Johans nyheter

Befolkningsökning och pendeltåg = sant?!

Av , , 3 kommentarer 11

Nya siffror visar befolkningsökning t.o.m. november med +71 hitills! Håller trenden 2010 i sig? Vi får årsutfallet i februari, jag hoppas det visar än fler nya medborgare. Pendeltågstrafiken borde göra än fler intresserade av att flytta hit.

Landstingsstyrelsen beslutade som väntat om pendelstart igår, det var efterlängtat! Nu jobbar vi för högtryck med att iordningställa hållplats i Vännäsby. Min förhoppning är att pendelhållplatsen blir bakom Vännäsby äldrecenter vid " Drutten". Då ligger den centralt  och de flesta i Vännäsby får gångavstånd.

Jag har fått förklara vid många tillfällen hur det ser ut framöver med tågtrafiken, jag får fortsatt frågor och prövar därför att göra det igen.

1. pendeltågstrafiken startar 12/12 2011 ( det är då man byter tidtabeller)och trafikerar sträckan Vännäs C (befintliga järnvägsstationen) – V-by (förhoppningsvis bakom Drutten) -Umeå C- Umeå Ö. Inledningsvis körs 8 dubbelturer per dag. Förhoppningsvis utökas trafiken framöver då vi hoppas på att allt fler Vännäs/Umeåbor utnyttjar trafiksättet. Total restid mellan Vännäs C och Umeå Ö är beräknad till ca 23 min.

2. Tvärbanetrafiken mellan Lycksele-Vindeln och Umeå startar under hösten 2011. Vi arbetar med att möjliggöra ett stopp i Tväråbäck och ännu ej beslutade Vännäs Ö ( snett bakom Isladan) alternativt Vännäsby. Denna linje kommer ev. att gå in till Vännäs C under helgerna.

3. Nattågstrafikens nuvarande två linjer går (eller ska gå, det fungerar ju inte så bra än) ska inte gå in till Vännäs C men ska ha ett framtida stopp i Vännäs kommun ( Vännäs Ö). Kommunen har på rikstrafiken förslag om nedläggning av ett nattåg till Stockholm svarat att vi anser att det även fortsättningsvis ska finnas två nattåg varav det ena ska gå stambanan, alltså angöra Vännäs C.

4. Umeå-Luleå trafiken kommer framöver förhoppningsvis att angöra Vännäs Ö. Det har diskuterats att det tåget kan komma att angöra Vännäs C på helgerna.

Varför ska det behöva vara så rörigt kan man tänka, varför behövs fler stationer osv. Enklast förklarat genom att de olika linjerna trafikeras med tåg som fungerar på olika sätt. Pendeltåget elektifierat och kan stanna i lutningar. Tvärbanetåget diseldrivet, nattågstrafiken lokdraget och kan inte stanna i lutningar detsamma gäller Luleåtåget.

Till sist till de som inte tror att kommunen gör någonting. Vi har och kommer fortsättningsvis att jobba hårt för att Vännäs även fortsättningsvis kommer att erbjuda medborgarna god tågtrafik och att den erfarenhet och kunskap som finns om järvägstrafik i Vännäs ska tillvaratas. Dessvärre har inte kommunen mandat (rättighet) att bestämma var de olika tågen (linjerna) ska stanna eller vilka linjesträckningar de ska trafikera.