Johans nyheter

” D G S” del 13 Fullmäktige äntligen!

Av , , 7 kommentarer 2

Äntligen är det dags! Nu kommer efterlängtade besluten.

Vårt förslag om byaskolornas överlevnad lär gå igenom. Vårt förslag om en högstadieskola, lär också finna majoritet. Det hoppas jag verkligen då allt annat vore väldigt olyckligt och svårt för förvaltningen och förstås inte minst för eleverna och deras situation.

Trist med alla försök från företrädesvis några inom centern att skapa otrygghet kring vår inställning i byskolefrågan, när vi faktiskt aldrig sagt annat än att de ska vara kvar. Vi i S + V var ute med ett pressmeddelande tidigt, där vi tydligt visade våra avsikter.

Kul däremot att läsa i senaste numret av Dagens samhälle där S-majoriteten i Smedjebacken lyckats vända dåliga prognoser för befolkningsutvecklingen med hjälp av just byaskolor- precis vår tanke!

Vidare kommer också beslutet om kostverksamheten upp. Det flesta tillagningsköken kvar och fortsatt utredning kring en huvudman och ev. extern leverantör av måltiderna till Rick-Müller. Äntligen kommer vi till beslut! Vi avvaktar besluten om utbyggnad av Vängårdens kök då vi inte fastställt skolorganisationen.

Nu gäller det för alla inblandade att hjälpas åt att marknadsföra vår kommun så att vi blir fler. Det finns plats för fler, det vi behöver inledningsvis är mer förskoleplatser. Men det jobbar vi på. Beslut vid nästa fullmäktige förhoppningsvis.

Då hoppas jag också att besluten om satsningen på ungdomar och föreningarna kommer. Det kommer snarast upp i kommunstyrelsen och innebär som sagt ytterligare satsningar på unga i Vännäs.

Det blir en spännande vår i Vännäs.

Det goda samhället

” D G S 12″ Tydlighet !

Av , , 7 kommentarer 3

Under måndagens kommunstyrelse förtydligade majoriteten i Vännäs att de vill ha kvar byaskolorna genom att: prioritera investeringarna i Bråns skola, projektera en förskoleavdelning till Tväråbäcks skola, uppmuntra ekomatsprojektet i Pengsjö skola.

Oppositionen i Vännäs verkar ha övertygats om majoritetens avsikter, men det finns de som vill hålla liv i debatten om osäkerhet och därför utelämnar fakta. Bevakningen från media är väldigt ojämn och det är bara att beklaga. Att inte beskriva majoritetens förtydligande kring byaskolorna är anmärkningsvärt. Kommunmedborgarna får inte ta del av vad som beslutas utan enskilda åsikter.

Vad gäller högstadiet så har vi sedan ett par år ställts inför fakta kring vikande elevunderlag och har under de senaste åren tillfört skolan betydliga summor för att upprätthålla nuvarande struktur. Förvaltningen har genomfört genomgripande utredningar som visar på svårigheterna med att behålla nuvarande två högstadier utan att fortsätta tillföra extra medel till skolan.

Vartefter har förvaltningen matats med nya utredningsförslag och oppositionen vill nu fortsätta med detta. Det kommer alltid att finnas nya utredningsförslag, så länge man inte vill inse fakta. Skolan i Vännäs behöver ett beslut snarast för att få arbetsro och planera inför hösten.

Vi är i ett detta läge att ett högstadium täcker behoven och har därför beslutat föreslå kommunfullmäktige att alla elever i åk 7-9 från hösten 2010 ska gå på Hammarskolan.

 

Johan

”D G S del 11” Artiklar bekymrar!

Av , , 2 kommentarer 2

Nu trasslar det till sig i debatten om byaskolor och högstadieflytt i Vännäs.

Ja, inte vad gäller besluten utan vad som skrivs i media.

Majoriteten har via ett pressmeddelande tydliggjort vår prioritering som är att byaskolorna ska vara kvar. Inget annat beslut har tagits och ej heller diskuterats.

De uppgifter i media som säger annat är felaktiga.

Vi har påbörjat arbetet med att säkerställa elevunderlaget för våra byaskolor genom att prioritera investeringarna  på Bråns skola samt att jobba med en förskoleavdelning dockad till Tväråbäcks skola.

Vad gäller högstadielokaler i Vännäsby så undersöker vi möjligheten att lägga ytterligare en förskoleavdelning bredvid den befintliga på Vännäsby skola samt att inrymma musikundervisningen i högstadiedelen. Vad gäller flytt av eleverna i Vännäsby till Hammarskolan så är det en kvalitétsfråga inte en lokalfråga.

Vännäs byar är en tillgång för hela kommunen och ökar attraktionskraften för att fler ska vilja bosätta sig på landsbygden, i byarna eller i Vännäs, Vännäsby.

I Vännäs "det goda samhället".

 

Johan