Johans nyheter

Klargörande kring förvaltningsrättens dom kring byaskolor i Vännäs.

Av , , 4 kommentarer 9
"Förvaltningsrätten i Umeå upphävde den 13 juni 2013 Vännäs kommunfullmäktiges beslut 2013-02-25, § 23 om nedläggning av skolorna i Brån, Pengsjö och Tväråbäck.
 

Förvaltningsrätten anser att ärendet skulle ha behandlats i barn- och utbildningsnämnden innan det behandlades i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vännäs kommun har för avsikt att hålla ett extra kommunfullmäktigesammanträde den 25 juni 2013 med start kl 13.00. Ärendet om skolnedläggning kommer dessförinnan att behandlas i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, i barn- och utbildningsnämnden och i kommunstyrelsen."

Så lyder vårt korta pressmeddelande utifrån det överraskande beskedet från förvaltningsrätten igår. Vi samlades la annat åt sidan och funderade på hur vi skulle hantera detta nya läge. Den första kommentaren jag gav media var att beslutet var olyckligt då många berörda nu inte vet vad som sker med skolorna. Därför behövde vi vara snabba på att hantera det nya läget och gå ut med besked. Idag har vi lämnat besked till media genom både tidningar , radio och Svt.

Vår inställning är klar. Det formaliafel som förvaltningsrätten anser att vi gjort gör vi om på ett korrekt sätt. Själva grundfrågan om nedläggning eller inte har inte förändrats utan endast ett fel gällande processen. Felet de anser att vi gjort är att inte barn och utbildningsförvaltningen fått bereda frågan innan beslut togs i kommunfullmäktige. Därför kommer vi nu att ta om beslutet och låta frågan beredas av barn och utbildningsförvaltningen.

Vi föreslår kommunfullmäktige nu på måndag att vi håller ett nytt kommunfullmäktigemöte 25 juni för att ta beslut om byskolenedläggning. Dessförinnan kommer ärendet passera barn och utbildningsnämnden och kommunstyrelsen.

Jag hoppas detta förtydligande gör att alla osäkra nu vet vad som sker. Det var av stor vikt att snabbt komma med ett klarläggande då som sagt många oroades.

Möjliggör för mindre livsmedelsproducenter att leverera mat till Vännäs kommun

Av , , Bli först att kommentera 5

!

 

 

Aktuell debatt i Vännäs är frågan om vegetarisk dag i kommunens skolor och förskolor, men också om kostutredningar och om vi ska ha tillagningskök eller mottagningskök. Mat är betydelsefullt för många och lockar till engagemang.

 

Många vill ha öppna marker och vill se betande djur, ha en stor artrik flora, äta bra mat, helst närproducerad och gärna till ett bra pris.

Till detta kommer debatten om klimatpåverkan genom djurhållning men också debatten om hälsofrågor t.ex. att man borde äta mer varierad kost istället för att öka köttkonsumtionen.

Från näringarna ropar man efter ökad andel närproducerat på den offentliga tallriken. Antalet ”gröna näringar” krymper ständigt och arealen odlad mark även den. Kan vi som kommun hjälpa till att bryta trenden? Vad är den politiska viljan i Vännäs?

 

  • Vi socialdemokrater i Vännäs vill att andelen närproducerade livsmedel ska öka.
  • Vi vill att t.ex. andelen nötkött, griskött, ägg, mjölk och potatis som idag upphandlas genom centrala avtal för kommunens räkning så långt det är möjligt ska täckas av dem som producerar livsmedel i regionen.

 

Hur ska vi då komma hit?

Vännäs kommun ser över de avtal som vi har för att så snart som möjligt kunna styra över upphandlingarna till att stärka regionens produktion. Det sker inte över en natt men inriktningen ska vara klar och tydlig. Det finns kommuner som lyckats utan att bryta mot upphandlingsreglerna och det ska vi också lyckas med.

 

I detta sammanhang har vi förstått att signalvärdet av debatten kring vegetarisk dag eller måltid i Vännäs är högt. Därför har vi ändrat uppfattning över hur vi ska behandla motionen från Miljöpartiet i Vännäs kring införandet av vegetarisk dag i Vännäs kommuns skolor. I grunden anser vi att motionen inte borde behövas då en varierad matsedel med högt näringsinnehåll naturligt innehåller vegetariska måltider. Det är dit vi vill komma genom att med den inriktningen ge uppdraget om matsedelns sammansättning till de kostansvariga.