Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: ränta

Vettiga Vännäs

Av , , Bli först att kommentera 10


Det är roligt när unga familjer då och då hör av sig och undrar om man vet om något boende som håller på att bli tillgängligt i vår hemkommun. Några söker odlings- och djurmöjligheter, de som hamnar i samhällena får ett älv- och naturnära ”inpå”.
Vännäs hör till Västerbottenskommunerna som växer. Det är inte alltid bara lätt, men roligt. Snittåldern är högre än i Umeå, men andelen under 18 i befolkningen är betydligt högre, bland de högsta i Sverige.

Orsakerna till att särskilt barnfamiljer väljer Vännäs är flera. Förskola och skola har legat bra till i flera jämförande undersökningar, klasserna är måttligt stora, det har gjorts stora lokalinvesteringar, man behöver inte åka så långt även om man inte skulle få förskola runt hörnet.
En stor orsak är att man får mycket hus för pengarna i Vännäs, samtidigt som man har snabbare kommunikationer till centrala punkter i Umeå än många Umeåbor.

De som idag letar boende i ett mindre samhälle eller en by gör klokt i att leta i Vännäs. Folkbladet hade nyligen en artikel som visade att en mindre ort som Obbola har starkaste prisutvecklingen på bostäder i Umeå kommun. Utvecklingen i Vännäs har också varit stark från relativt låga nivåer, men prisnivån är fortfarande mycket konkurrenskraftig. Oavsett hur bostadsmarknaden kommer att se ut talar mycket för en kommun som Vännäs. Utrymme för prisökning, begränsad fallhöjd.
Räkna gärna på vad man kan göra med ränteskillnaden på en miljon eller två, vid lite olika räntenivåer.
6-700 personer jobbpendlar in till till vår lilla kommun. Varför inte bo här?

Mycket talar för Vännäs.

Bankränta på minus

Av , , Bli först att kommentera 3


Bundna banklån känns inte riktigt optimala för stunden. Inte obundna heller. Marginalerna är inte blyga.

Frågan är hur man ska agera när det kostar pengar att ha en slant på banken. Samtidigt som låneräntan är avsevärd och inflationen obefintlig. Gissar att det det kommer att skrivas och sägas mycket av förståsigpåarna ett tag.

Maximal amortering när räntan är låg och skuldvärdet stiger?

I otakt med verkligheten

Av , , 2 kommentarer 7


Den här artikeln är lite speciellt skriven. Man kan gilla den eller inte, men den är viktig.

Valet 2014 kan vara avgörande för väldigt mycket i samhället. Fungerar inte ekonomin är det i längden mycket som inte kommer att fungera tillnärmelsevis som vi räknar med. Vården, omsorgen, skolan, miljöansvaret och hållbarheten till exempel.

Skör deal i skör tid

Av , , 6 kommentarer 8

Några timmar efter deadline kom USA:s senat överens i alla fall. Det blev en respit, USA ramlade inte över stupet i natt. Det återstår en del att besluta, men vi har för närvarande ”bara” den hittillsvarande ekonomiska krisen att hantera konsekvenserna av.

Vi har en skör tillvaro. Det har människan som individ och ”kollektiv” alltid haft, men förr var vi nog i allmänhet mer medvetna om det. När slitet för maten för många var dagligt och hårt och överlevnaden så uppenbart väderberoende.

Idag drömmer en del unga om gamla kommunistiska system som på glömskans och desinformationens avstånd för några ser stabilare och humanare ut än dagens. Det finns många vittnesbörd om terrorn och svälten under de mörka ofrihetstider då bannlysning av initiativ och drivkrafter kraftigt begränsade matproduktion, bred utveckling och välstånd i en stor del av världen.
En fri ekonomi med grimma på och inslag av offentligt ägande är det bästa, det är jag absolut övertygad om.

Apropå skörhet vänjer oss snabbt vid nya förhållanden och tar dem för givna. Många av oss lite äldre minns när hus- och bostadsrättslånen pendlade kring 15 %. De som aldrig haft ett lån över 5-6 % har nog lätt att tänka något sådant som toppnivå i sin referensram. Någonstans känns allt under 7 % billigt för mig och det som är under 4 lite som en gåva. Utan att man för det bara ”tar vad man får”. Men att låna så att man inte skulle klara 10-12 % i ränta om fem år under hyfsat stabila förhållanden för övrigt, det skulle kännas mycket obehagligt.

Sen finns det många som på årets första dag tänker på helt andra saker och förhållanden när man hör ordet skörhet. Som verkligen fått erfara att inget på jorden är självklart.