Johans nyheter

Nu glömde Ulf Eriksson C fakta!

Av , , Bli först att kommentera 12

Nog skulle det väl vara på sin plats att det Ulf Eriksson hänvisar till i sin motion vad gäller giftfri miljö och matreriel i skolan redan är är beslutat i arbetsutskotte som uppdrag till samhällsbyggnadschefen.

Jag har inget emot att vi i fler partier är ense om att behöva analysera vad våra barn och anställda utsätts för när det gäller gifter men initiativet kom från Leif Andersson (S) som ordförande i hållbarhetsberedningen.

Den (lilla) detaljen kanske Ulf råkade glömma? Nu vet ni som läsare hur det ligger till.

Tvådagarsarbete med alla partier!

Av , , Bli först att kommentera 1

Två dagar med budget inför 2015-17. Ja som ett första steg. I Vännäs samlas alla partier tillsammans för att inleda arbetet med att hantera Vännäs ekonomiska förutsättningar inför 2015-17. Ett mycket intressant arbete, men svårt. Det handlar om att se behoven och prioritera. Det fins alltid större behov än tillgängliga resurser. Idag är målsättningen att ett utkast ska vara färdigt som sedan ska behandlas i respektive nämnd. Efter detta får budgetberedningen analyser som kan resultera i vissa justeringar. Arbetet avslutas med att kommunfullmäktige beslutar om budgeten i juni. Ja det är i alla fall målsättningen för att verksamheterna ska ha tid att detaljplanera budgeten innan 2015.

Utifrån de förutsättningar vi vet idag kan vi behöva ändra tidsschemat. Vi vet ju inte vad som kan dyka upp i vårproppositionen från regeringen eller.osäkerhet kring konjunkturen.

På längre sikt tror vi på mycket bra ekonomiska förutsättningar för Vännäs, just nu är det lite tungt.