Johans nyheter

Budget utan diskussion!

Budgeten tagen utan invändningar! Jo visst blev det debatt som alltid men inte kring vad budgeten innehöll utan mer om när vi skulle besluta om densamma. Vi i majoriteten har sedan länge pekat på de ekonomiska osäkerheter som finns och som kan komma att förändra förutsättningarna för vilka pengar vi har att tillgå de kommande åren. Samtidigt har nämnderna och verksamheterna ett behov att så tidigt som möjligt få besked om vilken ekonomisk ram de har att tillgå för att klara behoven. Vi i majoriteten menar att vi tog den nu utifrån nämndernas behov av att veta och sen kommer ju ett val där nya kommunfullmäktige i oktober ska fastslå budget och där finns ju möjlighet att justera ramarna utifrån att kommunens inkomster kan förändras.

Som väljare kan man säkert fundera över varför det inte blir större debatt kring budget och varför oppositionen inte framhåller alternativ på ett tydligare sätt. Jag tror att mycket handlar om ett bra politiskt klimat här i Vännäs där vi i majoriteten lyssnar på oppositionen och kommer det bra förslag därifrån så genomför vi dessa. Det gäller ju inte bara budgetarbete utan även att vi bifaller goda förslag från motioner, synpunkter m.m. Så vad skiljer oss då majoritet- opposition? En stark skiljelinje handlar om hur vi ska driva välfärden, vi står för offentlig – oppositionen för privat. Det kan man tänka enbart är en fråga på nationell nivå, men inte. Vi diskuterar ofta privat eller offentlig finansiering kring särskilt boende, hemtjänst och LSS. Vi i majoriteten har analyserat alternativen och det framgår tydligt från bl.a. SKL (Sveriges kommuner och Landsting) att det inte är en bra lösning för Vännäs framför allt eftersom vår kommun storlek gör det svårt att förhandla men en privat marknadsaktör. Vi blir helt enkelt fast med en aktör som kan sätta priserna. Vi kan inte lätt  ordna ett alternativ i en sådan situation. Så vi lyssnar och analyserar fast vi i grunden är övertygade om det riktiga i att välfärden ska drivas i offentlig regi. Välfärden ska inte skapa vinster som går till aktieutdelning. Vår regerings förslag röstades nyligen ner av alliansen och Sverigedemokraterna i Sveriges riksdag, så då vet ni vad som sker om det blir byte av regering efter valet och vad som kan hända i Vännäs.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.