Johans nyheter

Centerns ”fula” knep!

Av , , 2 kommentarer 19

I Vännäs har alltid politiken varit överens om förtroendereglementet (reglerna) för politiska förtroendevalda innan vi går till val. Reglerna har beslutats i konsensus dvs. alla partier är överens om vad som ska gälla innan vi går till val och förstås oavsett hur valet faller ut.

Då ersättningen till förtroendevalda ligger långt under tjänstemännens löner fanns ett förslag om att höja ersättningsnivån för alla förtroendevalda.

Vid kommunstyrelsens möte i måndags enades politiken i Vännäs om att det inte är möjligt att höja nivån på ersättningarna då kommunens ekonomi som helhet är ansträngd.

Nu vill Centerpartiet genom sina kommentarer i media och genom blogginlägg säga att de som parti sett till att inte min ersättning höjs och att de själva drar ner ersättningen till Ulf Eriksson.

Visst är det väl intressant att Centerpartiet i Vännäs redan har valresultatet klart för sig eftersom de pekar ut min ersättning och deras oppositionsersättning.

Grundtanken med att innan valet besluta om de förtroendevaldas ersättningar och tjänstgöringstid är att det inte ska bli en valfråga.

Centerpartiet har lämnat politikens spelregler och sysslar nu med fjärrskådning får man förmoda.