Johans nyheter

Budget, oro, hårt arbete!

Av , , Bli först att kommentera 4

Det blir en torsdagsblogg istället för fredag denna vecka.

Jag tänkte försöka förtydliga kring de rykten som cirkulerar och bemöta de som känner stor oro.

Vännäs kommun befinner sig i ett ansträngt läge ekonomiskt i år och nästa. Därefter visar prognoserna på att kommunen är i ett betydligt bättre ekonomiskt läge vilket förstås är mycket glädjande och att vi då mer koncentrerat kan jobba med att utveckla vår fina kommun. Vännäs kommun är en bra plats att bo, leva och verka i och än bättre ska den bli!

Varför befinner vi oss då i ett ekonomiskt ansträngt läge? Vi hör från vår finansminister att kommunerna har god ekonomi och därför behöver inte staten stötta kommunsektorn. Många kommuner visar ekonomiskt plus, det är korrekt, men de säger inte varför. Det beror till allra största delen på återbetalningar av försäkringspengar som inte utnyttjas på grund av de förändringar vår regering har beslutat kring försäkringar (AFA-medel).  Dessa återbetalningar är pengar som betalats in från bl.a kommunerna då reglerna såg annorlunda ut och stöttade människor under dåliga tider. Att dessa återbetalningar är av engångskaraktär berättar inte finansministern. Det innebär att medlen kan användas för att täcka underskott men inte läggas in i fortlöpande driftskostnader. Det betyder kortfattat att vi inte kan använda pengarna till vår verksamhet.

Vidare så befinner sig Sverige i sällskap med resten av Europa i en lågkonjunktur som innebär stor arbetslöshet och direkt påverkar det Vännäs kommun genom minskade skatteintäkter. Kommunerna får också ta de direkta konsekvenserna genom att arbetslösa kan behöva försörjningsstöd.

För det tredje så har kommunen satsat hårt för att möta inflyttning av framförallt barnfamiljer till centralorten genom att bygga förskolor och bygga om grundskolan. Det är mycket positivt med inflyttning men det kostar en del när vi bygger upp strukturen som ni säkert förstår.

När strukturen på förskolor, grundskolor och nya hyreslägenheter är klar kommer vi befinna oss i ett betydligt bättre läge ekonomiskt som jag inledningsvis beskrev.

Nu till det mer närliggande ryktena kring ytterligare besparingar. Kommunfullmäktige beslutade om de budgetramar som gäller 2014 redan i juni. Vi visste redan då att ramarna (pengarna) var väl snävt tilltagna, men det fanns då inga möjligheter att fullt ut möta de behov som fanns inom respektive verksamhet. Därför var kommunen tydlig mot verksamheterna att de nu under hösten behövde jobba hårt med att anpassa verksamheterna utifrån dessa beslutade ramar. Detta arbete har skett nu som det alltid gör, men som sagt med alltför snävt tilltagna ramar. Vidare sa vi att om det fanns utrymme att justera ramarna skulle detta ske nu i november vid årets sista kommunfullmäktige. Vad vi också sa att vi ville ge besked om utrymme för justering fanns så fort som möjligt för att dämpa oron.

Ett hårt tufft arbete har genomförts i höst för att anpassa ramarna och att undersöka möjligheterna till justeringar. De beslut från regeringen och andra aktörer kring osäkerhetsfaktorer har kommit sent och alla har inte varit positiva. Men trots detta har vi nu konstaterat att en justering kan ske som underlättar framförallt för barn och utbildningsnämnden. Men också kommunledningskontoret, Komvux samt underhållet av enskilda vägar kan se ljusare på 2014.

På måndag i kommunstyrelsen kommer förslaget på ramjusteringar upp, den 25 november fastställs de förhoppningsvis. Hur nu respektive nämnd fördelar de minskade nedskärningsbehoven är upp till respektive nämnd att besluta. Det jag kan konstatera är att det finns en majoritet för denna justering.

Hoppas det klarnade en del.

Ha nu en trevlig helg/Johan

 

Dags att starta om!

Av , , Bli först att kommentera 5

Efter långt uppehåll med bloggande är det nu dags att dra igång skrivandet igen. Jag tänkte försöka få till åtminstone en blogg per vecka. Det är mycket som händer i vår kommun och min ambition blir att förmedla detta till er också genom denna blogg. Redan nu vill jag påpeka att jag kommer vara noga med att publicera alla kommentarer om de har en tydlig avsändare. Jag tycker det är viktigt med synpunkter men då får ni också stå för dom.

Vad är det då som hänt i Vännäs denna vecka? Framför allt förs resonemang kring nästa års budget. Alla verksamheter har arbetat hårt med detaljbudgetarna inför nästa år och flera åtgärder är vidtagna för att klara verksamheterna utifrån det utrymme som finns och gavs i de ramar som beslutades i juni. Vad vi visste redan då var att barn och utbildningsnämndens ram var väl snålt tilltagen liksom även för övriga förvaltningar. Vad vi också visste var att det fanns fyra osäkerhetsfaktorer som skulle kunna ge utrymme för justering av ramarna nu i november. Dessvärre kan vi konstatera att de osäkerheterna gav sämre utdelning än väntat för Vännäs. Vad betyder nu detta i klartext?

Under nästa vecka kommer majoriteten att ha överläggningar om hur utrymme för att förstärka ramana ska skapas. Politiken i Vännäs är ense om att för flera av förvaltningarna väntar annars stora nedskärningar vilket inte vi bedömmer möjligt utifrån det uppdrag och det behov medborgarna har. Vi har några olika alternativa vägar att gå för att lösa problemet, nu ska vi diskutera vägval.

Hur kan det då komma sig att Vännäs nu har en ansträngd ekonomi? Den största enskilda anledningen ligger i att vi nu bygger mycket för att möta en allt större inflyttning och har gjort så de senaste åren. Många unga familjer flyttar till oss och då behövs plats i barnomsorgen och grundskolan. Vi har också tagit itu med dåliga lokaler och satsat på nybyggnationer. Kort sagt, det kostar att växa. Att vi dessutom har en lågkonjunktur som ger mindre pengar att fördela är också en av anledningarna.

Min övertygelse är dock att vi har en positiv utveckling framför oss i Vännäs. Ekonomin kommer att stärkas, det ska skapas utrymme för satsningar. Vännäs är redan och kommer fortsätta att utvecklas ännu mer som en bra kommun att leva, bo och verka i.

Trevlig helg!