C säger ja till Norrbotniabanan!

Av , , 4 kommentarer 26

Centerpartiet genomför just nu partistämma i Karlstad och mina partikollegor Håkan Andersson och Daniel Öhgren, båda från Skellefteå, har fått ett positivt svar på sin motion om Norrbotniabanan. Centerpartiets stämma beslutade att ta ställning för skrivningen att ”att Norrbotniabanan ska förverkligas i hela sin sträckning”.

Det känns så vansinnigt bra att hela partiet så tydligt står upp för banans förverkligande, men för att ord ska bli till handling behöver vi fler partiers stöd. Jag hoppas att Centerpartiets beslut sänder en signal till övriga partier att göra detsamma.

the-sunset-express-818709-m

 

Uppdrag Granskning och gruvorna

Av , , Bli först att kommentera 16

Igår såg jag Uppdrag Gransknings inslag om gruvnäringen och jag tycker att det var ett intressant program, men anser också att det gav en snedvriden bild av den så kallade ”gruvboomen” som det ges uttryck för i programmet.

Idag finns det 16 gruvor och 2020 beräknas det att det kan finnas upp emot 30 gruvor i Sverige. Intressant att notera är att det i slutet av 1910-talet fanns 500 gruvor i landet.

Så att kalla gruvetableringen i dagens Sverige för en ”boom” är något överdrivet.

Jag tycker definitivt att miljöaspekten är viktig och ska tas hänsyn till. När man ser vad som hänt efter nedläggningen av gruvverksamheten i Blaiken och Svärträsk blir man både bedrövad och ledsen. Stora utsläpp av tungmetaller påverkar vattendrag negativt och kostnaderna för en sanering är enorma. Därför känns det bra att vi sedan år 2000 har en betydligt skarpare miljölagstiftning. Tyvärr fick de två nämnda gruvorna tillstånd innan den nya miljöbalken trädde i kraft. Men min förhoppning och tro är att de tuffare miljöreglerna gör att det här inte återupprepas. Sedan är jag inte heller främmande för ytterligare miljöåtgärder och företagaransvar om inte detta skulle räcka till.

När det gäller striden mellan olika intressen så anser jag att de måste gå att förena – gruvor, tuffa miljöregler och samiska rättigheter. Det går inte att förneka att man i de berörda norrlandskommunerna har möjlighet till arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter. Det ger kommunerna och dess invånare hopp och framtidstro att utveckla sina bygder. Men det betyder inte att den samiska kulturen inte ska tas på allvar.

Rennäring bedrivs idag på en tredjedel av Sveriges yta och gruvnäringen tar en halv promille av Sveriges yta i anspråk. Det borde vara rimligt att de två näringarna ska kunna existera sida vid sida. 

Här om veckan beslutade regeringen att länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med bl.a. Sametinget ska ta fram en modell för hur man hur man på ett bättre sätt kan kommunicera och samråda. Det är ett steg i rätt riktning.

Socialdemokratisk taktik, Holmlund!

Av , , 1 kommentar 30

Idag lovar Socialdemokraterna att de ska skjuta till pengar till Landsbygdsprogrammet * och det berättar Lennart Holmlund stolt om på sin blogg. Jag vill egentligen inte raljera om goda intentioner för landsbygdens bästa, men när Socialdemokraterna på nationell nivå och Holmlund gör det, så tvivlar jag på uppsåtet.

S är inte intresserade av landsbygdspolitik – det visar man tydligt genom alla förslag som man lagt, förslag som definitivt missgynnar landsbygden.

Faktum är att dagens löfte från S egentligen betyder att Sveriges bönder ska betala hela höjningen ur egen plånbok – med ockerränta. Socialdemokraterna vill införa en handelsgödselskatt på 300 miljoner per år, en slakteriavgift på 90 miljoner per år och en lastbilsskatt på mjölkbilen. Kostnader som vida överstiger det höjda anslaget i landsbygdsprogrammet.

Till det ska läggas att man avser att driva in 30 miljarder extra i skatter från hela landet, landsbygden inkluderad.

Den som har bra minne vet också att Magdalena Andersson, förmodad finansministerkandidat från partiet, förespråkat att halvera jordbruksstödet.

Behöver jag påminna dig Lennart om hur du och dina partikamrater i landstingsledningen hanterat folkomröstningen för en mer likvärdig vård i länet? Din partikollega Peter Olofsson tycker inte att valresultatet är något att bry sig om och du Lennart uppmanade bloggäsarna att antingen rösta nej eller att stanna hemma. Med ett sådant agerande visar man att man inte respekterar demokratin eller rättvisa i hela länet.

Nej, S och Lennart Holmlunds nyvunna landsbygdsintresse beror bara på en sak – suget efter regeringsmakten. Strategin är att försöka sänka C och det beror inte på något plötsligt vurmande för landsbygden, utan är ren och skär taktik. Tragiskt. Men erat agerande kring sjukvården i Västerbotten är ett tydligt exempel på vad ni vill och här ingår inte landsbygden!

 

 

* Landsbygdsprogrammet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU.

Livet på landet och politisk taktik

Av , , 1 kommentar 17

När jag var yngre så tänkte jag ofta på att flytta till någon större stad, då jag trodde att lyckan fanns någon annanstans. Men efter en del resor så insåg jag att min plats i världen var i området där jag växte upp. Min lycka har att göra med att omges av människor som jag älskar  – just as simple as that.

Ni vet ju att det finns ett talesätt som säger att ”man gräver där man står” – så när jag bestämde mig för att bli politiskt engagerad så valde jag Centerpartiet, mycket på grund av landsbygden, småföretagandet och miljön.

Nu har det blivit huggsexa om landsbygdsfrågorna i olika partier och en del förstå-sig-påare spår att det här kommer att bli en av de heta valfrågorna inför nästa års val. Det här är bra – det var länge sedan som landsbygden fått en sådan massiv uppvaktning och det av så många partier. Det jag hoppas på är att det ska leda till fler konkreta resultat i praktiken.

Dessvärre känner jag ändå oro. Visserligen tror jag att en del Socialdemokrater har ett genuint intresse för landsbygdsfrågor, precis som många övriga i andra partier. Men risken är att frågorna blir ett slagträ för att komma åt den politiska makten. Tyvärr tror jag att S så kallade strategi att ”sänka” Centerpartiet mer har att göra med deras stora intresse för regeringsmakten snarare än landsbygdsfrågorna i sig.

Dessutom blir deras ”landsbygdsengagemang” skevt när de t ex föreslår kilometerskatt på lastbil. Vad skulle det innebära för norra Sverige där avstånden är långa? Dessutom föreslår Magdalena Andersson, ekonomisk talesperson för S, att jordbruksstödet i EU ska halveras. Det skulle vara ett slag i magen på alla bönder och det svenska jordbruket skulle få lägga ned. För att inte tala om hur S-ledningen i landstinget uttalat sig om folkomröstningen – att de inte kommer att bry sig om valresultatet.

Nu verkar det som om Peter Olofsson och S gjort en liten kovändning i frågan om sjukvårdsplatserna på sjukstugan i Dorotea. Det är bra och oavsett om det är politisk taktik så är det en seger för Doroteaborna och landsbygden.

Jag vill se goda förutsättningar för hela länet där det finns plats för både landsbygd och stad.  Men då måste det finnas ett genuint intresse hos ledande politiker som står över politiskt taktiserande och centralisering.

Egen produktion av förnybar el!

Av , , Bli först att kommentera 13

Idag presenterade energiminister Anna-Karin Hatt ett förslag som både är bra för miljön och din plånbok. Målet är att det ska bidra till att öka andelen förnybar el. Du kommer nu som privatperson att kunna producera din egen el, genom t ex vindkraft och solpaneler, och samtidigt dra av skatt och moms i din deklaration. Det kan liknas vid ett slags RUT-/ROT-avdrag men för el.

Det har nyligen gjorts en utredning om just detta (dvs nettodebitering av el). Men regeringen och Anna-Karin Hatt vill gå längre och föreslår nu att man ska kunna göra ett dubbelt så stort avdrag än det som föreslogs i utredningen.

Skattereduktionen innebär att du som mikroproducent av förnybar el får göra ett avdrag i deklarationen på upp till 20 000 kilowattimmar för den el som du skickar ut på elnätet. Det motsvarar ungefär ett avdrag på 12 000 kronor. Men en förutsättning är också att du under ett år köper lika mycket el från nätet som du matar ut på det.

Förutom avdraget i deklarationen kommer du även att få ersättning från ditt elbolag för den el som du producerar och levererar ut på elnätet. Det kan innebära ytterligare 6000 kronor för 20 000 kilowattimmar. Så sammanlagt kan du med den här reformen, om du nyttjar den fullt ut, kunna tjäna minst 18 000 kronor om året om du börjar producera din egen el.

Det här är ett efterlängtat förslag och går allt som det ska så kommer det att bli verklighet från och med 1 juli nästa år!

I Förintelsens spår

Av , , 1 kommentar 24

Förra veckan var jag på en resa i Polen som hade temat ”I Förintelsens spår”. Resan arrangerades av Forum för levande historia som är en myndighet som har ett nationellt uppdrag att, med utgångspunkt i Förintelsen, främja arbete kring demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.

Besöken i olika förintelse- och arbetslägerläger, getton och andra platser med relation till Förintelsen, gav en del svar men väckte också många frågor. Resan var viktig både ur ett läroperspektiv men var också för mig en personlig resa då min mormor var en av de överlevande från ett av förintelselägren.

 Många miljoner människor mördades eller dog av svält och sjukdomar och det för att nazisterna hade bestämt att rensa Europa på människor som de inte ansåg värdiga och för att etablera ett ariskt och germanskt rike. Men bakom alla dessa siffror fanns ett namn, ett ansikte, en människa som älskade och var älskad och som hade en dröm om en framtid – som gick förlorad.

 I Sverige rullade tåg med tyska soldater och malmtåg som enligt uppgift förlängde kriget med ett halvår. En del visste vad som skedde men många kunde inte ens föreställs sig alla dessa vidrigheter och den ondska som förekom. Och än idag har vi svårt att ta till oss de grymheter som ägde rum.

Händelserna med de nynazistiska demonstranterna i Umeå i lördags, påminner oss om att demokratin inte kan tas för given – utan måste kämpas för varje dag. Därför var gårdagens manifestation mot nazism och främlingsfientlighet i Umeå väldigt välkommen! Jag kände mig så glad över att vara en alla dessa människor som samlats på torget för att stå upp för alla människors lika värde. Min mamma följde nyhetsrapporteringen och sa att hennes hjärta var fyllt till bredden av stolthet när hon såg det stora deltagandet av umeåbor.

Gårdagens manifestation visade att demokratin är stark, så också medkänslan och tron på medmänsklighet.