Johans nyheter

Välkomna imorgon kväll!

Av , , 4 kommentarer 1

Hoppas ni dyker upp imorgon. Alla ni som vill medverka för att öka befolkningen i Vännäs. Vi träffas på Vegaskolan 19.00. Alla är välkomna, gemensamt hjälps vi  åt att utveckla Vännäs vidare. Fler ska få möjligheten att upptäcka vårt goda samhälle.

I Vännäs hjälps vi åt för att utveckla samhället, ja så har jag sagt sen jag fick förtroendet att vara kommunalråd. Så jag har jobbat för att öka samarbetet över blockgränserna. Öppna och ärliga diskussioner i kommunstyrelse och dess arbetsutskott. Nu kommer tecknen jag helst hade sluppit se. Överenskommelser bryts och angreppen tätnar. Saklighet? Nej knappast. Snabba överfall och korta poänger söks från delar av alliansen. Förvånad? Ja faktiskt! Men det är ju valår säger nån. Jaha! Så då ska samarbetet brytas och skiten kastas?

Nej tack, det får stå för er!

Gäller det alla inblandade? Självklart inte.

Fullmäktige om skolorganisation.

Av , , Bli först att kommentera 2

Imorgon på fullmäktige kommer framtida skolorganisationen inte upp för belut. Detta på grund av att även högstadieorganisationen ingår i samma ärende som byskolefrågan och högstadieorganisationen återremitterades av kommunstyrelsen. Det innebär inte att vi ändrar oss i frågan om byaskolorna utan kommer att där förorda en organisation som den ser ut idag.

Vad gäller högstadierna har förvaltningen fått i uppdrag att ge politiken ytterligare underlag innan belut kan tas.

Så avslutningsvis, skolorganisationen tas beslut om tidigast i februarifullmäktige.

 

Hälften av kostnaderna för hälso och sjukvård i Sverige!

Av , , 3 kommentarer 2

Sitter och summerar intrycken från kvalitétsmässan och politikerdagarna. Många intressanta föreläsningar och möten.

En intressant debatt innehöll en framtidsvision om hur vi ska klara kostnaderna för välfärden och då i synnerhet kostnaderna för hälso och sjukvård. Kjell-Olov Feldt vår tidigare finansminister uttryckte sin syn på ökat skatteuttag och mer arbetad tid mm. Han förespråkar återgång till fler statliga skatter för att klara kostnaderna framöver.

Vad som mer framkom på debatten var att vi idag klarar kostnaderna för vår hälso och sjukvård men har svårt att klara utvidgning av åtagandena. Detta hörs sällan i debatten utan regeringen talar om allt från boendegarantier till fritt val för en det ena och andra. Självklart ska vi höja kvalitén inom denna sektor över tid och via finansiering genom våra skatter, men regeringen fortsätter skattesänkartrenden och genom detta inskränks möjligheten till jämlik vård.

Vi ska värna vår välfärd som vi är så stolta över. Vi tar den för självklar men se upp! Vår nuvarande regering monterar ner steg för steg denna välfärd och det solidariska system som vi är ett föredömme för i hela världen.

Vad som ibland förs fram är dock våra höga kostnader för offentlig sektor och då för just hälso och sjukvård. Botemedlet från regeringen är entreprenad och fritt val. Då ska man också känna till att kostnaderna för just hälso och sjukvård uppgår till 8% av Sveriges BNP. Vad säger då det? Jo i jämförelse med USA och de 70% av befolkningen som har sjukvårdsförsäkring  belastar BNP med 16%. Det talar sitt tydliga språk att det är dyrare och når dessutom inte alla medborgare.

Varför ska vi då gå åt detta  håll som regeringen och våra lokala opposition så starkt förespråkar????.

I Vännäs jobbar majoriteten för att hela tiden utveckla vår hälso och sjukvård så att våra medborgare ska ha god tillgång och känna trygghet. Vår egen verksamhet är bra och ska ändå hela tiden utveklas då förutsättningarna och behoven ständigt ändras. Vi i majoriteten vill inte att våra skatter ska hamna som vinst i aktiebolag. Vi uppmuntrar bl.a ett utökat engagemang från alla våra medarbetare genom att stödja tillkomsten av fler sk. intraprenader.

Så är det!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det finns alla anledning att vara självkritiska för hur vi socialdemokrater hanterat integrationen under vårt styre. Mycket tid och möda har lagts ner på att validera kunskap och utbildning. Jag tror att man ska skaffa sig kunskap om vårt samhälle och hur det  fungerar genom att vara ute på en arbetsplats. Min åsikt är att alla som kommer till oss ska så snabbt som möjligt beredas arbete och därigenom varvat med SFI snabbare nå språket och social gemenskap och egenförsörjning. Alla flyktingar som jag möter vill klara sin egen försörjning. Nu lägger arbetsmarknadsläget hinder i vägen för att kunna göra detta. Det behövs nya tag för att möta framtiden och integrationen av de som söker sig till oss.

Vännäsborna har visat var vi står, många frivilliga ger de behövande en hjälpande hand och fler söker sig till Vännäs. Vi socialdemokrater kommer att utveckla mottagandet i Vännäs för alla som söker sig hit. Vi socialdemokrater jobbar aktivt för att alla ska trivas i Vännäs. Vi socialdemokrater står för allas lika värde, för solidaritet och jämställdhet. Våra grundläggande värderingar kan inga borgare mäta sig med. Skillnaden i våra ideologier är stor. Moderaterna vill dela in samhället och medborgarna i olika kategorier. Så är det!

Rykten!

Av , , 2 kommentarer 0

Träffade medarbetare på Konsum härom dagen. Alltid lika kul även om denna kvinna var mäkta upprörd över förändringar som utreds inom Vård och omsorgsförvaltningen.

Efter att ha funderat en stund och memorerat mina möten med alla arbetsplatser inom vård och omsorg när jag var ordförande där så vill jag kommentera så här.

Vårt uppdrag som politiker är att se till att medborgarna i Vännäs får så god service som möjligt för den skatt vi betalar. Ett fantastiskt uppdrag är det och ett stort förtroende.

Vårt samhälle är under ständig förändring och behoven och förutsättningarna ändras också hela tiden, nya rön och lagstiftningar påverkar oss i Vännäs mycket. Inte att förglömma EU och deras beslut. Vem har glömt arbetstidslagstiftningen och hur den ställde till det innan vi var klara.

Detta tillsamans ställer stora krav på alla våra verksamheter. Vi behöver hela tiden se över hur vi kan möta nya behov och förutsättningar. Det ska inte göras vart tredje år eller så, utan behöver vara ständigt pågående.

Det första vi alla som medborgare i Vännäs eller som medarbetare ska tänka på är vilken bild vi ger av vår kommun och arbetsplats till de vi möter. Vi har en bra verksamhet och kommun. Var goda ambassadörer, sprid inga rykten, sök fakta om du hör något och bemöt varandra med en positiv inställning.

Tillsamans bygger vi vårt goda samhälle.

Maud och Borg!

Av , , Bli först att kommentera 0

Lyssnade på Anders Borg och Maud Olofsson igår i Stockholm. Hela kommunalrådskåren var inbjuden till ordförandedag.

Tänkvärda ord? Anders Borg gav ett hyfsat intryck även om det blev väl mycket propaganda över vad som gjorts istället för vad som ska göras nu och framöver.

Maud Olofsson trodde nog att salen var fylld av endast centerpartister för det var bara genomgång av allt det goda som hon tyckte gjorts. Är det nånting som vi i kommunerna känner till så är det just det, vad som gjorts från regeringshåll eller rättare sagt inte gjorts. Inte några svar på nu och framtiden. Beklagligt, ja det får man säga. Jens från Ö-sund fick visserligen svar på att det kommer att ges möjlighet för kommunalt veto vid ev. uranbrytning, men det var också det enda substansiella man fick ut av närmare en timmes tal. Det måste kännas tungt för alla centerpartister som haft kärnkraftfrågan som en hjärtefråga att nu diskutera uranbrytning eller ej. De måste ha svårt att känna igen sin rörelse och dess mål.

För att avsluta positivt så träffade jag en massa kommunalråd och fick möjlighet att lära känna några nya. Möten mellan människor är utvecklande.

Kommunstyrelsens arbete!

Av , , Bli först att kommentera 1

Idag har förvaltningarna redovisat budgetläget. Det ser ok ut. Ett överdrag för Bou som kämpat hela året för att minimera underskottet får vi ta, Von redovisar litet plus, Klk klarar sig och tekniska ett minus. Prognosen tyder på att vi totalt i kommunen håller budget som planerat. Det är bra. Det blir tuffare nästa år!

Vi har stora behov av investeringar och i princip inget utrymme 2010. Igår tog vi investeringsbudgeten i KS, ramen ligger runt 10 miljoner. Det blir en del att lånefinansiera. Beslutet tas i KF 23/11.

Högstadierna slås ihop? Diskussionen i gårdagens KS slutade med återremiss. Vi har en del frågetecken som kvarstår. Ni vet å ena sidan och å andra sidan. Vi politiker eftersträvar en långsiktigt bra lösning. Just nu har vi elevminskning, om ett par år elevökning för att sedan plana ut om vi inte lyckas i våra ambitioner att locka fler till våra goda kommun. Om några år har vi stora pensionsavgångar inom lärarkåren, det är inte lyckat att behöva miska lärarkåren för att om ett par år behöva återanställa. Ja frågetecknen är många och vi försöker att vara kloka.

En del politiker vill göra detta till en valfråga. Jag vill lösa problemet.

Rensat och klart.

Av , , 1 kommentar 0

Äntligen helg med vila. Ja eller i alla fall inte några upprag eller resor. Det är fantastiskt att i uppdraget få möjlighet att medverka i olika sammanhang, men det är skönt att få vila upp sig också.

I helgen samlar vi kraft i stugan vid havet. Det blir förmodlig sista besöket före vintern då det blir för bökigt med vatten när  det blir kallt.

Nu är bastun på och det ska bli skönt  med ett bad efter att ha jobbat med att elda upp en masa ris. Snyggt ska det vara innan snön kommer och mycket trevligare att återkomma i vår om det ser bra ut på tomten.

Vardag?

Av , , Bli först att kommentera 0

Åter i vardagen. Eller åter till kommunen. För vardag, vad är det?

I mitt förtroendeuppdrag ser dagarna sällan lika ut. Idag har jag hunnit ta del av mejl och haft en del möten. Ett samtal kring rekryteringar , ett möte med revisorerna, mycket givande och utvecklande. Jag tycker vi tänker lika men inte alltid lika om formerna. Men efter detta samtal är vi mer överens än innan. Vi tar till oss kritiken om att informationen till fullmäktiges ledamöter ska bli bättre.

Sen har jag hunnit informeras om elavtal. Något som kommer upp i nästa vecka och kostar oss i kommunen många miljoner  kommande år.

Fortfarande känner jag trötthet efter intensiva dagar på kongressen. Trött men lycklig var kommentaren jag gav till medarbetarna på kontoret då vi sågs imorse.

Det var verkligen fantastiskt att få vara med.