Industrins framtid i länet

Av , , Bli först att kommentera 19

10429378_10152464355792749_7770415935678839758_n

Igår var jag på ett bra seminarium i Robertsfors som handlade om industrins framtid I Västerbotten. Det anordnades av kommunen och Region Västerbotten med anledning av att flera industrier i länet aviserat att de helt eller delvis flyttar sin verksamhet. I t ex Umeå flyttas monteringen på Volvo Lastvagnar till Göteborg och i Robertsfors styr Element Six verksamheten till Irland. Det är ett hårt slag för alla de människor som förlorar sina jobb.

Hur ska industrin i den här delen av landet fortsätta att vara konkurrenskraftig och hur ska vi locka fler att etablera sig här? För det första tycker jag att villkoren borde vara desamma inom EU. Idag finns det t ex något som kallas för ”ekonomisk frizon” och när det gäller Element Six så ligger deras fabrik på Irland i just en sådan. I praktiken innebär en sådan ”ekonomisk frizon” gynnsam beskattning för företag som befinner sig i området. Dessa zoner finns i flera länder i Europa och för mig är det märkligt att inte EU avskaffar dessa. Om det ska vara likvärig och fri konkurrens inom EU kan man ju fråga sig varför dessa zoner finns kvar.

En annan nackdel är att det nu kommer att införas kilometerskatt på lastbil. Regeringen har nyligen beslutat detta och det kommer definitivt att vara en nackdel för norra Sverige där de långa avstånden finns.

Men det viktiga är att inte låta den kompetens som finns gå till spillo för det är det som är vår största konkurrensfördel. De anställda som nu förlorar sina arbeten bär på stor kunskap och det måste tas till vara. I Robertsfors kommer t ex Länsstyrelsen att tillsammans med Robertsfors kommun att bekosta en anställning för att titta på just detta. Det är ett steg i rätt riktning.

 

Dråpslag mot flyget i Umeå och länet

Av , , 3 kommentarer 28

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms Stadshus har kommit överens om att stänga Bromma Flygplats. Senast år 2022 ska det istället byggas bostäder på flygfältet.

Det här är ett väldigt allvarligt besked för många orter runtom i landet som vill ha goda förbindelser med Stockholm, Bryssel och ut i världen. Bromma är dessutom numera en viktig transferort för resor runtom i landet. Detta är inte minst viktigt för Umeå och länets förbindelser söderut.

Vi har även många företag som är beroende av ett bra utbud av flygavgångar. Det beslut som vänsterpartierna nu fattat representerar en allvarlig Stockholmsfixering. Det är småorter ute i landet som förlorar på detta. Inte blir det hela bättre av att flygtrafiken från Bromma inte kommer att kunna flyttas över till Arlanda då det helt enkelt inte finns kapacitet för det. Dessutom finns det även ett hot om att befintlig kapacitet på Arlanda ska dras ned.

Under valrörelsen var Lennart Holmlund mycket tydlig med att Bromma flygplats skulle vara kvar och skyllde på både Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Men beslutet om nedläggning har nu fattats – inte bara av nämnda partier – utan även av S. Vad säger Lennart om det?

Jag hoppas verkligen att vi kan agera för att stoppa den här beslutet.

 

Har S tappat kontrollen?

Av , , 3 kommentarer 26

Idag har finansminister Magdalena Andersson haft presskonferens och sagt att den nuvarande regeringen kommit till ”tomma lador” när det gäller statens finanser. Det är mycket märkligt när vi kan se att Sverige har en av Europas bästa ekonomier och dessutom EU: s högsta sysselsättningsgrad. All statistik visar att Sveriges finanser är välskötta och i tidningar runt om i världen berömmer man den ekonomiska politik som fördes av Alliansregeringen.

S och MP vill sätta det ekonomiska ramverket där överskottsmålet ingår ur spel. Överskottsmålet ska uppgå till en procent av BNP, ett mål som tillkom efter finanskrisen kring 1990-talet som ett sätt att bygga upp en buffert i statskassan.Nu säger finansministern och S att målet inte går att nå och skyller på Alliansregeringen. Men varför tar de då inte ansvar och håller tillbaka på en del av allt de lovat under valet? Varför använder man upp överskottet?

Det gör att de nu bryter mot den överenskommelse som gynnat svensk ekonomi under så lång tid. Genom detta kan Magdalena Andersson nu bekosta de kraftigt ökade utgifterna som hennes politik innebär. Det är uppenbart att de vill framställa Alliansen i dålig dager för att de själva inte kommer att uppfylla allt de lovat väljarna. S har insett att de tappat kontrollen och då försöker de desperat att skylla på andra.

Hej då valfrihet!

Av , , 3 kommentarer 30

Idag presenterade regeringen med S och MP samt V sina förslag om att kraftigt begränsa vinster i välfärden. Det mesta ska nu utredas och presenteras 2016. Det som är klart är att Sverige nu tar en rejäl vänstersväng och oroande är också att man sagt att rätten att välja vårdcentral inte längre ska vara obligatorisk. Det innebär att landsting som har en röd majoritet – som t ex i Västerbotten – lätt kan frestas att ta bort möjligheten för enskilda att välja just detta. Om du inte är nöjd med den offentliga vården kommer du i värsta fall inte att kunna byta till en annan utförare. Det skulle innebära ett stort slag mot den enskildes möjligheter att påverka sin egen vård.

Ett annat problem, fram till dess att utredningen är klar, är ovissheten om vad som kommer att hända med det enskilda företaget. Det i sig riskerar att en hel bransch kommer att ligga i träda. Vem kommer att våga att utveckla sitt företag? Vem kommer att våga anställa fler? Kommer man att våga att starta ett hemtjänstföretag med en så oviss framtid? Samma sak gäller för friskolorna. Men frågetecknen och oron gäller inte bara företagarna, utan även vårdtagare och elever lämnas med dagens presentation i ett ovisst vakuum.

Jag vill absolut poängtera att det inte är acceptabelt att riskkapitalbolag har kunnat ta ut stora vinster och föra dem ut ur landet. Men varför ska en hel bransch lida för vad dessa riskkapitalbolag gjort? Vore det inte klokare att dra åt svångremmen för dessa bolag? Och dessutom – varför fokuserar S, MP och V på enbart vinsterna och inte kvaliteten i vård, skola och omsorg? Är inte det det viktigaste?