Låt våra flygplatser vara, EU!

Jag har visserligen skrivit om detta förut, men frågan är så viktig för Norra Sverige att man inte kan undgå att vara orolig för utgången.

EU-kommissionen vill ju förbjuda offentligt stöd till flygplatser. Det har egentligen mest att göra med att detta missbrukas på olika håll i Europa där avstånden är kortare och där det finns flera olika trafikslag som konkurrerar. När vissa får offentligt stöd och andra inte – blir det en obalans när det gäller konkurrensen.

Men de här förhållandena gäller ju inte i Sverige. Vi är ett avlångt land med långa avstånd och där vissa områden är glest befolkade. Här är det oerhört viktigt att det finns flygplatser. Det är centralt för både tillväxt och jobb!

Jag gör allt jag kan för att driva på för att regeringen ska få EU-kommissionen att förstå det. Sverige och framför allt norra Sverige kan inte omfattas av samma regler som många andra länder där förutsättningarna är annorlunda.

EU kommer att ta beslut om detta i början av 2014 och som det ser ut nu kommer det att finnas ett generellt förslag där offentliga medel måste fasas ut inom 10 år. Sedan har man även ett förslag om undantag – om passagerarantalet understiger 200 000 tillåts offentligt stöd. Men om det överstiger den här gränsen måste en speciell ansökan om undantag göras till EU-kommissionen (med oviss utgång). En sådan ansökan skulle drabba Skellefteå och Sundsvall.

Denna ”magiska” gräns på 200 000 passagerare skulle även lägga en våt filt över tillväxten i ett område. Flygplatser skulle vara livrädda för att överskrida denna gräns och vad händer då med tillväxten?

Därför känns det bra att Näringsdepartementet och infrastrukturministern är av samma uppfattning om de regionala flygplatsernas stora betydelse. Igår förde infrastrukturministern fram regeringens officiella synpunkter.

– Regeringen tycker att det är viktigt att EU-kommissionen tar hänsyn till de omständigheter som är specifika för Sverige med stora avstånd, gles befolkning och ibland brist på alternativa kommunikationer, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd .

Om inte EU-kommissionen lyssnar på dessa argument är många av de regionala flygplatserna i fara. För att Sverige ska kunna leva och utvecklas är dessa flygplatser en förutsättning och därför finns det bara ett alternativ – att Sverige får behålla offentligt stöd till regionala flygplatser!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.