Vi kräver en förhandlingsman för Norrbotniabanan!

Av , , 4 kommentarer 38

Jag har tillsammans med mina centerpartistiska kollegor Lars Bäckström, Robertsfors och Daniel Öhgren, Skellefteå skrivit ett ett öppet brev till infrastrukturminister Catharina Elmsäter Swärd där vi vill att en förhandlingsman för Norrbotniabanan utses.

Från regionalt håll är intresset stort att hitta en finansieringslösning, men för att kunna föra förhandlingar mellan regionen och staten så måste regeringen utse en förhandlingsman.
Det kanske inte låter så spännande, men är oerhört viktigt om vi ska komma framåt i processen. Just nu står allt stilla då Norbottniabanan AB inte har någon att förhandla eller sluta avtal med. Vi anser därför att det i budgetpropositionen tydligt måste framgå att det finns en partner att föra diskussioner med!
På det här sättet kommer Norrbotniabanan att kunna finnas med bland de prioriterade projekten i den nationella infrastrukturplanen som fastställs 2014.
Vi vet att Centerpartiet driver frågan i regeringen, men vi behöver få med oss hela regeringen.

Vi kräver en offentlig ursäkt från Lennart Holmlund!

Av , , 6 kommentarer 66

Det är ofta tuffa tag inom politiken och argumenten kan ibland vara vassa, men de flesta rediga politiker följer ändå en slags hederskod i det man säger och skriver.

Lennart Holmlund (S) har vid ett flertal tillfällen gjort plumpa och rent ofina uttalanden och tyvärr ofta kommit undan med det – ”det är ju bara Lennart” sägs det ofta som ursäkt. Men hans inlägg på gårdagens blogg tar ändå priset. Att jämföra Centerpartiets politik med det fruktansvärda som händer i Sydafrika nu är fullständigt oanständigt! Det är inte bara en skymf mot Centerpartiet utan även en skymf mot de sydafrikanska arbetare som brutalt har dödats och skadats i något som är långt mycket värre än Holmlunds taffliga sätt att försöka vinna politiska poäng.
 
Jag har i min egenskap som distriktsordförande för Centerpartiet i länet blivit nedringd av upprörda och ledsna centerpartister, varav flera också har ett fackligt engagemang. Lennart Holmlund är inte bara odemokratisk i sitt sätt att uttrycka sig utan drar sig inte heller för att komma med lögner om Centerpartiet.
 
Lennart Holmlund har varit med så pass länge i politiken att han vet skillnaden på ett ”syftningsfel” (som han själv ursäktar sig med) och plumpa, grova, osanna uttalanden. Holmlund är ansiktet utåt i Umeå och att uttrycka sig på det vis han gjort är inte anständigt för någon – allra helst för en politiker i hans ställning.
 
Det är bra att Christer Lindvall, Arbetarkommunens ordförande, går ut med en ursäkt, men det räcker inte! Centerpartiet i Umeå och länet kräver att Lennart Holmlund är så pass rakryggad att han ber oss om ursäkt offentligt!

Framtidsbygge i Norrlands Inland!

Av , , 3 kommentarer 22

Världen efterfrågar idag de resurser som finns naturbundet i Norrlands inland. Ett exempel är Kinas efterfrågan av mineral som har gjort Norrlands inland till en av de starkaste tillväxt- och exploateringsområdena i världen. Men inte bara mineral –  även efterfrågan av energi ger investeringar som vi inte sett sen vattenkraftsepoken.

Skogsnäringen är ett tredje område där resurserna finns i inlandet. Det är utifrån dessa faktorer som Storumans kommun bygger för framtiden, ett framtidsbygge som betyder mycket för hela länet. Den infrastruktur för timmer som en gång i tiden gick till kusten via flottning och i nutid på lastbil, går i allt högre grad över till spårbundna transporter, hållbara och effektiva. Terminalen i Storuman som invigs idag i korsningen mellan E 45 och E 12, mellan tvärbanan och inlandsbanan och mitt emellan två kuster, ger stora förutsättningar för hela regionen. 

Invigningen idag är en vändpunkt för de kommuner som fram till idag fått se utflyttning, nedskärningar och avveckling. Nu gäller det att ta vara på möjligheterna konstruktivt och tillsammans, mellan det offentliga och det privata.
 
Det som vi förhoppningsvis kommer att få se är fler effekter av de investeringar som sker ni i kommunen. Långsiktighet, samverkan och tydlighet i vilka roller olika aktörer har är viktiga för att nå den utveckling som resurser och strategier utger och ser. De vi ser i terminalen är ett verktyg som företag, näringar och branscher ska kunna nyttja för att skapa tillväxt, en stark möjlighet och en klok investering av infrastruktur för tillväxt.
 
Storumans kommun har startat ett Framtidsbygge i sann Centerpartistisk anda. Jag vill av hela mitt hjärta önska lycka till!

Varannan tugga är importerad?!

Av , , 2 kommentarer 29

Idag är ungefär varannan tugga vi stoppar i oss i Sverige importerad. Samtidigt så ser vi allt fler rubriker som berättar om att det svenska jordbruket går på knäna och att det blir svårare för inhemska bönder att konkurrera med sina livsmedel.

 I Sverige har vi en av världens strängaste krav på djurskydd och miljö inom jordbruket – det är bra och något som fler bör eftersträva. Men det innebär även en fördyring av produktionen och när svenska bönder ska konkurrera med importerat livsmedel, som inte omfattats av samma lagar, blir det problem då prisskillnaden är märkbar.
 
Finns det något som vi kan göra då? Kan vi behålla det svenska jordbruket? Kan politiken göra något? Vad kan vi som privatpersoner göra?
 
Varje år upphandlar kommuner och landsting livsmedel för enorma summor och här borde det vara en självklarhet att ställa både miljö- och djurskyddskrav. Många gånger handlar det om att kommuner och landsting är rädda för att bli stämda för att de ställer krav som är lätta att överklaga. Men lika ofta är det nog prislappen som är det viktigaste – budgeten ska gå ihop och då prioriteras inte lokala varor, miljö- och djurskydd lika högt.
 
En vanlig missuppfattning är att lagen om offentlig upphandling bara handlar om lägsta pris och inte kvalitet. Men en offentlig upphandlare kan ställa krav på t ex djurskydd genom specifika kvalitetskrav i förfrågningsunderlaget vid en upphandling. Det kan vara att ägg ska komma från höns som har sittpinnar och tillgång till sand, från höns som inte har avklippta näbbar eller kött från grisar som har strö att böka i.
 
Idag debatteras det ofta om maten i medier, i politiska debatter och hemma vid köksbordet. Det kan handla om matens kvalitet på t ex äldreboenden och skolor, men debatten bidrar också på sikt förhoppningsvis till att fler konsumenter blir medvetna om både matens påverkan på miljön och vikten av ett gott djurskydd. Privatpersoner har mer makt och kan påverka mer än vad de tror. Affärerna säljer det som kunderna vill ha och efterfrågas vissa produkter uppmärksammas detta också av butikerna och affärskedjorna.
 
Som privatkonsument kan man genom att öka mängden lokalproducerat och svensktproducerat bidra till många mervärden som att bibehålla god djurhållning, minska transporter och förbättra miljön, hålla landskapen öppna, bibehålla svenskt jordbruk och bidra till en levande landsbygd.
 
Världen har blivit mindre. Många är vi som smakade vår första pizza på 70-talet och även åt kasslergartäng med ananas och bara älskade det. Jag minns också när min mormor och min mammas väninna kom hit från kommunismens Polen för trettio år sedan. Vi hamnade på Domus i Malmö i flera timmar för att de ville se och känna på all exotisk frukt, som de för övrigt först trodde var av plast.
 
Paket från avlägsna kontinenter är inte längre så spännande som det en gång var. För 100 år sedan kom den första bananbåten till en svensk hamn och nu äter vi närmare 20 kilo banan per person och år. Råvaror, kryddor och recept från avlägsna länder och världsdelar är en del av vår vardag. Få skulle känna igen ett Sverige utan sina internationella restauranger, kebab eller sushi. En mataffär utan ris, couscous och kokosmjölk känns ganska tråkig. Samtidigt pratar vi också om att minska importen för klimatets skull. Hur går det ihop då? Men att flytta recept är ju inga problem och de flesta exotiska rätter kan faktiskt baseras på lokalt producerade råvaror, kompletterat med sådant som inte kan växa på våra breddgrader. På Lufta Camping i Ånäset kan du till exempel avsmaka pizza med lokala råvaror – bland annat kantareller och Västerbottensost och smakar himmelskt. Det kanske inte är så konstigt – om man får tro Skellefteåkocken Solgerd Stenberg så är smaken av denna ost ”som en klackspark till himlen”.

* Även publicerad som ledare i tidningen Västerbottningen den 10 augusti 2012

Åkerinäringens betydelse!

Av , , 2 kommentarer 44

Åkerinäringen är oerhört viktig för Norrland och Sverige. Även om vi behöver ökade satsningar på järnvägar för transporter kommer vi i vår del av landet ändå vara beroende av frakt på väg. När jag träffar lastbilsföretagare och åkare får jag ofta höra att det inom branschen förekommer mer och mer överträdelser av lagar och konkurrensen sneddrivs i och med oseriösa företag som överutnyttjar hålen i lagen och bristen på tillsyn.

 Idag finns inte tillräckligt mycket kontroller av just transporter och det sker en hel del
överträdelser gällande t ex regler om lastvikt, sov- och körtider mm. Dessutom är det problem med så kallat cabotage. Det betyder att åkeriföretagen inom EU kan utföra tillfälliga inrikestransporter i andra länder än hemlandet. Detta är i sig positivt eftersom färre transporter går tomma, då minskar antalet transporter och därmed miljöpåverkan. Detta missbrukas tyvärr och ett ökat antal lastbilar kör inrikestransporter till låga priser och löner och undergräver den seriösa och laglydiga majoriteten av alla åkare.
 
Vad kan man göra då? Ja, ett sätt att börja är att kommuner och landsting i sina upphandlingar av transporttjänster kräver att det finns t ex en certifiering som åkerinäringen tagit fram och som gynnar seriösa företagare.
 
Ett annat sätt är att höja böter för överträdelser av dessa slag. Idag är de inte speciellt höga i Sverige – inte om man jämför med en del andra länder i Europa. Ökade bötesnivåer förutsätter ju även fler kontroller och här måste en tissynsstrategi för polisen och Transportstyrelsen till och även en upprioritering av denna typ av brottsärenden.
 
Igår var jag på en debatt om just denna fråga och politiskt finns det inte några större skiljelinjer, men en sak är vi INTE överens med S, MP och V om och det är kilometerskatten som oppositionen föreslagit ska införas. Det skulle innebära en straffskatt på avstånd och är det något vi har gott om här uppe så är det just detta. Det skulle snabbt göra att många företagare skulle gå i konkurs och idén är inget annat än riktigt dålig.
 

 * Gårdagens debatt på Noliamässan i Piteå. Arrangörer av den angelägna debatten om åkerinäringen var Transportarbetareförbundet. På den något suddiga bilden ser ni från höger: Olov Abrahamsson (Moderator, politisk chefredaktör, NSD), Johan Johansson (M, Näringsutskottet), Leif Pettersson (S, Trafikutskottet), Heléna Lindahl (C, Näringsutskottet) och Martin Viredius (3.e vice ordförande och politiskt ansvarig på Svenska Transportarbetareförbundet).