Johans nyheter

Hektisk vecka!

Av , , 2 kommentarer 2

 

Det händer extra mycket just nu. Normalt jobbar jag med att utveckla komunen och dess verksamheter. Vi har ordnat temporära lokaler till både skolbarn och förskolebarn. Det har varit mycket runt lokaler nu ett tag. Jag hoppas verkligen att de insatser vi gör nu säkerställer arbetsmiljön för både barn och personal.

Vi politiker har blivit inbjudna till ett möte med föräldrarna till barnen på Torpet, jag har förstås tackat ja och hoppas att fler kommer att ställa upp.

Nu står budget 2014-2016 i fokus. Vi står inför stora utmaningar då våra inkomster inte motsvarar de behov vi har, det är ett tufft jobb som måste lösas. I slutet av denna månad presenteras vårpropositionen som säkert kommer innehålla förstärkningar till kommunerna, men hur mycket, lättnader i form av mer pengar vet vi förstås inte.

Ibland varvas det med politik på nationell och distriktsnivå. Så är det denna vecka, först partikongress i Göteborg med många steg framåt mot valseger 2014. Nu distriktskongress i Lycksele för att se framåt och samla styrkorna på länsnivå.

2 kommentarer

En rättvis värld är möjlig!?

Av , , 3 kommentarer 7

Det låter väl bra?

Men det kräver att vi nästa val väljer socialdemokraterna att leda vårt land. Vi sitter nu i förhandlingar om utrikespolitiken, vapenexport, migrationsfrågor och EU-frågor. Partistyrelsen tillsammans med temagruppens ledamöter har skrivit om och lagt till delar som ytterligare förtydligar vår hållning.

 

3 kommentarer

Härligt Stefan!

Av , , Bli först att kommentera 12

Har nyss avnjutit ett installationstal av vår nyvalda partiordförande.

Nu fick vi det vi längtat efter ett tydligt tal kring de grundläggande värderingar vi socialdemokrater står för. Jämställdhet. migration, solidaritet, arbete för alla, heltid, 90 dagar som längst för unga utan sysselsättning eller studier, solidaritet i omvärlden.

Stefan visar på vilja till utveckling och att " alla ska med". Varje unge ska få utvecklas utifrån vilja.

" När individen är som svagast ska socialdemokratin vara som starkast". Det inger hopp och kraft, vilja och engagemang för framtiden. Famtiden för vårt land under socialdemokratisk ledning.

Bli först att kommentera

På plats på partikongressen!

Av , , Bli först att kommentera 5

Nu är vi på plats. Jag och Sonja Eriksson företräder både Vännäs och Nordmaling.

Vår delegation från Västerbotten är både erfarenhetsmässigt och åldersmässigt blandad vilket är både kul och spännande. Alltid roligt att lära känna nya kamrater.

Jag företräder Västerbotten inom energi och miljö frågor samt inom utrikespolitik, migration bl.a. Jag försöker sammanföra åsikter mellan delegationerna inom miljö och energi vilket kommer att innebära att jag ställer mig i talarstolen på söndga morgon och hoppas på kongressens bifall.

Bli först att kommentera

Öm tå!

Av , , 3 kommentarer 8

Jo jag tackar jag!

Det var visst en öm tå som jag trampade på i mitt senaste blogginlägg. H-I valde att kasta sig över mina uttalanden om borgerlig politik på ett sätt som om han faktiskt tror på att de utvecklat vårt land de senaste åren. Vad som i verkligheten hänt är att vi genom regeringens agerande avvecklar stora delar av den välfärd vi gjort oss kända för i hela världen. Det största som borgerligheten lyckats med under dessa år är en enorm förändring av fördelningspolitiken. Allt färre får allt mer.

Vår socialdemokratiska politik utgår från att alla männiniskor tillsammans utgör ett samhälle. Ett samhälle består av många olika individer som tillsammans ska  arbeta för att utveckla vår land och vår välfärd. Alla ska bidra, alla ska ha möjlighet att utvecklas. Ett samhälles välstånd bygger på att skillnaderna mellan människors möjligheter är så små som möjligt. Ett samhälle ska ta tillvara alla människors kraft. Ett samhälle byggs av och med människor.

Mycket av H-I:s inlägg var direkt riktat mot mig personligen, Är det så du vill angripa vår politik, med personangrepp?

 

3 kommentarer