Klimatet – vår största utmaning

imagesCA2X3CLX

Världens behov av frisk luft, hälsosam mat, stabilt klimat och rent vatten har aldrig varit större. Samtidigt minskar naturens långsiktiga produktionskraft i åkrar, skogar, hav och sjöar. Det leder i sin tur till att tillgången till mat, rent vatten, hälsa,trygghet och frihet blir mindre.

Klimat och utsläpp har inga geografiska gränser, men det är ändå viktigt att enskilda länder – så som Sverige – går före och visar att det är möjligt att nå en hållbar samhällsutveckling.

Ibland får jag frågan om hur Centerpartiet jobbar med miljöpolitiken i regeringen och vad vi fått igenom -. dvs där vårt inflytande haft avgörande betydelse. Då de här frågorna ligger mig varmt om hjärtat tänkte jag passa på att ta upp några saker som vi jobbat med och som jag anser är viktiga och värda att nämnas. De löser inte alla problem men tar oss en bit på väg.

Över hälften av Sveriges energi produceras förnybart. Det är en högre andel än för något annat land inom EU. Bioenergi är det i särklass största förnybara energislaget i Sverige och har gått om oljan som energikälla. Elproduktionen från biobränslen har ökat med 50 procent och den el som produceras av vindkraft har nästan tiodubblats sedan 2006. Vindkraftsel motsvarar idag elproduktionen från två kärnkraftsreaktorer eller ett Barsebäck..

•En handlingsplan för giftfri vardag har tagits fram och likaså nya förslag kring vår kemikalieanvändning.

•En stor omställning till mer hållbara transporter har inletts. När du tankar miljövänliga biodrivmedel är de befriade från såväl energi- som koldioxidskatt. Andelen förnybara drivmedel har mer än fördubblats. I dag är miljöbilarna femton gånger fler än 2006.

Utsläppen av växthusgaser har minskat med 20 procent sedan basåret 1990 – och det har skett i allt högre takt sedan Alliansen tillträdde 2006. Tillväxten har samtidigt ökat med 60 procent sedan 1990.

Sjöfartens utsläpp begränsas genom tydligare krav och ett förstärkt skydd mot utsläpp av bunkerolja från fartyg i svenskt territorialvatten.

Cirka 2 miljarder kronor har avsatts för att förbättra havsmiljön. De svenska utsläppen av fosfor och kväve har minskat i alla våra havsområden.

Klimatbiståndet har höjts och klimatinvesteringar i utvecklingsländerna har fortsatt att förstärkas under mandatperioden.

Slutligen vill jag bara säga – även om Sverige är på god väg att nå sina klimatmål, måste mer ske i vår omvärld. Vi får inte anlägga ett klimatnationalistiskt perspektiv på klimat- och energipolitiken. För att vi ska kunna åstadkomma en förändring måste vi arbeta gemensamt över landgränserna, i synnerhet eftersom Sverige står för mindre än 0,2 procent av världens utsläpp.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.