Johans nyheter

Enskilda vägar och vinterväghållning

Av , , Bli först att kommentera 4

Svar till Ulf Erikssons inlägg på Facebook kring kostnader för enskilda vägföreningar efter den tuffa vintern:

För det första: Vännäs kommun har gjort ett genomgripande arbete med att försöka åstadkomma ett system där vägföreningarna även fortsättningsvis får hjälp av kommunen med upphandlingar av i första hand vinterväghållningen och stöd för att hantera bidrag och kostnader. Alla parter har tillsammans kommit överens om att resultatet av förhandlingarna var tillfredställande.

Den senaste vintern med stora snömängder har gjort att det mesta av bidragen, kommunala och statliga är förbrukade, viket kan komma att innebära kostnader för de enskilda föreningarna för innevarande år. Detta fanns med i avtalen som undertecknades av alla inblandade.

Jag tog kontakt med gatuchefen för ca en månad sedan då jag insåg att tillgängliga kvarvarande medel kanske inte kommer att räcka för kommande vinter, det beror förstås på hur vintern blir. Bidragen och kostnaderna löper per kalenderår, vilket gör att det är kostnaderna fram till årsskiftet som kan komma att överstiga kvarvarande medel. Nästa år finns nya medel att tillgå. Så konkret vet vi inte hur stora eventuella kostnader kan komma att bli.

Utifrån diskussioner kring klimatfrågor där ökade nederbördsmängder kan bli en effekt har resonemang startat om hur Vännäs kommun kan komma behöva klimatanpassa vår budget. Det skulle i så fall kunna innebära att Vännäs kommun också ser över de bidrag som kommunen ger likaväl som vi i majoriteten kommer att lyfta frågan till regeringen på hur kommande statsbidrag bör utformas för att möta nytt klimat.

Sverige är fantastiskt!

Av , , Bli först att kommentera 7

Rösterna kring valet höjs i takt med att vi närmar oss valdagen. Jag träffar många medborgare och en del är osäkra på hur de ska lägga sin röst. Samtalet går då kring hur de upplever sin omgivning och hur de vet att allt som sägs är riktigt och inte enbart skrämselpropaganda. Jag är övertygad om att taktiken från Sverigedemokraterna går ut på att skrämma befolkningen så till den milda grad att de ger sin röst till de som vill montera ner den välfärd som byggts upp under decennier. Helt galet kan man tycka men samtidigt ser vi att deras följare verkar bli allt fler.

Till de som tvekar och inte riktigt bestämt sig måste jag ändå vädja till förnuftet och se till att vår ideologi lett oss fram till en av världens finaste demokratier där varje individ har möjlighet att lyckas i livet oberoende av pengar, släktskap och var man är född. Att vi socialdemokrater lyckats med konststycket att trots minoritet i riksdagen ändå uppfylla de flesta av våra vallöften 2014 är en bedrift. Att vi kan leda Sverige mot en ljusare framtid är bevisat och kommer fortsätta bevisas om vi nu får våra medborgares förtroende.

Vi i Sverige har det så fantastiskt bra på många sätt som vi allt för ofta glömmer inte minst i valtider när som tidigare sagts oppositionen målar upp kaosscenarier. Vi har det bra och det som än inte fungerar bra ska åtgärdas. Enklare än så kan det inte beskrivas.