Ska dålig djurhållning kompenseras med antibiotika?

Just nu förhandlar EU och USA om ett avtal som kan skapa en av världen största frihandelsområden. Avtalet kallas Ttip och är en förkortning för Transatlantiskt partnerskap för handel och investeringar. Det är i mångt och mycket positivt men det finns en del orosmoln som man måste uppmärksamma.

En oro som lyfts upp från flera håll är att skyddet av miljön, maten och hälsan riskerar att än mer försämras som en effekt av avtalet. USA och EU har till exempel olika kemikalielagstiftningar och det finns stora skillnader när det gäller reglerna för antibiotikaanvändning.

I USA används hormonpreparat och antibiotika för att snabba på och stimulera tillväxt hos djur. I många fall behövs inte ens veterinärintyg. I USA används 80 % av den totala mängden av antibiotika till friska djur och i Sverige används 16 % men då till sjuka djur.

Antibiotika används tyvärr ofta som ett sätt att få undernärda och stressade djur att växa fortare och det kan aldrig vara acceptabelt att kompensera dålig djurhållning med just antibiotika. Även om det inte är tillåtet att göra så här inom EU har det visat sig att överanvändandet av antibiotika ändå görs och argumentet är att det är nödvändigt då ekonomin kräver det.

En överanvändning av antibiotika är skadlig för hälsan och gör att konsumenterna får i sig alldeles för stora mängder, vilket i sin tur leder till att antibiotikan inte blir lika effektfull i framtiden då resistens mot antibiotika riskerar att utvecklas. Det gör att många sjukdomar kommer att vara svåra att behandla eller i värsta fall inte alls kunna botas.

För att vi ska bibehålla en sund och säker mat, god miljö och djuretik är det viktigt att den överanvändning av hormoner och antibiotika som finns i USA inte försvagar eller luckrar upp reglerna inom EU. Det är något som regeringen måste föra fram och som måste uppmärksammas i förhandlingarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.