Johans nyheter

Vintervägsunderhåll i besparingstider!

Av , , Bli först att kommentera 3

Vännäs kommun har stark tillväxt, många människor väljer att flytta till vår kommun vilket är väldigt roligt och bra. Det innebär också att behoven av samhällets tjänster ökar likväl som att nya bostäder och verksamhetslokaler behövs.

Under en lång rad av år har debatten förts om att minska samhällets offentliga utgifter vilket också skett. Det har fått till följd att statens bidrag till kommunerna har minskat. Detta tillsammans med ökade behov och majoritetens vilja att upprätthålla en hög nivå på våra tjänster innebär tuffa ekonomiska utmaningar. Vår politiska ambition är högre än intäkterna vilket innebär att vi måste minska våra utgifter. Vi är nu inne i en denna process och jobbar hårt med att minska våra utgifter. Vad som ska dras ner och hur mycket är ett politiskt beslut och våra förtroendevalda jobbar med att hantera läget och göra prioriteringarna. Många åsikter framförs från medborgarna kring besparingar och det är inte konstigt för de flesta vill ha mer service från kommunen, inte mindre.

Den senaste tiden har kommunen samlat företrädare för enskilda vägar för att informera om det politiska beslutet att inte längre täcka underskotten i vintervägunderhållet. Många negativa åsikter har framförts kring detta beslut även om andra kan framföra förståelse för situationen. Jag har också blivit uppvaktad och lyssnat till den oro som många känner inför framför allt osäkerheten om att säkerställa plogning och sandning  på sin enskilda väg. På grund av osäkerheten medborgarna känner och önskemål om att träffa politiska ledningen kommer kommunen att bjuda in till ny träff för att om möjligt hitta en lösning. En lösning som innebär samma besparing men samtidigt att kommunen även fortsättningsvis bistår föreningarna administrativt, vilket skulle öka tryggheten för föreningarna. Min förhoppning är att mötet ska ske innan påsk.