Johans nyheter

Vår politik gör skillnad!

Av , , Bli först att kommentera 6

Vår politik gör skillnad! Vår politik utvecklar vårt Vännäs såväl i samhället som på landsbygden.

Vi ska finnas där våra medborgare finns, vi ska förstå och ta till oss kring det som inte fungerar, vi ska förändra så att alla som behöver kan ta del av omsorg och trygghet.

Jag tänkte berätta lite för er vad vi åstadkommer, vad vi genomfört och lite om vad som är på gång.

Vi har nyss tagit del av en medborgarundersökning som i allt väsentligt visar att vi medborgare är nöjda med livet i Vännäs. På några få punkter behöver vi jobba vidare, men som helhet ett bra betyg. Inte högsta möjliga men bra, över medel i jämförelse med andra kommuner.

Flera av våra verksamheter har det skrivits om i media, flera av våra verksamheter ifrågasätts av oppositionen. Ja vi vill också gärna fördela mer pengar till vård, skola och omsorg. Men det finns inga outnyttjade pengar så vi måste i så fall omfördela. Vi hjälps nu åt för att se, om och i så fall hur, vi behöver omfördela. Vi har sagt nej till stora nedskärningar nu under tiden utredningen pågår, kom ihåg det. Om verksamheterna under 2018 får ett underskott hanterar vi det i bokslutet under mars-april 2019. Det vet de flesta om. Hjälp till med att föra ut det budskapet.

Oppositionen kastar fram förslag utan att se till konsekvenserna, men så kan de ju göra för de har inte ansvaret för kommunen, det har vi!

Det är lätt att hamna i negativa attityder när det är kämpigt. Alla verksamheter i vår kommun har det tufft. Alla skulle behöva fler medarbetare, mer pengar till allt vad som skulle vilja kunna göra.

Men fastna inte i den negativa attityden, trots läget gör vi fantastiskt bra arbete varje dag i alla våra verksamheter, det visar undersökningar på. Vi levererar bra välfärd varje dag året om.

Jag tycker vi alla ska hjälpas åt med budskapet att Vännäs är bra. I Vännäs finns bra skola, vård och omsorg. Vi kämpar för att höja kvalité och resultat trots att pengarna inte räcker till allt vi vill göra. Sträck på era ryggar var stolta över vår kommun.

Var stolta över den välfärd vi levererar och svara de som undrar över vad so sker att vi jobbar vidare med det som än inte är riktigt bra.

Vad har vi då åstadkommit hitintills:

Vi bygger vidare och i år är det inflyttning på 16 lägenheter i Vännäsby på festplatsen.

Vi startar produktionen av 6 lägenheter på Vegagatan, ni vet huset som brann.

Vi startar förhoppningsvis produktionen av 18 lägenheter i kooperativ upplåtelseform på Älvdala.

Vi renoverar vårt bestånds äldsta hus på Kommendörsgatan.

Efter sommaren startar renoveringen av Rick Müllers låghus som tillsammans med höghuset blir vårt ”trygghetsboende” med allt vad det innebär. Efterlängtat är det!

Vårt nya särskilda boende ligger i planeringsskede och byggstart sker till nästa vår. Det är långa processer, jag vet. Men så är det ett viktigt hus, som ska hålla samma kvalité och inomhusmiljö, med alla de krav om energieffektivitet som Vegaskola hade. Ett stort bygge för Vännäs, stort behov och efterlängtat.

Vi förbättrar samarbetet med näringslivet i Vännäs och samverkar med att få Vännäs attraktivare och gärna att fler företag etablerar sig här. Vi försöker stärka den lokala handeln som gör vårt centrum levande. Vi träffar företrädare för landsbygdsföretagen regelbundet för att lyssna och hjälpas åt med att hitta förbättringsområden.

Biosfärsområde Vindelälven Juhtatdahkas kandidatur är avslutad och ansökan inskickad till Unesco. Nästa vår hoppas vi på att utses som det nordligaste biosfärsområdet i världen. Vad kan det innebära i form av arbetstillfällen och möjligheter för utveckling i området?

Vi har föreslagit ett nytt mål till kommunfullmäktige att anta nu i juni kring digitalisering. Hur kan vi öka de digitala tjänsterna mot medborgarna, förenkla och göra saker via nätet. Inte minst med att lättare få kontakt med kommunens medarbetare ex.

Vår strandpromenad från Marahällabron till Brånbron är ett fantastiskt uppskattat initiativ som utvecklas vidare genom att vi i Vännäsby nu kommer få flera föreningar som vill anlägga bryggor. Det har varit lite väl rörigt, nu är alla överens och alla som strövar efter strandpromenaden kan nyttja bryggorna i framtiden.

Småhusbebyggelsen verkar inte avmattas. I Vännäsby är i princip alla tomter tingade. Det ställer krav på att hitta nya områden att exploatera, vilket är på gång.

I Vännäs kommer det att ske byggnationer i området kring Vännäsborg. Både i form av radhus och i form av småhus.

Vårt bredband är bra och vi bygger vidare. 95% av medborgarna kommer att ha fiber om nått år eller två. Redan idag ligger vi runt 90%.

 Vi försöker påverka mobiltelefonoperatörerna att bygga ut med fler master, men det går trögt.

Post Nord har sämre distribution än tidigare vilket utsätter landsbygdsföretagarna i en tuff situation. Vi är med och försöker påverka.

Vår miljö ska förbättras inom många områden, vad gäller luftkvalité ställer vi allt högre krav på leverantörer av tjänstebilar. Vi har skaffat elladdstolpar och el cyklar på medborgarhuset samt ladd möjligheter vid pendlarparkeringarna i Vännäs och Vännäsby.

Vår region ska slås samman med landstinget, vi är med och hjälper till att det ska bli så bra som möjligt.

Ja mycket händer i Vännäs men tre saker vill jag att ni kommer ihåg.

Var stolta över vårt parti, vår kommun och den välfärd vi levererar.

Möt negativa attityder med att berätta att vi levererar bra välfärd och vill göra det ännu bättre.

Vi behövs alla i vårt samhällsbygge och i valrörelsen!