Idag presenterades Sveriges mineralstrategi!

Av , , 1 kommentar 17

Idag presenterade Näringsminister Annie Lööf Sveriges mineralstrategi. Den har tagits fram tillsammans med olika organisationer, myndigheter och branschföreträdare och är betydelsefull – inte minst för Västerbotten.

Idag har vi i Sverige 16 gruvor i drift och i verksamheten jobbar det cirka 6000 personer. Efterfrågan av metaller och mineraler är stor i världen – material som finns i t ex mobiler, i vindkraftverk, i broar och i hus.

Vi ser att den svenska malmproduktionen ökar och kommer att öka de kommande åren. Förutom att det här kommer att kunna ge fler arbetstillfällen, inte minst i vårt län, så finns det en del utmaningar som måste förbättras och ses över. Användandet av våra naturresurser måste vara hållbart och vara i samklang med miljön, naturen och kulturen.

I mineralstrategin finns det 19 åtgärdspunkter och här kommer man bland annat att titta på hur man kan ta fram en vägledning för samråd mellan ren- och gruvnäring, se vilka hinder som finns för ökad bostadsproduktion i samband med gruvetableringar, få fler att intressera sig för att arbeta inom gruvnäringen, kartlägga hur attraktivt Sverige är att investera i som gruvland och titta på hur man kan snabba på tillståndsprocesser som idag tar alldeles för lång tid.

Även om det inte låter så hett med en mineralstrategi, så är den väldigt viktig, efterlängtad och ger oss i Västerbotten mer verktyg att möta en växande gruvnäring.

 

 

Olika vägval i missbruksvården

Av , , 3 kommentarer 18

Förra veckan var jag med riksdagsgruppen på studiebesök i Köpenhamn. En av de områden som vi pratade mycket om var den danska missbruksvården.

Köpenhamns kommun har sedan fyra månader tillbaka infört en slags öppen mottagning för drogmissbrukare. Det innebär att kommunen delar ut rena kanyler, registrerar vad för slags drog som personerna ifråga tar och ger vård till de som behöver – t ex såromläggning mm.

Det är en kontroversiell fråga och om Sveriges modell eller denna modell är bättre eller sämre – ja om det tvista de lärde. Jag kan i varje fall dra slutsatsen att man genom mottagningen i Köpenhamn bidrar till att begränsa smittspridning och att människor som behöver vård får det och därigenom mår bättre.

Här i Sverige är den här gruppen av människor i många fall osynliga och vi pratar inte alltid högt om problematiken. Jag frågade en läkare om hans personliga åsikt och han sa att han ser insatsen från kommunen i Köpenhamn som något positivt då det räddar liv, vilket är sjukvårdens främsta uppgift.

Men man ska inte heller sticka under stol med att den daska insatsen är kontroversiell. En del tycker att det bidrar till ett mer drogliberalt samhälle och anser att vi enbart ska fokusera på avvänjning. Jag vet själv inte riktigt var jag står – jag är inte för droger och jag vill att så många som möjligt ska få ett liv utan missbruk. Men verkligheten ser inte ut så. Vad gör vi åt den stora grupp människor som inte vill sluta med sitt missbruk? Valet kan ju inte vara att lämna människor åt sitt öde? Frågan är sannerligen inte enkel.

Trygg och säker vård i hela länet – eller?

Av , , 2 kommentarer 28

Hur ska den framtida vården se ut i Västerbotten? Vad är en rättvis och säker vård?

Jag hade förmånen att tillsammans med några partikollegor göra en resa i Norrlands inland för någon vecka sedan och en av de platser vi besökte var jämtländska Hoting. Här beslutade sig landstinget för att lägga ned vårdcentralen då de ansåg att det skulle finnas en gräns på 1800 invånare för att över huvud taget driva en sådan sjukvårdsinrättning. Istället tog två av vårdcentralens läkare saken i egna händer och startade en egen verksamhet tillsammans med övrig personal. I Hoting finns det drygt 1600 invånare, vårdcentralen går som tåget, har en personlig atmosfär och skapar trivsel och trygghet hos både personal och brukare.
 
Vad kan man dra för slutsatser av detta då? Jo, om man menar allvar med att det ska finnas liknande villkor för grundtrygghet i hela länet så måste landstinget se att även inlandet behöver en trygg vård, men även inse att de inte heller behöver bedriva all vård i egen regi. Att landstinget i Västerbotten inte gett förutsättningar för relevant sjukvård i hela länet eller möjligheter för sjukvårdsinrättningar att drivas på annat sätt än de görs idag är trångsynt. Men det handlar inte bara om det – det verkar finnas en inneboende rädsla hos den sittande S-majoriteten att låta någon annan än de själva utforma morgondagens sjukvård. Tyvärr innebär det kortsiktiga seendet att tryggheten på landsbygden försämras. Självklart finns det nya lösningar som nu utvecklas – t ex sjukvård på distans. Med hjälp av ny IT-teknik kan en läkare sitta på ett ställe och ställa en diagnos på en patient på ett annat ställe och på det här sättet sparas både resetid, miljö, ekonomi men ger ändå en bra vård. Dock kommer vi inte enbart kunna lita till IT-samhället då det finns situationer som faktiskt kräver fysisk vård. Här behöver den S-styrda landstingsledningen tänka om eller bytas ut. Annars kommer inlandet och landsbygden, där de stora geografiska avstånden finns, att utarmas på trygghet och som i sin tur även bidrar till minskad tillväxt.
 
Ett påtagligt exempel på hur tillväxt och trygghet påverkas av allt för långa avstånd är skidanläggning i Borgafjäll. Om någon bryter benet efter kl. 17.00 finns tre sjukvårdsalternativ att välja på – det vill säga åka drygt 20 mil till Vilhelmina sjukstuga (under förutsättning att det finns en läkare där då), 25 mil till Umeå lasarett eller 33 mil till Lycksele lasarett. Kan någon från den socialdemokratiska majoriteten tala om hur ett företag som skidanläggningen i Borgafjäll ska kunna garantera sina besökare trygg vård samtidigt som man ska locka till sig än fler människor till detta fantasiska turistmål?
 
* Texten är ett utdrag ur en ledare jag fick publicerad i tidningen Västerbottningen den 8/2 2013

Centerpartiet samlas i Örebro!

Av , , 1 kommentar 20

Vår partiledare Annie Lööf höll under förmiddagen ett varmt och inspirerande tal till oss drygt 600 samlade centerpartister från hela landet.

Hon tog avstånd från de mest spetsiga förslagen i idéprogramsutkastet och pratade mycket om tillväxt och utveckling i hela Sverige. Samtidigt passade hon även på att lansera Centerpartiets vårkampanj, som kommer att handla om en levande landsbygd.
 
Det känns gott i hjärtat att partiet hårt profilerar frågan om att det ska finnas liknande villkor i hela landet. För mig är det bra att Jonas Sjöstedt (V) lyfter landsbygdsfrågorna. Men det är skillnad på att sitta i programmet Agenda och säga detta och en annan sak när man agerar helt tvärt om ute i kommunerna. Då tänker jag t ex på alla skolnedläggningar, indragningar av akutvårdsplatser och ambulanser runt om i länet ( i samverkan med S). Här står C starka i vår landsbygdspolitik, vilket inte är så konstigt då vi är ett folkrörelseparti.
 
Tyvärr har vi just nu inte det stöd som vi skulle önska att vi hade, men med en tydligare profilering mot ett varmt, socialliberalt och grönt parti som värnar hela Sverige – tror jag att det kommer att vända.