Vi vill se högre klimatambitioner i EU!

Igår presenterade Anna-Karin Hatt och Lena Ek regeringens gemensamma syn på de klimat- och energimål som EU-kommissionen lagt fram för åren 2020-2030. Dessa mål ska inom kort förhandlas mellan EU: s medlemsländer.

Vi vill gå längre – vi vill ha ett mål där utsläppen ska minska med sammantaget 50 procent till 2030. Det är ett högre mål än de 40 procent som kommissionen har föreslagit.

Regeringen anser att 40 procentenheter ska uppnås inom EU. De resterande 10 procentenheterna ska ske via internationella insatser genom att utvecklade länder tar sin andel av utsläppsminskningarna. EU står bara för cirka 10 procent av de globala utsläppen och kan därför inte lösa den globala uppvärmningen ensamt. Det är viktigt att de stora utsläppsländerna tar sitt ansvar.

Kommissionen har också föreslagit ett nytt mål för förnybar energi på minst 27 procent till 2030. Det målet är bindande på EU-nivå och ska följas upp av nationella handlingsplaner.

Jag vill understryka att det står ”minst” 27 procent. Detta gör att de nationella målsättningarna blir ännu viktigare och jag hoppas att Sverige väljer att gå längre. Men 27 procent är hur som helst en stark signal för att kunna fasa ut fossila bränslen, minska vårt importberoende och vår sårbarhet, samtidigt som det skapar nya jobb.

Målet om förnybar energi ger långsiktiga villkor för investerare och Sverige ligger i framkant när det gäller både ny miljöteknik och investeringar i det förnybara. Mer än hälften av Sveriges energiförsörjning är förnybar och Sverige har, som det första landet av alla EU:s medlemsländer, uppnått det förnybara mål som satts upp till 2020. Det är bra, men får Centerpartiet bestämma så vill vi mer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.