Johans nyheter

Engagemnang!

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår fick jag inbjudan att medverka vid ett panelsamtal kring Leaderprojektmedel som motor för utveckling av landsbygden.

Tack för inbjudan och tack till alla ideella krafter som deltog och deltar i utvecklingen av våra regioner.

Mycket kretsade samtalet och frågorna kring regler, krångel och stiltjen som uppstår  mellan programperioder. Vad ska komma vad gäller regler, vem ska besluta, vem ska administrera m.m.

Jag tycker alla var på samma linje vad gäller krångel och byråkrati, frågan gäller vad vi kan göra åt det?

Allt för lite tycker jag samtalet kretsade kring framtiden, utmaningarna för landsbygden lokalt och regionalt. Jag försökte lyfta dessa frågor genom att nämna initiativet kring ”uthållig kommun”. Det vi jobbar med i Vännäs kan vi lyfta till hela Umeåregionen!

Mina funderingar efter mötet blev, ska vi se utvecklingsmedel till projekt som nödvändiga-, eller ska vi se dom som möjligheter?

 

Bli först att kommentera

Gala i Vännäs!

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår hölls Vännäs näringslivsgala för första gången. Dagen inleddes med tre välbesökta  föreläsningar. Snyggt arrangemang och intressanta tema som gick från viktiga ledaregenskaper via Bjurholms kommuns arbete för företagsfrämjande till Ida och hennes företag Rapunsel och hennes framgångsrika arbete. Alla föreläsningar var intressanta och publiken var nöjd. Spännande med att nyttja biografsalongen och mingla i entrén på kommunhuset. På plats fanns också sponsorerna och våra två banker som informerade om sina verksamheter.

Efter denna start var det dags för akt två.. Fest med prisutdelning. Ett vackert utsmyckat hotell Vännäs tog emot och minglet en trappa ner gav nya bekantskaper. När vi tog plats i rotundan fick man bättre överblick över hundratal gäster. Glad positiv stämning och god mat. Lisa är en duktig kock.

Fyra prisutdelningar ett till gott ambassadörsskap genom Vännäsdagarna, ett till Helena Ågren som årets kvinnliga företagare som också tillsammans med sin man Tomas fick Vännäs kommunsnäringslivspris för företaget Glassbonden och tillslut Stefan och Per-Jonas Johansson Johanssons åkeri.

Det bästa med prisutdelningen är att se den glädje som pristagarna visar för utmärkelsen. Att få uppskattning för hårt slit och tuffa arbetsdagar.

Vännäs näringslivsgala blev väldigt lyckad. Nästa år är det dags igen! Jag undrar vilka som blir pristagare då?

 

Bli först att kommentera

Äntligen på gång!

Av , , Bli först att kommentera 9

Idag har första spadtaget tagits för om och tillbyggnad av Vegaskolan. Äntligen har bygget startat !

Vår nya skola ska stå färdig till höstterminsstart 2015. Ett års byggtid och under sommaren 2015 ska utemiljön färdigställas. Vegaskolan blir hållbar uthållig och med så små miljöbelastningar som möjligt. Vår skola kommer att uppmärksammas inte bara i Vännäs, regionen utan också i hela landet, var så säker. Visst är det en stor investering, men om vi ser på hela tidsrymden skolan ska finnas så är inte merkostnaden stor. Vår nya skola ska vara en bra arbetsmiljö för både barn och personal.

Tack alla entusiastiska barn för en fin ceremoni!

Bli först att kommentera

Möte med landsbygdsnäringarna gör intryck!

Av , , 2 kommentarer 1

Idag har vi suttit med styrelserepresentanter för Klara Gas. Vi i kommunledningen hade fått uppdraget av Umeåregionrådet att träffa gruppen för att diskutera nästa steg i etableringen av biogasanläggning i Vännäs.

Förutom den diskussionen, där vi kom till klarhet hur Klara Gas styrelsen ser på fortsättningen resonerades mycket om villkoren och förutsättningarna för landsbygden och dess näringsliv.

Bilden är tuff, inte helt enkel att förmedla, men att näringen har svårt att få det gå ihop och nedläggning av lantbruksföretag fortsätter det vet alla som följer nyheterna.  Det är en verklighet vi ser och har svårt att hantera på kommunnivå. Mycket av regelverk ligger på Eu-nivå och sen har vi våra nationella regelverk dessutom. Lönsamheten i lantbruksföretagen är låg, enskilda jordbrukare söker diversifiering i den mån det finns tid för det också. Jag har tidigare skrivit om  kommunens initiativ till möten med livsmedelproducenter och strävan efter mer lokala upphandlingar. Även om näringarna inte kan leverera allt så är vår strävan att öka upphandlingen och möjliggöra för näringen att utvecklas.

Jag hörde igår på lokalradion att de hade tema landsbygd och landsbygdsföretagande.Radioinslaget pratade om att antalet jordbruksföretag har en halveringstid på 10 år! Jag tror det är av största vikt med att öka kunskapen om näringens förutsättningar så att vi kan göra något innan all livsmedelproduktion är borta. Vårt samhälle är beroende av livsmedel såklart. Vi vill se öppna landskap och betande djur, då måste alla medborgare och kommunen stödja lokal produktion.

Vi politiker kan ibland få kommentarer om kortsiktigt tänkande, jag tycker vi på olika sätt visar något helt annat. Visa också ert intresse som medborgare för lokala livsmedelsproducenter genom att köpa de produkter som faktiskt redan finns i handeln. Det visar ert långsiktiga tänkande, stödjer lokala producenter och visar på ett intresse för långsiktig hållbarhet!

2 kommentarer

Socialdemokraterna i Vännäs visar vägen mot uthållighet.

Av , , Bli först att kommentera 6

Vilket mottagande och intresse!

Ni kanske kommer ihåg debatten om en köttfri dag i veckan? Ni kanske minns diskussionen om andelen ekologisk mat i våra kommunala upphandlingar?

Ni kanske känner till min privata bakgrund som delägare i en jordbruksfastighet och erfarenhet av egen djurhållning under mer är 15 år.

Då kan man kanske också inse att intresset för landsbygsfrågor finns hos mig personligen och varför nu jag bjudit in lokala livsmedelsproducemter till samtal. Samtal som jag hoppas ska leda till ökad upphandling av lokalt producerade livsmedel. Det är en lång väg att vandra då vi befinner oss i avtal som löper ut först 2016, men vi måste starta nu för att ligga i fas med nya möjligheter när nya avtal ska tecknas. Då är det förstås väldigt glädjande att jag möts av optimism och nyfikenhet när vi träffar näringarnas företrädare.Vi har hunnit träffas ett par gånger och tredje träffen är inplanerad. Senaste mötet innehöll utbildningdel där vår kommunala upphandlingsexpert fick redoöra för hur lagstiftning och regelverket fungerar. Det är inte helt enkelt som ni säkert redan vet och nyheter är på gång. Stellan Strand tyckte jag uttryckte frustrationen över regelverket på ett tydligt sätt ” vi äter till största delen livsmedel som är producerade på ett sätt som det är förbjudet att producera på enligt svensk lag”. Det blir ju naturligtvis helt orimligt ur konkurrensperspektiv. Majoriteten i Vännäs vill nu försöka att samverka med lokala producenter för att bryta detta. Möjliggöra för landsbygdsföretagare att få avsättning för sina produkter samtidigt som våra kök i kommunens regi kan servera mat tillagad efter de producentkrav/djurhållningskrav vi gemensamt har beslutat i svensk lagstiftning.

För mig personligen ligger dessa frågor nära, tillsammans med ambitioner om uthållighet på alla områden är dessa frågor centrala. Jag och vi i majoriteten i Vännäs vill se hela kommunens potential för långsiktig uthållighet. Där är landsbygdsföretagande väldigt viktiga.

Bli först att kommentera

Om kultur via Sverker och de tankar den ger!

Av , , Bli först att kommentera 4

Läste Sverker Olofssons krönika i VK om konstverket i Vännäs och de tankar det väckt hos honom.

Det är bra att dra sig till minnes den våren 2009 som väckte så mycket känslor, oro och tragiska handlingar.

Efter all oro så startade en rörelse, en rörelse som eskalerade till demonstrationer där 10% av Vänäs befolkning tog tydligt avstånd mot de rasistiska yttringar som skakade Vännäs dagarna innan. Den demonstrationen och efterföljande bildandet av Vännäs mot rasism gjorde mig stolt. Stolt över att reaktioner mot rasism visades öppet på gator och torg. Stolt över medborgarnas engagemang. De uttrycktes på en mängd olika sätt och engagemanget finns fortfarande idag.

Det är så många frågor förknippade med flyktingar, invandring, ensamkommande och nya kulturer. Vännäs har på många sätt utmärkt sig att vara en kommun där många förstår vikten av ett gott mottagande. Av ren humanism och solidaritet för människor från oroshärdar runt om i världen? Ja det tror jag är den största anledningen. Utifrån behov av att bli fler i kommunen och bidra till utvecklingen av Vännäs, kanske en del ställer upp på. Att vi i ett lite längre perspektiv kommer att stå inför stora rekryteringsbehov, då är det väl naturligt att se till att de som redan finns hos oss integreras så att de utgör en del av framtidens arbetskraft.Detta kanske känns detta avlägset eftersom vi befinner oss i en lågkonjunktur där arbetslösheten är stor, men snart är vi förmodligen där.

Utifrån detta kan man bli bekymrad över hur lite regeringen möjliggör utbildningsinsatser nu under lågkonjunkturen. Jag har i många sammanhang uttryckt min frustration över Komvux, eller rättare sagt avsaknaden av ett väl fungerande Komvux. Det som var ett nationellt åtagande har blivit ett kommunalt ansvar. Vad betyder det? Jo att kommunen själv får försöka finansiera utbildning med Komvux. Förr stod staten för finansieringen nu måste kommunen väga äldreomsorg, grundskola mot vuxenutbildningen. Vi gör vad vi kan. Men det är tufft i ekonomiskt svåra tider.

Vi socialdemokrater står för att under lågkonjunkturer satsa på utbildning och fortbildning för att möta efterfrågan när konjunkturen vänder. Vår nuvarande regering gör?

Bli först att kommentera