Johans nyheter

Gender budget

Av , , 1 kommentar 4

Det kan vara på sin plats att förklara vad som menas med "Gender budgeting". Så som jag uppfattat det ska vi när vi budgeterar väga in hur våra prioriteringar påverkar  bägge könen. Fast kanske allra mest hur satsningarna påverkar tjejer och kvinnor då historien visar att män som norm oftast är "vinnare".

En insikt och större medvetenhet hur budgetsatsningar påverkar framförallt kvinnor kan medverka till att underlätta för alla medborgare att hantera vardagen, öka självkänslan, självförsörjningsgraden, möjligheten till arbete och vettig pension osv.

Ett intressant arbetssätt som jag tror kommer att jobbas med och efter  framöver.

Pay Off tid för jämställdhet.

Av , , 4 kommentarer 4

Under en ledighet kan tankarna få bättre utrymme, flöda fritt och få "ligga till sig".

Ett område som jag under hösten varit lie extra engagerad inom är jämställdhet. Vi har i Umeåregionen samarbetat i projektet "Normstorm" som syftat till att bryta normer för hur killar och tjejer ska välja yrkeskarriär. Johanna och Emma har gjort ett mycket bra arbete och alla kommuner har fått ut mycket av projektet. Nu ska det bli intressant att läsa rapporter och försöka medverka till att fortsätta arbetet. Under projektets slutseminarium fick jag nya insikter som sen har fastnat och grott under julledigheten. Jag tror att jämställdhetsarbetet inom Umeåregionen behöver en samordningsfunktion även efter avslutat projekt. Det finns mycket att arbeta med och detta lyfte jag på senaste regionrådet i december. Inget konkret gehör men visst intresse kan jag sammanfatta från regionens kommunledningar.

Jag kommer att fortsätta arbeta för ökad jämställdhet då jag tror att det är ett arbete som kan bidra till en positiv utveckling för våra kommuner inte bara i Umeåregionen utan också i hela länet. Förutsättningar för bägge könen att arbeta, få försörjning, känna tillhörighet, ökad självkänsla och att bidra skattemässigt är en strategisk fråga för hela länet. Jag tror att många människor vill bo kvar där man är född och uppvuxen, men hittar inga möjligheter till det och blir mer eller mindre är tvingad till flytt.

För att förbättra för kvinnor till försörjning måste man börja fundera på långsiktigheten i kommunbudgeten. Hur ska man kunna räkna "Payoff tider" för jämställdhetssatsningar? Pay off tid är ett välkännt begrepp  för hur snabbt en satsning har "betalat"sig. Låt mig ta ett exempel: när vi får förfrågan om nattöppen förskola så kan vi ganska enkelt räkna på kostnaden för kommunen. Att det blir dyrt är troligen svaret, men om vi hade analysmetoder för hur samhällseffekten skulle kunna bli genom att kommunen lättare kan rekrytera personal, ökat välbefinnande hos personalen, ökade skatteinkomster dvs. samhällsekonomiska konsekvenser, så kanske bilden skulle bli en annan.

Jag tror att vi måste in i det tänkandet för att vända utvecklingen för i första hand Västerbottens inland, men även för oss här ute mot kusten. "Gender budgeting"  är ett begrepp som kommer att diskuteras allt mer framöver och som jag välkomnar och tänker arbeta för. 

Nu närmast i tid behöver vi få in ett ökat jämställdhetsarbete i Regionala utvecklingsstrategin ( Rusen). Det möjliggör att medel kan sökas för projekt under nästa programperiod för förhoppningsvis någon av mina funderingar.