Johans nyheter

Enskilda vägar och vinterväghållning

Svar till Ulf Erikssons inlägg på Facebook kring kostnader för enskilda vägföreningar efter den tuffa vintern:

För det första: Vännäs kommun har gjort ett genomgripande arbete med att försöka åstadkomma ett system där vägföreningarna även fortsättningsvis får hjälp av kommunen med upphandlingar av i första hand vinterväghållningen och stöd för att hantera bidrag och kostnader. Alla parter har tillsammans kommit överens om att resultatet av förhandlingarna var tillfredställande.

Den senaste vintern med stora snömängder har gjort att det mesta av bidragen, kommunala och statliga är förbrukade, viket kan komma att innebära kostnader för de enskilda föreningarna för innevarande år. Detta fanns med i avtalen som undertecknades av alla inblandade.

Jag tog kontakt med gatuchefen för ca en månad sedan då jag insåg att tillgängliga kvarvarande medel kanske inte kommer att räcka för kommande vinter, det beror förstås på hur vintern blir. Bidragen och kostnaderna löper per kalenderår, vilket gör att det är kostnaderna fram till årsskiftet som kan komma att överstiga kvarvarande medel. Nästa år finns nya medel att tillgå. Så konkret vet vi inte hur stora eventuella kostnader kan komma att bli.

Utifrån diskussioner kring klimatfrågor där ökade nederbördsmängder kan bli en effekt har resonemang startat om hur Vännäs kommun kan komma behöva klimatanpassa vår budget. Det skulle i så fall kunna innebära att Vännäs kommun också ser över de bidrag som kommunen ger likaväl som vi i majoriteten kommer att lyfta frågan till regeringen på hur kommande statsbidrag bör utformas för att möta nytt klimat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.