Johans nyheter

Hållbarhet i tankar och verklighet!

Av , , 1 kommentar 13

Läser inlägg från Hans-Inge Smetana.

Vilken förvriden verklighet som beskrivs, tyvärr. Vännäs socialdemokrater gör skillnad. Hur skulle verkligheten sett ut om något av borgarpartierna haft den lokala makten? Det är vårt arbete lokalt som mildrat regeringens politik här i Vännäs. Visst har vi internt i partiet ibland fått kritik över att vi just mildrar borgarnas politik istället för att låta den få fullt genomslag. Då skulle medborgarna tydligare inse skillnaden. Mitt svar blir att vi socialdemokrater är valda lokalt för den politik vi bedriver och då innebär det att göra det bästa för våra medborgare.

Våra företag är viktiga för Vännäs. Därför har vi också intensifierat arbetet med näringslivsrådet och planerar för fler företagsbesök.

Landsbygdens utveckling arbetar vi bl.a.med genom samarbete kring biogasproduktion, lokalt upphandlade livsmedel och att stötta föreningslivet.

Skattefrågan är uppe på agendan då vi inte kan acceptera alltför stora neddragningar. En analys från Sveriges kommuner och landsting kring vår ekonomiska situation är bra och efterfrågad inte minst från oppositionen.

Att jag personligen är stolt över det arbete som våra medarbetare utför är inget skryt, mer ett konstaterande. Jag vet att de gör ett bra jobb trots krympande resurser. Välfärdssektorn är inte det enda området där nya företag kan bildas, det finns inom en rad andra områden som vi gärna ser etableras i Vännäs.

Vår nuvarande regering har omfördelat ca 140 miljarder kronor. Inte tillfört mer medel för kvalitetsförbättringar till kommunerna. Det som tillförts täcker i bästa fall de kostnadsökningar för anställdas löner.

Att sen vårt parti centralt lovat medel till att täcka kommunernas kostnadsökningar för unga anställda har H-I lyckats förtränga. Vidare kommer kommunerna få ytterligare stöd till skola och vuxenutbildning. Idag kom också beskedet att vi lägger 10 miljarder för ökat underhåll på järnvägen under statligt ansvar.

Avslutningsvis Hans-Inge. Visst är det oppositionens ansvar att hela tiden ifrågasätta majoriteten och dess beslut. Men måla inte upp en bild av Vännäs som avskräcker. Kom istället med förslag som ni tror skulle vara bättre. Ingen tjänar på det du nu säger. Framför allt inte bilden av Vännäs, vår fina kommun.

 

Svar till borgarna än en gång!

Av , , Bli först att kommentera 9

Svaret på Ulf Erikssons tidigare inlägg. Idag publicerat i Folkbladet.

Socialdemokraterna visar vägen för Vännäs Utveckling!

Svar på Centerpartiets insändare i Folkbladet 18/8:

Ulf Eriksson undrar varför jag inte själv svarar på de frågeställningar som vi socialdemokrater ville att oppositionen skulle besvara. Visst lämnade jag besked om hur vi socialdemokrater ser på utmaningarna inom både vård och omsorg, skolan, hållbarhet och ökad inflyttning. För att förtydliga så kan jag lämna våra svar åter igen. Men innan dess måste jag kommentera vad Ulf Eriksson sa i sitt första inlägg under debatten och som flera av åhörarna efteråt kommenterade. Ulf Eriksson raljerade och sågade fullständigt ekonomin och utvecklingen som helhet i Vännäs, så till den grad att man kan fundera över att han faktiskt vill bo kvar här. Ulf Eriksson har dessutom deltagit i alla svåra beslut som politiken har tagit och sällan reserverat sig, men det är ju lätt att skylla ifrån sig på majoriteten!

Vi socialdemokrater tycker att Vännäs har stora möjligheter att fortsätta sin positiva utveckling. Mycket är bra, mycket kan förbättras, det är vår inställning. Våra professionella medarbetare är kommunens största tillgång.

 Behoven hos våra medborgare är stora. Många barnfamiljer har sökt sig till Vännäs, vilket är glädjande, men vi behöver bygga ut förskolan, vilket anstränger budget. Vi har tagit krafttag mot ett eftersatt underhåll, vilket anstränger budget.

Vi har aldrig undanhållit att vi under ett par år framöver kommer att ha en tuff ekonomisk situation, men därefter ser det bättre ut. Om vi nu också får en socialdemokratisk regering så ökar förutsättningarna för en positiv utveckling av Vännäs rejält.

Välfärden ska finansieras genom våra skatter. Vi ser det svårt att skära än mer på kommunens service inom vård och omsorg. Förutsättningarna beslutas idag av en borgerlig regering.

Våra skolor ska ha utbildad personal och lärarnas förutsättningar ska förbättras, speciallärare behöver rekryteras.

Socialdemokraterna i Vännäs har tagit initiativet till att föra upp uthållighet och hållbarhet på agendan bl.a. genom: biogasprojektet, som vi vill förverkliga, genom att upphandling av lokalt producerade livsmedel ska öka, medborgardialoger ska genomföras innan viktiga beslut, genom energieffektivisering och genom att införa höga krav vid nyproduktion av offentliga lokaler. Vi har också tagit initiativet till att genomföra en utbildning för hela kommunstyrelsen i långsiktigt hållbart tänkande. Vi har lagt ”ribban” för framtiden. Det är långsiktig hållbarhet.

Slutligen ser vi genom dessa satsningar att fler vill bosätta sig i Vännäs. När vi nu satsar på fler hyresrätter ger vi också möjligheten för ännu fler att bosätta sig i vår fina kommun.

Johan Söderling (S)

Kommunalråd Vännäs

 

 

 

Tväråbäck nästa!?

Av , , 6 kommentarer 6

Nu är det snart färdigt med perrong i Tvärålund. Grattis alla landsbygdsboende!

Riktigt bra och glädjande för alla som kanske till och med snabbare än beräknat kan ta tåget. Det tror jag har stor betydelse för utvecklingen av Tvärålund.

Vad säger ni i Tväråbäck? Ska vi arbeta för att få ett stopp för tåget i Tväråbäck?

 

 

Roliga figurer i Brån!

Av , , 1 kommentar 9

Det är lätt att dra upp mungiporna vid färd genom Brån. Den långa allén är vacker och många trevliga personer bor där. Några gårdar innan bron hajar man till! Där sitter gubbar och snackar, eller jagar, eller fikar eller? Första gången blev man överraskad, nu mer nyfiken. Vad har hon hittat på nu. Upphovspersonens fullstora figurer kläs om efter nån vecka, en ny situation, nya skratt visas till allmän munterhet.

Tack för det!

Stark framtidstro!

Av , , Bli först att kommentera 3

Min kropp pirrar av glädje och förväntan. Nu drar valrörelsen igång igen, denna gång med än mer kraft och stort deltagande.

På lördag inviger vi vår valstuga med tal och musik. Vi har besök av landstingsrådet Peter Olofsson och bjuder på kaffe och tårta.

Så kom nu och besök oss, ställ frågorna, undra varför vi inte satsar på det ena eller andra. Fundera över varför vår verklighet skiljer sig

från alliansens.Vår valstuga kommer att vara bemannad utom söndagar och måndagar. Där finns information och alltid kaffe. Vi kommer också

ha små tävlingar och ge möjlighet att vinna ett fint pris genom att gissa valutgången i Vännäs.

 

Känn kraften och ny kommunchef!

Av , , 4 kommentarer 11

Känn kraften när kommunhuset åter fylls av medarbetare. Så häftig känsla när många idag kom tillbaka efter välförtjänt semester. Vi har så bra medarbetare!

Själv startade jag förra måndagen och hann läsa på och förbereda höstens arbete. Det känns bra att vara lite uppdaterad nu när många återvänder.

Idag välkomnar vi Hans-Åke Donnersvärd vår nya kommunchef. Vi har hunnit talas vid en stund, men det lär bli många tillfällen framöver. Han är efterlängtad då vi haft för få medarbetare i kommunhuset, en extra börda för de som varit på plats.

Nu ska kalendern fyllas och arbetet med budget och nybyggnation fortsätta. Mycket ska på plats, mycket ska planeras.

Sen stundar ju även kommun, landsting och riksdagsval. Ja ganska snart. Självklart kommer jag att vara ute, träffa er och svara på funderingar och frågor. Har som mål att stå utanför Konsum och Ica som förra valrörelsen. Med plakatet ” Här står Johan kommunalråd, prata gärna med mig”. Även om många redan idag ställer frågor när jag rör mig i samhället hoppas jag att det uppskattas med fler tillfällen till möten.

Individens frihet i möjligheternas Vännäs!

Av , , 4 kommentarer 9

En gemensam välfärd finansierad genom rättvis fördelning lägger grunden för individens möjligheter att själv forma sina liv. Socialdemokrati med få ord, men som betyder så mycket.

Jag skriver detta då dagspressen översållas av annonser från borgerligheten om individens frihet. Jag tror att medborgarna i Sverige vill se vår politik nu när effekterna av snart 8 år av deras version av frihet syns så tydligt.

I Vännäs är ekonomin under utredning, varför? Höga kostnader för att utveckla vårt samhälle då det nu äntligen byggs igen. Men också att vi socialdemokrater har  valt att minska effekterna av centralt förd borgerlig politik. Detta anstränger förstås ekonomin. Att sen skattetrycket minskat gör att staten har mindre medel att fördela ut till kommunerna, så i grunden handlar vår ekonomiska situation i kommunerna om fördelningspolitik. Fördelningspolitik handlar om att vi genom skatter har möjlighet att finansiera vår gemensamma välfärd. Ett samhälle består av människor tillsammans. Genom att avstå delar av sin lön finansierar vi våra grundläggande behov. Genom livet har människor olika behov, sjukdom och andra skeenden kan öka behovet kortsiktigt eller i värsta fall under lång tid.

Moderaternas politik att stå för välfärdens kärna betyder kort och gott överlevnad, inget mer.

Ingen ska utnyttja välfärden oskäligen, men när behovet uppstår ska det finnas där. Allt det gemensamma i samhället som sjukvård, kollektivtrafik, gator och vägar och skola och omsorg ska finnas för medborgarna och ska skattefinansieras. Självklart ska alla utifrån sina förutsättningar bidra till det gemensamma, men när behovet uppstår eller olyckan är framme ska samhället finnas där.

I dagsläget anser vi socialdemokrater att nivån på välfärden i Vännäs är på gränsen till för låg. Vi vill mer!

Ge oss fortsatt förtroende lokalt, regionalt och med en socialdemokratisk regering bakom ryggen får vi bättre förutsättningar och ska  fortsätta att utveckla vårt fina samhälle.