Uppdrag Granskning och gruvorna

Igår såg jag Uppdrag Gransknings inslag om gruvnäringen och jag tycker att det var ett intressant program, men anser också att det gav en snedvriden bild av den så kallade ”gruvboomen” som det ges uttryck för i programmet.

Idag finns det 16 gruvor och 2020 beräknas det att det kan finnas upp emot 30 gruvor i Sverige. Intressant att notera är att det i slutet av 1910-talet fanns 500 gruvor i landet.

Så att kalla gruvetableringen i dagens Sverige för en ”boom” är något överdrivet.

Jag tycker definitivt att miljöaspekten är viktig och ska tas hänsyn till. När man ser vad som hänt efter nedläggningen av gruvverksamheten i Blaiken och Svärträsk blir man både bedrövad och ledsen. Stora utsläpp av tungmetaller påverkar vattendrag negativt och kostnaderna för en sanering är enorma. Därför känns det bra att vi sedan år 2000 har en betydligt skarpare miljölagstiftning. Tyvärr fick de två nämnda gruvorna tillstånd innan den nya miljöbalken trädde i kraft. Men min förhoppning och tro är att de tuffare miljöreglerna gör att det här inte återupprepas. Sedan är jag inte heller främmande för ytterligare miljöåtgärder och företagaransvar om inte detta skulle räcka till.

När det gäller striden mellan olika intressen så anser jag att de måste gå att förena – gruvor, tuffa miljöregler och samiska rättigheter. Det går inte att förneka att man i de berörda norrlandskommunerna har möjlighet till arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter. Det ger kommunerna och dess invånare hopp och framtidstro att utveckla sina bygder. Men det betyder inte att den samiska kulturen inte ska tas på allvar.

Rennäring bedrivs idag på en tredjedel av Sveriges yta och gruvnäringen tar en halv promille av Sveriges yta i anspråk. Det borde vara rimligt att de två näringarna ska kunna existera sida vid sida. 

Här om veckan beslutade regeringen att länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med bl.a. Sametinget ska ta fram en modell för hur man hur man på ett bättre sätt kan kommunicera och samråda. Det är ett steg i rätt riktning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.