelsjö för att få information om hur de jobbar med byautveckling. Kvällen avslutades med ett möte på bygdegården där ett 50-tal personer bjudits in av den lokala Centeravdelningen för att prata politik med oss. Riktigt bra dag!

Hejarklacken från V har tystnat

Av , , 1 kommentar 15

10445934_10152663199347749_1524192009084261175_n 10931545_10152663199662749_7106742992703382677_n

Förra veckan besökte jag ockupanterna på sjukstugan i Dorotea. De har nu kämpat i tre år. Tre år för att behålla akutvården. Om en olycka är framme efter kl. 17.00 på eftermiddagen får man i dagsläget och i bästa fall åka minst fem mil för att få hjälp på en annan sjukstuga. Bor man i Borgafjäll handlar det om tio mil.

Före valet lovade Vänsterpartiet i landstinget guld och gröna skogar. De stod på ockupanternas sida.Till och med Jonas Sjöstedt hälsade på och talade högt och med intensitet om att vården skulle vara rättvis och hur viktigt det var med Doroteabornas kamp.

Nu när valet är över har hejarklacken från V tystnat och man har istället anslutit sig till S och MP i landstinget. Nu tycker V att ockupanterna är olagliga och Sjöstedt har sprungit vidare mot nya äventyr. Tala om att lova runt och hålla tunt. Jag förstår om Doroteaborna är besvikna.