Hej då valfrihet!

Idag presenterade regeringen med S och MP samt V sina förslag om att kraftigt begränsa vinster i välfärden. Det mesta ska nu utredas och presenteras 2016. Det som är klart är att Sverige nu tar en rejäl vänstersväng och oroande är också att man sagt att rätten att välja vårdcentral inte längre ska vara obligatorisk. Det innebär att landsting som har en röd majoritet – som t ex i Västerbotten – lätt kan frestas att ta bort möjligheten för enskilda att välja just detta. Om du inte är nöjd med den offentliga vården kommer du i värsta fall inte att kunna byta till en annan utförare. Det skulle innebära ett stort slag mot den enskildes möjligheter att påverka sin egen vård.

Ett annat problem, fram till dess att utredningen är klar, är ovissheten om vad som kommer att hända med det enskilda företaget. Det i sig riskerar att en hel bransch kommer att ligga i träda. Vem kommer att våga att utveckla sitt företag? Vem kommer att våga anställa fler? Kommer man att våga att starta ett hemtjänstföretag med en så oviss framtid? Samma sak gäller för friskolorna. Men frågetecknen och oron gäller inte bara företagarna, utan även vårdtagare och elever lämnas med dagens presentation i ett ovisst vakuum.

Jag vill absolut poängtera att det inte är acceptabelt att riskkapitalbolag har kunnat ta ut stora vinster och föra dem ut ur landet. Men varför ska en hel bransch lida för vad dessa riskkapitalbolag gjort? Vore det inte klokare att dra åt svångremmen för dessa bolag? Och dessutom – varför fokuserar S, MP och V på enbart vinsterna och inte kvaliteten i vård, skola och omsorg? Är inte det det viktigaste?

3 kommentarer

 1. Gandalfdenvite

  Lögnare!
  Alla kommer fortfarande att fritt få välja exakt vilken vårdcentral eller vilken kola… denne vill gå till, enda skillnaden är att de skattepengar, obs berör inte andra pengar eventuellt som investeras i verksamheten, inte kommer kunna tas ut som vinst, och personalkraven innebär att alla verksamheter måste ha en viss minimibemanning!

 2. Anders Forsberg

  Privatisering av välfärden beskrevs som en effektivare vård, skola och omsorg till ett lägre pris och därmed också lägre skatter! Utfallet har blivit precis tvärtom så att vi fått dubbla vårdcentraler och ökade skatter. Privata företag drivs som en tävling i konkurrens med andra företag men vård, skola och omsorg som finansieras med avgifter dvs våra skatter måste drivas för medborgarnas bästa och inte för finansiärernas bästa! Nu förs våra skatter, helt legalt, ut ur landet och placeras där skatteuttaget är lägst i stället för att gå tillbaka till oss skattebetalare! Det här kan vilket privat företag som helst göra – Praktikertjänst som finansierar tex många tandläkares privata praktiker sedan många, många år är just ett sådant riskkapitalbolag liksom att våra vanligaste banker är riskkapitalbolag!

 3. Marianne R Johansson

  För det första, valfrihet, för vem? Inlandsbor och fjällbor har inte haft, skulle aldrig ha fått något annat än Landstingets vård, för våra gemensamt inbetalda skattekronor! De privata vårdcentralerna startas i städer, i stadsdelar med relativt frisk befolkning, där det går att tjäna pengar!
  För det andra, om det är en bra vård och skola för alla som ni borgerliga vill ha, varför inte fokusera på att göra det Landstingsledda vården, och de kommunala skolorna, som verkligen är till för ALLA skattebetalare till den bästa! Vi hade den bästa vården och skolan, fram till den började brytas sönder av privata alternativ! Era privata vårdecentraler och privata skolor behöver aldrig ta samma ansvar för sina patienter och elever, de startas upp där det finns möjlighet att göra vinst på verksamheten, det har vi sett i olika rapporter! Jag tycker att ni ska säga som det faktiskt är, det är företagandets möjlighet till vinst som är det centrala, det handlar om ideologi, inte ett behov från det skattebetalande folket! Behovet för folket är en trygg och den bästa sjukvården, och den bästa utbildningen, och detta kan vi skapa inom det offentliga, där vi har en mycket klarare insyn och möjlighet att ställa krav!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.