Olika vägval i missbruksvården

Förra veckan var jag med riksdagsgruppen på studiebesök i Köpenhamn. En av de områden som vi pratade mycket om var den danska missbruksvården.

Köpenhamns kommun har sedan fyra månader tillbaka infört en slags öppen mottagning för drogmissbrukare. Det innebär att kommunen delar ut rena kanyler, registrerar vad för slags drog som personerna ifråga tar och ger vård till de som behöver – t ex såromläggning mm.

Det är en kontroversiell fråga och om Sveriges modell eller denna modell är bättre eller sämre – ja om det tvista de lärde. Jag kan i varje fall dra slutsatsen att man genom mottagningen i Köpenhamn bidrar till att begränsa smittspridning och att människor som behöver vård får det och därigenom mår bättre.

Här i Sverige är den här gruppen av människor i många fall osynliga och vi pratar inte alltid högt om problematiken. Jag frågade en läkare om hans personliga åsikt och han sa att han ser insatsen från kommunen i Köpenhamn som något positivt då det räddar liv, vilket är sjukvårdens främsta uppgift.

Men man ska inte heller sticka under stol med att den daska insatsen är kontroversiell. En del tycker att det bidrar till ett mer drogliberalt samhälle och anser att vi enbart ska fokusera på avvänjning. Jag vet själv inte riktigt var jag står – jag är inte för droger och jag vill att så många som möjligt ska få ett liv utan missbruk. Men verkligheten ser inte ut så. Vad gör vi åt den stora grupp människor som inte vill sluta med sitt missbruk? Valet kan ju inte vara att lämna människor åt sitt öde? Frågan är sannerligen inte enkel.

3 kommentarer

  1. Lars-Olov Johansson

    Gillar att du är ödmjuk inför denna fråga. Det här är sannerligen inte lätt. Sverige har haft en mycket restriktiv linje med att kriminalisera missbruket som går tillbaka ända till läkaren Nils Bejeroths dagar. Kanhända att det har gjort att vi har marginellt färre narkotikamissbrukare än våra grannländer. Men vårt system får andra negativa effekter, vilka jag tycker att det talas för tyst om. En sådan är spridning av Hepatit B+C samt spridning av HIV. Risken att smittas av dessa sjukdomar är mycket stor om man delar sprutor och kanyler. Även en kort missbrukskarriär kan belönas med svåra kroniska sjukdomar. Dessutom kan det bli problem med att motivera missbrukare att sluta med drogen när de blivit smittade av dessa sjukdomar. Jag tycker att det finns starka skäl att överväga en mer human inställning ifråga om sprututbyte. Vi behöver inte bli drogliberala men vi måste vara medmänskliga.

  2. FADsverige

    Enbart medicinsk behandling ger försumbara resultat. Det är få läkare som deltar i den praktiska behandlingen och de har således inte helhetsperspektiv. Helhetsperspektivet saknas också hos sjuksköterskor, socionomer, friskvårdare, psykologer, psykoterapeuter, präster, diakoner och andra etablerade yrkesgrupper. Därför kvarstår problemen. Dessa yrken, inkl läkare, är dock till stor hjälp vid framgångsrik missbruksbehandling. FAD, förbundet för alkohol- och drogterapeuter samt anhörigterapeuter, har medlemmar som både har helhetsperspektivet men även multifaktoriella yrkeskunskaper. Vi anser att samhällets resurser slösas bort när beslutsfattare och tjänstemän inte kan skilja ineffektiv behandling från effektiv. Man är villig att lägga hundratals miljoner skattekronor på behandling som sägs vara bra men som ger nästintill nollresultat. Där våra kunskaper som yrkesgrupp tas tillvara undviks många lidanden och onödiga dödsfall, vilket samtidigt innebär ekonomiska besparingar för såväl samhälle som enskilda medborgare. Terapeuter som är auktoriserade enligt FADs kriterier, är inom sina ämnesområden specialister på professionell diagnostik och prognostik, behandlingsplanering och matchning, multivariat behandling och evaluering värd namnet. Det är dags att göra alkohol- och drogterapeuter samt anhörigterapeuter till egna yrken!

  3. Maria

    Den danska modellen är att samhället ger upp mot missbruket! I Sverige, tar vi kampen och det tycker åtminstone jag att vi ska fortsätta att göra. Den viktigaste aspekten vid missbruksslut, är den egna motivationen och den får många i samband med tro på en högre makt, kärlek eller när man blir förälder och här här det inte så mycket som kan styras från politiken, tyvärr!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.