Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: byskolor

Ingen räknade med skolorna

Av , , 15 kommentarer 20


Det upplevs säkert provocerande av en och annan när man förstår att jag talar om byskolorna i Vännäs. Åtskilliga föräldrar, barn och bybor räknar definitivt med skolorna. All respekt för detta. Men inget av partierna tycks ha gjort det.

I budgetberedningen läggs grunden för kommunens färdriktning, ekonomi och verksamhet. Alla partier har deltagit och förslaget togs i KF 26/6. De enda som hade ett avvikande förslag var vi moderater som ville jämna ut de direkta besparingarna något mellan ”vården” (1 miljon) och ”skolan” (7,5 miljoner) till 2,5 respektive 6 miljoner.

Annars var alla helt överens om en budget där inga pengar finns för en folkomröstning, och än mer tydligt, inte en enda krona till byskolorna. Vad jag förstått har byskolepengar aldrig tagits upp i beredningen heller. 3,5 parti gick till KF och röstade för att byskolorna skulle vara kvar men ansåg inte att det var så viktigt att det behövdes några pengar.

Det ligger nära till hands att tänka att man sett läget ungefär som vi som tog det tunga beslutet och får ta dess följder. Konsekvenserna för verksamheten och ekonomin blir desamma, men man kommer lindrigare undan.

Accepterar man verksamheten accepterar man budgeten och bifaller man budgeten bifaller man verksamheten. Hade något parti menat fullt allvar med sitt ja till byskolornas fortsatta drift hade man räknat fram ett budgetförslag som haft utrymme för de fyra miljoner de kostar.

Byskolor och folkomröstning

Av , , 5 kommentarer 12


Så har vi haft vårt extra KF i Vännäs. En tillställning som blev lång och hade sina överaskande och svårförutsägbara vändningar.

Två förändringar var att några partier stod fram och yrkade på att byskolorna skulle få vara kvar. Det var faktiskt första gången. Tidigare har några lagt ner sina röster och möjligen reserverat sig, men nu yrkade några faktiskt på att skolorna skulle vara kvar, innan omröstningen.

Två av de fyra partierna som pläderade för folkomröstning gav också uttryck för att man skulle respektera folkomröstningens utslag, om det skulle bli så att den skulle stödja ett återstartande av byskolorna. Vilket jag faktiskt inte tror. Jag respekterar att tio procent av väljarna i Vännäs gett uttryck för viljan att ha skolorna kvar och har fått sin önskan lagligen prövad i KF. En annan sak är hur folkviljan skulle svara.

När byaskolorna kostar 4 miljoner mer per år att driva, 4,8 om man skulle ta med kapitalkostnaderna för renoveringar som måste göras, så vore hela det nya Vegabygget (som blivit lika stort med eller utan byelever) betalat med mellanskillnaden när det lilla barn som föds i år fyller 18 eller 22. Udda uträkning, men lite tänkvärd. Man får lägga på två år om man ska täcka den rörelseförlust som uppstår om skolorna säljs billigt, eller om någon i värsta fall måste rivas. Själv hoppas jag på att de kan tas över av lokala intressen till billigt pris och bli till bynytta på ett eller annat sätt. Det ska sägas att det inte är för att finansiera bygget skolorna läggs ner, kommunallagen kräver att vi ska ha en budget i balans. Nu och varje år.

Skolan kommer att få gå igenom ett riktigt stålbad nu. Besparingar för 3 miljoner är beslutade i BUN, ytterligare 4,5 – 5 väntar. Hade byaskolorna varit kvar hade vi tvingats spara 4 miljoner till, cirka 10 tjänster. Det är bakgrunden till att några av oss menade att nedläggningen måste göras för barnens skull. Alla Barn hade drabbats ännu hårdare av en sådan besparing. I byar och samhälle, även på högstadiet i Vännäs där alla kommunens barn går, om man inte väljer annan skola. Ett parti hade i BUN lovat att idag visa hur man skulle finansiera ett bevarande av byskolorna, men det kom inte några siffror. Det blev nog för svårt.

Folkomröstningen blir inte av. Bl.a. för barnens skull är jag lättad för detta. För en och annan hade det kunnat ge några osäkra år. ”Ska jag gå på den här skolan eller inte?” För några som i höst börjar förskoleklassen skulle det kunnat innebära att man skulle flytta till en okänd ”nygammal” skola hösten 2015, det första år det skulle vara aktuellt att starta om. Till väldiga kostnader.

Turerna kring röstningen om folkomröstningen blev spännande. Det skrivs om dessa på annat håll. Det går i alla fall definitivt inte att peka ut en ensam ansvarig för att det inte blev en folkomröstning.

Ska jag nämnda något lite om budgeten så såg besparingarna lite skeva ut mellan de största nämnderna. Tar man bort verksamheterna som avslutas, Hjorten och byaskolorna, så blir sparbetinget utifrån siffrorna vi fått 1 miljon för Vård och omsorg och 7,5 miljoner för Barn och utbildning. Moderaterna tyckte det var i ojämnaste laget och ville jämna ut något till 2,5 respektive 6 miljoner. Vi var ensamma om det. Det blev ingen reservation. Det är kärvt för båda nämnderna, men för skolan blir det riktigt, riktigt hårt.

Flera partier ville som sagt lägga 4 miljoner till i besparing på skolan genom att ha kvar byskolorna. Även om jag har en stor del av hjärtat på landsbygden och i de små skolsammanhangen kan jag inte förstå det i ljuset av det vi vet. Som jag sagt tidigare är jag lättad över besluten, inte glad.

Folkomröstning i Vännäs

Av , , 7 kommentarer 13

I en blogg 20/5 skriver Ulf Eriksson (C) att Moderaterna menar att kostnaden för en folkomröstning inte är försvarbar med tanke på kommunens ekonomi. Visst är läget bekymmersamt. Hjorten läggs ner, BUN tog ett bistert sparbeslut 20/6 och måste sannolikt skära ca 5 milj till. Att driva byskolorna skulle kosta 4 milj ytterligare. Ulfs beskrivning är ändå inte komplett.

När vi började KF 17/6 var Moderaterna inne på folkomröstning. En bit in i mötet blev det tydligt att inget parti trodde på omstart för skolorna efter 12-24 månaders stängning. Vi beslutade då att säga nej. Ulf Eriksson kritiserade och jag frågade: OM folkomröstningen skulle ge ett ja till byskolor, skulle Centern då yrka på omstart, ja eller nej? Ulf ville inte svara.

Omröstningen kostar ca 525 000 med ersättning till valnämnden, men kan bli dyrare. Tväråbäcks intresseförening kan tänka sig köpa skolan. Förskolan Rönnens moduler skulle behövas i Vännäs och Rönnen ryms i skolan. Det kan betyda en besparing på ca 250 000 och hyra till föreningen. Folkomröstningen KF kanske röstar igenom 25/6 skulle låsa läget och hindra detta.

Demokrati är värd mer än 5-800 000. Men handlar omröstning bara om politiska poäng känns spelet olustigt och oansvarigt. En luftomröstning kan också invagga vuxna och barn i tron att skolorna blir kvar. Några skulle kanske få svårare att bli hemmastadda på sin nya skola.

Jag vill slutligen påminna om att inget parti yrkat på att bevara byskolorna. Varken i KF eller i BUN 20/6. Ändå ger några det bestämda intrycket att de gjort allt för att rädda skolorna alla hade velat ha kvar.

Vännäs lider av ekonomisk obalans. Det har tagit tid att komma dit och det tar tid att komma därifrån – även om vilja, mod och omtanke finns. Oavsett hur ansvaret för läget fördelas har vi folkvalda ansvaret att få ekonomin i balans. Det är inte tid för poängsamlande. Det är tid att ta obekväma och nödvändiga beslut.

Folkomröstning är för skarpa lägen.

Vegaskolan och byskolorna

Av , , 2 kommentarer 18

Idag fanns en delvis missvisande rubrik och artikel i VK och på vk.se, ett referat från måndagens KF i Vännäs.

”Elever avgör skolbygge” löd rubriken på vk.se. I ingressen stod: ”Finansieringen av utbyggnaden bygger på att eleverna från de tre, snart nedlagda, byskolorna väljer Vegaskolan.” Det stämmer inte. Ca 60 % av byeleverna går i Brån och där flyttas klasserna 3 km till Vännäsby skola. Eleverna från Pengsjö och Tväråbäck erbjuds däremot plats på Vega.

Vidare står om byggnationen: ”Den innebär också att Vännäs kommun lägger ner tre byskolor.” Nedläggningen av byaskolorna har ingen direktkoppling till Vegabygget. En stor del av lokalerna är sjuka och måste rivas. Elevantalet har ökat kraftigt och det finns behov av fler grupp- och klassrum. Vegaskolans nya del hade blivit lika stor hur som helst. De 50 extra eleverna fördelas ”byavis” på Vegas ca 20 klasser som är relativt små.

Vårt huvudbibliotek är utdömt och måste ersättas. Kommunen sparar ca 5 miljoner på att lägga det på Vega som därmed får ett kalasbibliotek. Biblioteket utgör ca 10 % av totala byggkostnaden. Det blir tillsammans väldigt mycket pengar, men måste ses i ett femtioårsperspektiv. Vi får något bra, ett hus för framtiden.

Vännäs har en bekymmersam ekonomisk situation och måste dra ner betydligt mer på driften än de fyra årliga miljoner man beräknas spara på att minska antalet skolor. Det var ett tungt beslut, men när alla sparbeting förhoppningsvis fördelats klokt och någorlunda jämt tror jag inte att någon vill spara fyra miljoner till.

 

Bra ton i debatten

Av , , 2 kommentarer 20


Det har blivit en del telefonsamtal, mail och kommentarer innan och efter KS-sammanträdet där ekonomin och byskolorna togs upp. Med något enstaka undantag har tonen varit mycket bra.

Det måste jag säga att den var även på KS-sammanträdet. Visst brände det till någon gång i debatten, men jag märkte inget av ohövligheter, nonchalans och hån som jag såg att någon skrev om.

Härom kvällen blev det ett samtal på vägen hem från Bjurholm med väldigt fin ton. Jag hade önskat att jag sluppit göra eldsjälen som ringde besviken. I synen på byskolor stod vi varann nära, även när det gäller hur (och att!) sviktande ekonomi måste hanteras. Vi såg annorlunda på detaljer i det underlag vi fått, men kunde göra det i full respekt. Båda förstod att den andre ville väl utifrån sin förståelse av situationen.

Så bör den politiska diskussionen drivas, särskilt i de små kommunerna. Nästa gång kan vi stå på samma sida och hur som helst är det viktigt att vi inte blandar sak och person när övertygelserna bryts mot varandra.

Lägga ner byaskolorna?

Av , , 10 kommentarer 35

Hur kunde Vännäsmoderaterna rösta för en nedläggning av byaskolorna i KS?

Många moderater i Vännäs bor och lever på landsbygden, flera i de aktuella skolornas upptagningsområde. Fler än de som bor i byarna är upptagna med landsbygdens frågor och framtid. Förra gången skolorna var hotade försvarade vi skolorna i Tväråbäck, Pengsjö och Brån. Några av de aktivaste och flera av medlemmarna har haft barn och barnbarn på skolorna. Min fru jobbade i sex fina år på skolan i Tväråbäck och har postiva minnen av skolan, arbetsgemenskapen och bygden. Jag medverkade vid flera skolavslutningar och var med på lägerskola med eleverna en gång.

Under det mesta av min rektorstid har jag verkat på en liten skola och vet hur bra den lilla skolan kan vara när det är bra. Hur det lilla formatet kan betyda mycket för många när det finns engagemang, ambition och ett bra förhållningssätt mellan de vuxna och emot eleverna. Som jag är övertygad det finns i Tväråbäck, Pengsjö och Brån.

Hur kan ett parti och en KS-ledamot med den här bakgrunden och en landsbygdssjäl  rösta för att lägga ner tre byaskolor?

Jag sa på KS att den uppkomna situationen bl.a. är Moderaternas fel. Vi har inte varit tillräckligt bestämda, handlingskraftiga och framgångsrika när det gäller att hålla nere kostnaderna för kommunen och nu fattas kanske 12 miljoner. (Mycket pengar för oss, motsvarar ca 160 miljoner i Umeå) Kostnaderna i en kommun är mestadels löner och 12 miljoner motsvarar med arbetsgivaravgifter ungefär 15 personer med en lön på 20 000 och 15 med en lön på 27 000 kronor. 30 personer och försörjare.

Vi skulle vilja att barnen i byarna skulle få ha kvar sina fina skolor och landsbygdsomgivningar. Samtidigt ryms man i Vännäs och Vännäsby. Det är 3 kilometer mellan Bråns skola och Vännäsby och nästan 90 % av eleverna åker redan buss till skolan. De andra skolorna har 10 och 12 kilometer till Vegaskolan och ryms där. Det är inte långt jämfört med "typiska" byaskolor runt länet och Sverige.

Det har gjorts en konsekvensutredning som jag som rektor och tidigare skolchef inte hittar några fel i, den är i de områden den behandlar gjord med en stringens och vederhäftighet man sällan ser. På ett område är beräkningarna mycket försiktiga, små skolors svårigheter med lärarbehörigheterna framöver.Totalt beräknas en nedläggning spara från knappt 4 till drygt 5 miljoner per år, beroende på hur det blir med husen och en del annat.

Det vi behöver spara för övrigt kommer att svida och uppröra. Att ta bort 10-12 tjänster ytterligare skulle vara mycket svårt, särskilt på kort tid. Skulle vi stoppa huvudet i sanden och skjuta upp besparingarna väntar ändå svårare läge och beslut. Processen har varit för snabb, men jag kan idag inte se något försvarbart alternativ till att KF beslutar om nedläggning 25/2.

Eleverna i byskolorna kommer att få undervisning med kvalitet även framöver och de allra flesta av personalen följer med. Några kommer att uppleva flytten som en försämring och några som en förbättring. Jag hoppas för barnens och allas skull att alla hjälps åt att göra förändringen så lätt som möjligt. En gång kom jag själv från den lilla skolan där jag var 11 % av eleverna till den stora, då som ensam elev. Jag vet att det behövs klokhet, uppmärksamhet och uppmuntran från vuxenvärlden.

 

Situationen som uppkommit är inte bara Moderaternas fel. Vi har mött både skämt och humör för att vi varnat för att konjunkturen kan vända, ibland röstat nej till satsningar, ibland till utökningar av tjänster och ramar eller hållit tillbaka i budgetförhandlingar. De finns partier som bär större ansvar än vi, men vi drar oss inte undan vårt. Vännäs ekonomi är inte i balans och dit måste den komma fort nog om vi inte ska drabbas av större svårigheter än dagens.

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagerande byskolor

Av , , Bli först att kommentera 6


Det har blivit några timmars samtal om Vännäs byaskolor i veckan. Det senaste alldeles nyss. De flesta som ringer är direkt berörda, men åsikterna har sannerligen varierat.

Ikväll har Moderaterna i Vännäs sitt gruppmöte inför måndagens KS där ekonomin, besparingarna och byaskolorna utgör en stor del. Det blir en spännande kväll.

Ekonomi och byskolor

Av , , Bli först att kommentera 4


Medlemmar i moderaterna i Vännäs, glöm inte medlemsmötet i morgon kväll, torsdag 1900.

Som vanligt går vi igenom kommunstyrelsens dagordning. Huvudpunkten lär bli den ekonomiska situationen i kommunen, hur vårt parti anser att den ska redas upp. Läs gärna igenom förslaget att samla alla grundskoleelever på Hammar, Vega och i Vännäsby. Förslaget finns på kommunens hemsida under ”Möten, handlingar och protokoll”. Klicka där på fliken ”Möteshandlingar”.

Oavsett ståndpunkt, känn dig välkommen i morgon.

Överlåter gärna idéer till (S)

Av , , 2 kommentarer 5

Det känns skönt att socialdemokraterna i Vännäs beräknat kostnaderna och landat i ett klokt skolbeslut. Byaskolorna föreslås bli kvar, precis som i Umeå m.fl. progressiva kommuner.

När man ser att (S) dessutom tänker söka samråd med landsbygdens företrädare för att stimulera till ökad inflyttning till Vännäs landsbygd blir man riktigt varm om hjärtat. Moderaterna och Folkpartiet i Vännäs hade en motion för några år sedan som gick ut på bland annat detta. Man får vara glad över gensvaret, även om det kom sent. *s*