Johans nyheter

Stort tack!

Av , , 4 kommentarer 7

Det är ett fantastiskt bra arbete som lagts ner i Vännäs av många personer. Jag tänker först och främst på vår valledare Nils-Göran som har gjort ett fantastiskt bra arbete, men också alla ni andra som deltagit på olika sätt.

Ett mandat till innebär i praktiken att vi fortsätter att utveckla Vännäs med ökat förtroende. Jag är glad och tacksam för det. Personligen är jag förstås glad för ert förtroende och hoppas kunna ge alla medborgare en ännu bättre service, kommunikationer, arbetsmarknad, skola, vård och omsorg. Vi fortsätter arbetet med Vännäs " Det goda samhället".

Idag är glädjen blandad med oro. Oro för hur Sverige utvecklas och vart vi är på väg? Det är ett misslyckande för oss alla att SD tagit plats i riksdagen. Det finns säkert förklaringar på hur det kan gå så här. Jag tror att en del av förklaringarna finns i den av alliansens förda politik som ökat klyftorna i samhället och då är det nära till att skuldbelägga en grupp.

På riksnivå har vi förlorat!

Vi har preliminärt också förlorat ett Västerbottensmandat till riksdagen vilket känns hårt. Varför röstar vi så olika lokalt och nationellt?   Men så har vi röstat och det får vi leva med om nu inte de sista rösterna förändrar läget.

Välkommen Emma!

Av , , 6 kommentarer 2
 
Läser Emma blogg och kan konstatera att hon inte än är uppdaterad på politiken som förs i Vännäs och vad som händer redan. Listan jag kopierat från hennes blogg om vallöften är redan till största delen pågående. Mina kommentarer är införda i fet stil efter hennes. Jag hade alltså kunnat skriva nästan hela listan själv men med tillägget att detta vill vi socialdemokrater genomföra.
 
 
 
Vi kommer att:
 • Jobba för attraktiv kollektivtrafik i hela kommunen
 • Har någon missat min och vår kamp om pendeltågen!
 • Rusta upp och bygga ut cykelvägar
 • Vi kämpar hela tiden mot Trafikverket som ansvarar för de största stråken av cykelvägar!
 • Bygga Europas klimatsmartaste badhus i Vännäs
 • Lars  Liljas idé sen några år tillbaka!
 • Verka för att en biogasanläggning byggs i Vännäs
 • Vi socialdemokrater har sett till att vi redan har en förstudie om biogastillverkning i Vännäs och nya tankställen!
 • Värna kvaliteten inom barnomsorg och skola
 • En av våra viktigaste frågor. Ständigt aktuell då vi får öka inflyttning.
 • Jobba för fler unga i den demokratiska processen
 • Kolla dagspressen idag och se sossarnas och kommunens satsning på ungdomsutvecklare, i tjänstebeskrivningen ingår att få fler ungdomar med i den demokratiska processen genom bl.a. ungdomsombud.
 • Öka andelen ekologisk, närproducerad och klimatsmart mat i äldreomsorgen, förskolan och skolan
 • Vi har helhjärtat startat arbetet mot mer eko-närproducerat genom att stötta ex. ekomat projektet i Pengsjö.
 • Skapa mötesplats för lokala matproducenter och konsumenter
 • Detta är nytt och positivt! Ett torg med möjlighet till försäljning av närproducerat?!
 • Satsa på en upprustning av närmiljön i tätorterna med grönområden, lekparker och tillgänglighet för alla i fokus
 • Här jobbar vi sossar och kommunen tillsammans med bl.a. kyrkan för att få fler promenadstråk. Vi har initierat möten för att "snygga" upp centrum. En fråga som redan är uppe, med andra ord. Vårt gemensamma vallöfte är ju en riktigt fin lekplats i Vännäs.
 • Ställa krav på att nya byggnader ska vara energisnåla
 • Alla kommande nyproduktioner kommer att ha de kraven. Men vi socialdemokrater har initierat en projekttanke om att gå ett steg längre och satsa på även det äldre fastighetsbeståndet och även lägga till energiproduktion . Vi vill också koppla satsningen till ett gymnasieprogram på Liljaskolan.
 • Införa differentierad taxa för sophämtningen
 • Här får du tydliggöra vad du menar?
 • Vårda och tillgängliggöra naturen för alla
 • Vi socialdemokrater jobbar med att bl.a. rusta upp vandringsleder och utveckla Middagsberget.
 • Satsa på jämställda löner i kommunen
 • Det finns en motion om mösterarbetsplatser i Vännäs från Sonja E + mig som fullmäktige tagit. Jag jobbar dessutom med att få större genomslag på jämställdehetssatsningarna som genomförs och kommer att fortsätta. Jämnställda löner är ett arbete som ska prioriteras.
 • Underlätta för företag som främjar en hållbar utveckling att etablera sig och växa i kommunen.
 • Jättebra tanke Emma. Du får gärna hjälpa till med hur?

 

Välkommen i det politiska arbetet Emma!

 

Johan

 

Utvecklingsarbetet väger tyngre!

Av , , Bli först att kommentera 5

Tar mig tid på lunchen att titta till bloggen. Läser där K-G:s äldre inlägg om närvaron från moderaterna på allehanda möten osv.

Jag får hoppas att närvaron i kommunens förtroendeorgan och närvaron vid beslutsmöten väger tyngre. Det är där jag satsar min tid och försöker dessutom delta i valarbetet på fritiden.

Jan Nilsson tyckte jag såg "ensam" ut där jag står med min skylt utanför Konsum eller Ica. Då bedrar skenet. Jag har mötts så många intresserade Vännäsbor och en del utbyss också. Tack för alla goda samtal! Nästa vecka syns jag än mer. Om nu det blir lite luckor i utvecklingsarbetet förstås.

För Vännäs och utvecklingen av vårt goda samhälle.

I det goda samhället ryms alla!

 

Johan

Orginal eller blek kopia!

Av , , 7 kommentarer 3

Ibland är "verkligheten" i högerns ögon lite väl beskuren.

Högern är väldigt aktiva i medierna och allmänheten kan få upplevelsen av att de är fler än de i själva verket är.

Min åsikt är klar. Socialdemokraterna är det parti som bäst företräder majoriteten av Sveriges befolkning.

Vårt parti har i många frågor närmats sig mitten i politiken ( rätt eller fel) likväl som högern närmat sig från andra sidan. Eller säger att de har gjort det?

Vi hör snacket om nya arbetarpartiet och enda detsamma osv. Det parti jag företräder har alltid och kommer alltid att företräda de som arbetar oavsett hur arbetsmarknaden förändrats och fortsätter att förändras.

Högern i Sverige är ett försök till blek kopia på ett starkt orginal.

Rösta på framtiden och orginalet rösta på socialdemokratiska arbetarepartiet.