Storsatsning på landsbygden!

Av , , Bli först att kommentera 24

I regeringsförhandlingarna kring vårbudgeten har Centerpartiet kammat hem en storseger för landsbygden. Regeringen skjuter nu till 2,8 miljarder kronor till landsbygdsprogrammet*. 

Pengarna till bredbandsutbyggnad fördubblas och stödet till kommersiell service femdubblas!

Regeringen kommer totalt att satsa över 3 miljarder kronor på bredband i landsbygdsprogrammet 2014-2020. Det innebär mer än en fördubbling jämfört med tidigare period.

Målet är att 90 procent av de svenska hushållen ska ha tillgång till snabbt bredband senast 2020. Det här ett viktigt steg mot målet och är 2,4 miljarder kronor mer än vad Socialdemokraterna vill satsa.

Satsningen kommer att ha stor betydelse för bredbandsutbyggnaden i Västerbotten och förbättrar förutsättningarna för både privatpersoner och företag.

Förutom de stora bredbandssatsningarna så kommer även stödet till kommersiell service att femdubblas.Nu satsar regeringen 100 miljoner per år i sju år på att stötta mackar och lanthandlare i gles-och landsbygd.

För att jobb och tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till en grundläggande service där människor bor. Därför vill Centerpartiet stärka möjligheten för entreprenörer och handlare på landsbygden genom ett stöd till kommersiell service.

Härligt!

 

*Landsbygdsprogrammet är en satsning som innehåller stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU..

 

Osmaklig smutskastning av företag!

Av , , Bli först att kommentera 24

ayzri0gmlum3tftihmdf

Socialdemokraternas ungdomsförbund –SSU – uppmanar i en kampanj till bojkott av tre stora restaurangkedjor. Bland annat vänder man sig mot arbetsvillkoren.

Helt makabert. Duger det inte med kollektivavtal? Då borde man fokusera på att förändra kollektivavtalen istället för att attackera företag som följer spelreglerna.

Upprinnelsen till det hela är att Centerpartiet har varit drivande i att få till sänkta arbetsgivaravgifter för unga och en harmoniserad och rättvis moms på försäljning av mat oberoende av om den säljs i butik eller restaurang.

Det finns inget skäl att ge matvarujättar, miljardkoncerner, konkurrensfördelar gentemot en bransch där många småföretag är verksamma. Småföretagen står för jobbtillväxten i Sverige och en rättvis moms handlar till stor del om att förbättra villkoren för dessa.

Nu använder SSU tre stora företag – som tillsammans ger tiotusentals unga jobb – för att slå på en hel bransch där det finns oerhört många småföretag som drabbas hårt av Socialdemokraternas föreslagna kostnadsökningar.

I Centerpartiet menar vi att det inte finns stöd för att ökade kostnader skulle skapa fler jobb. Via Riksdagens utredningstjänst har vi tagit fram en rapport som visar att enbart höjningen av ungas arbetsgivaravgifter motsvarar en kostnad av 64 000 arbetstillfällen.

Socialdemokraterna föreslår både en fördubblad arbetsgivaravgift för unga och en höjning av restaurangmomsen. Detta i kombination gör att Stefan Löfven riskerar att driva på ungdomsarbetslösheten, rejält!

Att han inte går ut och tar avstånd från sitt eget ungdomsförbunds vanvettiga utspel är väldigt illavarslande. Det är osmaklig smutskastning av företag som står för oerhört många jobb.

För mig är det uppenbart att S försöker flytta fokus från sin politik, för att man vet att den kommer kosta tusentals jobb för Sveriges ungdomar. Stefan Löfven borde ta debatten om ungdomsjobben och svara på den kritik han får från företagare istället.

Så här skriver Expressen: http://www.expressen.se/gt/ssu-bojkotta-de-tre-hamburgerkedjorna/

 

Bryr du dig?

Av , , Bli först att kommentera 9

imagesCAI1X884

Visste du att varannan tugga som du äter är importerad? Visste du att Sverige är ett av de länder i Europa som har den största importandelen av mat? Samtidigt blir det tuffare och tuffare för landets alla bönder och antalet jordbruk minskar allt mer.

I många andra länder svälter människor. Mer än 800 hundra miljoner människor i världen hungrar och har brist på mat och i ett flertal rapporter kan man läsa att matproduktionen måste öka kraftfullt för att motverka världens svält.

Om maten på världsmarknaden blir allt mer knapp – borde vi då inte minska vår import och istället använda mer av de outnyttjade åker- och betesresurserna som idag inte används i Sverige?

Som utvecklingen för det svenska jordbruket ser ut idag så ligger allt mer av åkrarna i träda, betesmarker växer igen och kor och grisar flyttar utomlands. Det svenska jordbruket går, om den negativa spiralen fortsätter, en mörk framtid till mötes och följden blir att arbetstillfällena på landsbygden och inom livsmedelsindustrin minskar. Om vi vill värna allt det här liksom biologisk mångfald, öppna landskap och ett gott miljö- och djurskydd borde det finnas ett intresse att öka konkurrenskraften för svenskt jordbruk.

För mig är det sanslöst att vi har världens renaste jordbruk med ett starkt djurskydd och samtidigt importerar vi allt mer mat som rest långa vägar, som framställs utan att miljön eller djuren är i fokus. Även om fläskfilén från Tyskland eller Danmark är billigare än den svenska så följer det så mycket mervärden med den svenska köttbiten. Djuren har det bra, miljön värnas, landsbygden behåller fler arbetstillfällen och markerna hålls öppna.

Därför måste politiken, bönderna, LRF och livsmedelsbranschen slå sina kloka huvuden ihop och ta fram en plan för hur vi ger svenskt jordbruk de allra bästa förutsättningarna. Det är något som diskuterats länge, men som finansministern inte riktigt trott på. Men efter många påtryckningar från Centerpartiet, LRF och jordbrukare runt om i landet, har finansministern ändrat uppfattning och gått med på detta. Även om jag är irriterad över att det tagit alldeles för lång tid och att han gjort en riktig kovändning, så får jag ändå vara nöjd över att resultatet är ett steg i rätt riktning.

Under tiden kan du och jag välja att handla det som är svenskt eller lokalproducerat så långt det är möjligt. Konsumentens makt är stor. Glöm inte det.

Det ingen kunde föreställa sig…

Av , , Bli först att kommentera 27

imagesCAZUIFM3

Minns ni katastrofen i Fukushima? Kommer ni ihåg bilderna från nyhetsrapporteringarna? En bild som fastnade på min näthinna var den av ett hem där trasmattorna hängde på tork och svajade i vinden. Jag fick först en känsla av att ägaren snart skulle komma ut ur huset, att ägaren kanske satt vid sitt köksbord, drack en kopp te eller kaffe och bara väntade på att tvätten skulle torka. Men så var inte fallet. Huset, precis som resten av samhället, var tomt – alla hade flytt och det enda som vittnade om att det funnits människor där var de gapande tomma husen, affärerna, ja och tvätten förstås.

När jag skriver den här texten är det nästan exakt tre år sedan som kärnkraftshaveriet i Fukushima i Japan inträffade. När den första nyhetsrapporteringen nådde svenska medier kommer jag ihåg att jag satt i riksdagens kammare och debatterade energifrågor. Vilken ironi. Vi pratade om kärnkraften, vattenkraften och om förnybara energikällor. Är det verkligen möjligt att ersätta kärnkraften i Sverige? Nej, svarade vissa och andra talade sig varma om en ny framtid, en framtid utan kärnkraften, riskerna och avfallet.

Det här är frågor som ligger mig varm om hjärtat och jag kommer ofta i kontakt med dem genom mitt arbete i Näringsutskottet. Men det jag märker av debatten är att det visserligen talas mycket om kärnkraftens vara eller inte vara, men sällan om vad som händer om det skulle gå riktigt illa och sällan om att slutförvaret är ett problem som vi inte kan överblicka.

Att ersätta kärnkraften med förnybar energi är en av huvudfrågorna för Centerpartiet. Vi tror att det är både nödvändigt och möjligt. Det har i flera sammanhang visat sig att kärnkraften inte är hållbar – den är riskfylld både under tiden vi använder den men också sedan. Hur kan vi vara säkra på att inget händer? Hur kan vi vara säkra på vad som sker med avfallet då det tar 100 000 år att bryta ned den?

Idag är hälften av all energi i Sverige förnybar. Kärnkraftens andel minskar och vindkraften skjuter i höjden. Visste ni att kärnkraften nästan har tiodubblats sedan 2006? Det motsvarar lika mycket energi som två kärnkraftsreaktorer eller ett Barsebäck.

När jag tänker på Fukushima ser jag också bilden av en bonde som jag läste om i Dagens Nyheter för inte så länge sedan. Han vägrade att lämna sin gård trots att myndigheterna i Japan uppmanat honom att både flytta och avliva sina djur. Bonden älskade sitt hem och bestämde sig för att bo kvar. Han tog hand om kringströvande boskap, om katter och hundar som övergivits och som irrade runt på grannarnas gårdar. För vissa betraktas han säkert som en galning, men för mig är det en stark människa som ser till mer än sitt eget bästa.

Jag kommer i skrivande stund även att tänka på Tage Danielsson. Efter kärnkraftsolyckan i Harrisburg skrev han med ironi bland annat att ”det som hände i Harrisburg var så otroligt osannolikt så egentligen har det nog inte hänt.” Än mer ironiskt blir det att vissa människor fortfarande avvänder sig av den argumentationen – fast seriöst. Det är så säkert med den nya kärnkraften att det inte finns någon risk för olyckor är ett vanligt argument. Men det som hände i Fukushima då?

Jag ser kärnkraften i Sverige som en parantes. Den kommer att finnas kvar under en tid, men bara till dess att den kan ersättas av förnyelsebara källor. Det är det enda rimliga och långsiktigt hållbara.

*Texten fick jag publicerad som en krönika i tidningen Västerbottningen förra veckan.

Stort förtroende för C hos småföretagare

Av , , Bli först att kommentera 14

Pressmeddelande från 18 mars:

Företagarförbundet Fria Företagare har i en enkätundersökning mätt förtroendet i företagarfrågor bland småföretagare. Centerpartiet får stöd av 20 procent av de svarande.

– Småföretagarna, som skapar 4 av 5 nya jobb, har länge varit en tydlig prioritering för Centerpartiet. Därför är det roligt att vi får respons på vårt intensiva arbete för bättre villkor och fler jobb, säger Helena Lindahl.

Centerpartiet, 20 procent, fick tillsammans med Moderaterna, 27 procent, i särklass störst förtroende hos de svarande i Fria Företagares enkät.

Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson, konstaterar att Centerpartiet så sent som i slutet av år 2013 föreslog ytterligare offensiva åtgärder för att förbättra villkoren för svenska företag.

Bland dessa förslag finns utökat investeraravdrag, personaloptioner, enklare 3:12-regler i fåmansbolag och reformerad kapitalskatt så att de gynnar småskaligt långsiktigt kapital.

– Vi vet att svenska företag, speciellt de små och växande, lägger grunden för att människor ska ha ett arbete att gå till. Det är det vi jobbar utifrån och det är därför företagen har förtroende för oss, säger Helena Lindahl.

Oppositionen – S (5%), MP (2%) och V (1%) – samlade tillsammans knappt ihop halva Centerpartiets stöd hos företagarna.

– Det är fullt naturligt. Företagare kan sin egen verksamhet och vet konsekvenserna av den politik som exempelvis Stefan Löfven föreslår. Det är inte en publik som tror på klyschor, säger Helena Lindahl.

Sverige bäst i klassen på förnybart!

Av , , Bli först att kommentera 24

Enligt EU-kommissionen har Sverige inte bara nått sitt mål för förnybar energi i förtid, vi har dessutom den snabbaste ökningen av förnybar energi av alla länder i EU.

Det här är ännu en bekräftelse på att vår energipolitik är rätt. Vi har redan nått 51 procent förnybar energi, flera år före tidsplan. Sedan Centerpartiet fick energiministerposten 2006 har vindkraften tiofaldigats.

Enligt EU-kommissionen, växer andelen förnybar energi i alla EU-medlemsländer. År 2004 stod förnybar energi för drygt 8 procent i EU, år 2012 är andelen 14 procent. Ökningen var störst i Sverige. Sverige har också högst andel förnybar energi jämfört med alla de andra länderna. Sverige har gått från drygt 38 procent förnybart 2004 till 51 procent 2012 enligt Eurostat, kommissionens statistikmyndighet.

Centerpartiet nöjer sig givetvis inte med den här utvecklingen utan vi fortsätter att arbeta mot 100 procent förnybart. Med de senaste årens utveckling ser jag väldigt positivt på utvecklingen av förnybar energi framåt.

 

Kika gärna på länken nedan. Där kan ni se en video med miljöminister Lena Ek som berättar om Centerpartiets miljöpolitik på en minut.

http://youtu.be/FGaqOQOKQ_Y

 

Löfven hotar 1466 av ungas jobb i Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 18

vasterbotten

(Bilden finns här för Facebook)

I en rapport som Centerpartiet har låtit ta fram framgår att 1466 heltidsjobb hotas i Västerbotten om Stefan Löfvens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga införs.

Löfvens förslag med höjda arbetsgivaravgifter skulle påverka arbetsgivarnas kostnader för drygt 1 miljon unga och det med sammanlagt uppskattningsvis 19,4 miljarder kronor.

Det går inte att blunda för vilka konsekvenser ett sådant förslag skulle få. Det är småföretagen som har skapat fyra av fem jobb de senaste åren. Genom att skjuta in sig på dessa, som ofta har små marginaler, kommer man effektivt skapa arbetslöshet.

Höjningen skulle slå hårdast mot hotell- och restaurangverksamhet, vård och omsorg, handel samt reparation av motorfordon – branscher som ofta anställer unga. Hårdast drabbat blir tjänstebranschen då lönekostnaderna utgör den största kostnadsposten och det inte finns så många andra kostnader att dra ner på än på personal.

Stefan Löfven pratar om Europas lägsta arbetslöshet, men föreslår en politik där det blir rejält mycket dyrare att anställa. Löfven vet själv att hans utsugning av småföretag kommer att kosta jobb, men han vill inte diskutera saken. Han står inte för sin egen politik och vill inte ta debatten, det tycker jag känns fegt.