Ja till mobiler, men nej till gruvor?

Idag kom beskedet att regeringen ger sitt godkännande till att kunna etablera den så kallade Rönnbäcksgruvan i Storumans kommun. Här finns det en stor fyndighet av nickel och enligt uppgift är det den största fyndigheten av nickel som upptäckts i Sverige.

Regeringens beslut är ett steg på vägen mot en gruvetablering i just Rönnbäcken, men fortfarande återstår beslut från mark- och miljödomstolen och företaget som vill etablera gruvan måste ta fram planer på hur man ska hantera den miljömässiga biten, vilket också är jätteviktigt i sammanhanget.

Det här är en stor möjlighet för Storumans kommun och många nya arbetstillfällen kan skapas. Redan idag så tittar kommunen på hur man ska planera för bostäder och service om en gruvbrytning skulle komma igång.

Jag vet att det även finns människor som ser med oro på gruvetableringen och det har jag också respekt för. Miljön är viktig och likaså rennäringen. Men jag tror att allt detta måste gå att kombinera. Idag har många inlandskommuner tufft med ekonomin och många flyttar på grund av att det finns för få arbetstillfällen. En gruva i Rönnbäcken skulle kunna bidra till utvecklingen i området liksom rennäring, vindkraft och turism. Om vi vill att inlandet ska leva måste vi hitta möjligheter för fler näringar att finnas sida vid sida.

Jag ser gärna en gruvetablering i Rönnbäcken, men samtidigt tycker jag att miljön är viktig och anser att mer pengar skulle satsas på att återställa marken och på ökad miljösäkerhet rent generellt när det gäller gruvetableringar. Idag ställs hårda krav, men de skulle gärna kunna bli tuffare.

Jag tycker dock att många som protesterar mot denna gruvetablering inte problematiserar frågan på ett bredare plan. Många av oss använder dagligen prylar och redskap som innehåller mycket av de metaller som idag utvinns i gruvor runt om i Sverige. Samtidigt som vi inte vill göra avkall på de saker som finns i vår vardag, så vill många inte ha de gruvor där de här metallerna framställs – ”not in my back yard”. Men är det bättre om metallerna utvinns någon annanstans? Är det bättre att någon annan får ta hand om verksamheten så länge inte vi behöver se det?

 

 

.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.