Johans nyheter

Oppositionen i Vännäs går sin egen väg!?

Av , , Bli först att kommentera 6

Det måste väl vara slutsatsen efter hår skarp kritik i de bloggar som publicerats i dagarna och den kritik som framfördes i senaste kommunfullmäktige.

De oftast gemensamma besluten tagna i arbetsutskott, kommunstyrelse och kommunfullmäktige får nu majoriteten stå till svars för. De må så vara, det kan vi ta. Men att använda saker som sägs i förtroende, rent felaktiga påståenden, är sämre. De senaste bloggarna från oppositionen pratar om ekonomi i fritt fall, att majoriteten inte ser till äldres bästa m.m. Vi har en tuff situation , det är sant, men inte att vi inte agerar.

Mycket har gjorts och mycket kvarstår att göra för att få en långsiktigt hållbar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

Jag blir ganska förvånad över att oppositionen kan säga nästa vad som helst från talarstolen i kommunfullmäktige, att uppmana personer som tänkt sig bygga småhus i Vännäs att istället vända sig till Umeå är så starkt att man baxnar. Kommunfullmäktiges ledamöter har dessvärre blivit så vana över uttalandena att man snart inte ens reagerar.

Att sen de hårda angreppen mot majoriteten generellt visar på dålig hållning och utan respekt mot ledamöter från majoriteten kan inte få fortsätta.

Oppositionen lär väl snart fatta beslut om att lägga egna förslag på budget framöver utan att medverka i gemensamma budgetberedningen och det skulle vara bra för att åskådliggöra för medborgarna den skattesänkningspolitik som hela tiden framförs. Det lär väl komma ett sånt beslut inom närtid från oppositionen, utifrån vad som sagts.

Slutligen måste vi konstatera att klimatet i Vännäs försämras och att valpropagandan inför nästa val startat.